vahid-M
Contact me
My Profile
Blog Author(s) vahid-M
Previous Months Home Archive ۱۳٩٤/٢/٢٦ ۱۳٩۳/۳/۳ ۱۳٩۳/۳/۱٧ ۱۳٩٢/٦/٢ ۱۳٩٢/۳/٤ ۱۳٩٢/٢/٧ ۱۳٩٢/٢/٢۱ ۱۳٩٢/٢/۱٤ ۱۳٩۱/٩/٢٥ ۱۳٩۱/٩/۱۱ ۱۳٩۱/۸/٦ ۱۳٩۱/۸/٢٧ ۱۳٩۱/٧/۸ ۱۳٩۱/٧/٢٢ ۱۳٩۱/٧/۱٥ ۱۳٩۱/٧/۱ ۱۳٩۱/٦/٢٥ ۱۳٩۱/٦/۱۱ ۱۳٩۱/٥/٧ ۱۳٩۱/٥/٢۸ ۱۳٩۱/٥/٢۱ ۱۳٩۱/٥/۱٤ ۱۳٩۱/٤/۳۱ ۱۳٩۱/٤/۳ ۱۳٩۱/٤/٢٤ ۱۳٩۱/٤/۱٠ ۱۳٩۱/۳/٦ ۱۳٩۱/۳/٢٠ ۱۳٩۱/۳/۱۳ ۱۳٩۱/٢/٩ ۱۳٩۱/٢/۳٠ ۱۳٩۱/٢/٢ ۱۳٩۱/٢/۱٦ ۱۳٩۱/۱٢/٥ ۱۳٩۱/۱٢/۱٢ ۱۳٩۱/۱۱/٢۱ ۱۳٩۱/۱٠/۳٠ ۱۳٩۱/۱٠/۱٦ ۱۳٩۱/۱/٥ ۱۳٩۱/۱/٢٦ ۱۳٩۱/۱/۱٩ ۱۳٩۱/۱/۱٢ ۱۳٩٠/۱٢/٢٠ ۱۳٩٠/۱٢/۱۳ More ...
      مقاله و جزوات عمران و معماری ( architectural - civil engineer) ()
آرماتور بندی وقالب بندی by: vahid-M

آرماتور بندی وقالب بندی

  Comments ()
آرماتور بندی by: vahid-M

آرماتور بندی

  Comments ()
جزوه تنظیم خانواده by: vahid-M

تنظیم خانواده 

1-    لزوم رعایت تنظیم خانواده را تشریح کنید؟

الف) جمعیت و تأمین غذا

ب ) رشد بی رویه جمعیت و نظام آموزشی

ج ) رشد بی رویه جمعیت و نظام اقتصادی

د ) رشد جمعیت و مسکن

ه) رشد جمعیت و بهداشت

و ) رشد جمعیت و محیط زیست

ز ) رشد جمعیت و خدمات عمومی

ح ) رشد جمعیت و مسؤولیتهای اجتماعی بانوان

2- تنظیم خانواده را تعریف کنید؟

فاصله گذاری مناسب بین بارداریها و کنترل تعداد فرزندان با استفاه از روشهای پیشگیری از بارداری با توجه به امکانات اقتصادی، قدرت جسمی و روانی والدین را تنظیم خانواده گویند.

3- اهداف تنظیم خانواده را بنویسید؟

1. کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان؛ کاهش معلولیت و ناتوانیهای ناشی از حاملگیهای ناخواسته

2. کاهش بیماریهای مادر زادی با جلوگیری از زایمانهای دیرهنگام

3. جلوگیری از حاملگیهای ناخواسته و سقطهای غیرقانونی

4. جلوگیری از سوء تغذیه مادران و کودکان با فاصله گذاری مناسب بین فرزندان

5. تأمین سلامت جسمانی و روانی مادران

6. کمک به خانواده ها در جهت داشتن تعداد فرزندان دلخواه و متناسب با امکانات اقتصادی جسمانی و روانی آنها.

4- روشهای متداول پیشگیری از حاملگی را نام ببرید؟

1. روشهای مکانیکی شامل:

الف) پوشش برای مرد (کاندوم)

ب ) دستگاه داخل رحمی (IUD)

2. روشهای شیمیایی شامل:

الف) قرصهای خوراکی ضد بارداری

ب ) هورمونهای تزریقی

ج ) کپسولهای کاشتنی

3. روشهای جراحی شامل:

الف) بستن لوله در مردان (وازکتومی)

ب ) بستن لوله در زنان (توبکتومی)

5- مزایای استفاده از قرصهای ضد بارداری را بنویسید؟

1. مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری نه تنها منجر به سرطان نمی شود، بلکه از برخی انواع سرطان پیشگیری می کند.

2. استفاده از قرصهای ضد بارداری منجر به نازایی نمی شود بلکه پس از قطع مصرف قرص در ظرف چند ماه، قدرت باروری بازمی گردد.

3.استفاده از قرصهای ضد بارداری منجر به تولد نوزادان ناهنجار نمی شود و اگر در زمان حاملگی مصرف نشده باشد نوزادان سالم متولد خواهند شد.

4. قرصها برای اینکه مؤثر واقع شوند باید به طور مرتب و صحیح مورد استفاده قرار گیرند.

همیشه زنان، از این پس مردان!

گروهی از زوج‌ها از لحاظ جنسی فعال و بارور هستند، ولی تمایلی به بچه‌دار شدن ندارند. این گروه باید از روش‌های مؤثر پیشگیری از بارداری استفاده کنند. تحقیقات نشان داده است که اگر زوجین از هیچ‌گونه روش پیشگیری از بارداری استفاده نکنند، حدود 90 درصد زنان در طی مدت یک سال حامله می‌شوند. در کشور ما نیز، با وجود دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، سالانه حدود 400 تا 500 هزار حاملگی ناخواسته اتفاق می‌افتد که به‌طور عمده ناشی از استفاده نکردن از وسایل پیشگیری از حاملگی است.

در اینجا تمام کارها در امتداد خطی سبز1 انجام می‌شود. خواه ناخواه توجهت به افراد حاضر جلب می‌شود. مردان و زنان در کنار یکدیگر خط سبز را دنبال می‌کنند. صحبت‌هایی می‌شنوی. آنها از مسائلی حرف می‌زنند که هرگز بیرون از این خط نمی‌توان به آسانی بیانشان کرد.
ـ شما چند فرزند دارید؟
ـ یک پسر.
ـ پس چرا وازکتومی؟
ـ من و همسرم دخترعمو، پسرعمو هستیم، متأسفانه پسر ما تالاسمی دارد. متخصصان توصیه کرده‌اند که دیگر بچه‌دار نشویم. ما هم آمده‌ایم اینجا.
پسر کوچک و رنگ پریده‌ای را می‌بینم که به گردن مادرش آویزان است. چشمان گودافتاده و جثة نحیفی دارد. او هم به خط سبز خیره شده است.
ـ همسر من مدت‌ها بود که قرص می‌خورد. اما هر روز مشکل داشتیم. یا استفراغ می‌کرد یا خوردن قرص فراموشش می‌شد. از آی یو دی هم نمی‌توانست استفاده کند تا این‌که یکی از همسایه‌ها بخش وازکتومی این مرکز را به ما معرفی کرد.
مردان و زنان زیادی اینجا هستند، جوان و پیر. آنها آگاهانه تصمیم می‌گیرند روش مناسب‌تری را برای کنترل جمعیت خانوادة خود انتخاب کنند. شاید خط سبز بهترین مسیر برای بسیاری از این زوج‌های آگاه باشد.

 

اهمیت تنظیم خانواده در ایران
جمعیت دنیا در سال 1987 به پنج میلیارد نفر رسید و تنها در طی 157 سال، پنج برابر جمعیت سال 1830 شد. در مقابل، جمعیت ایران فقط در مدت 50 سال (از سال 1320 تا 1370) از دوازده میلیون به شصت میلیون نفر رسیده است. این افزایش سریع جمعیت، مشکلات و کمبودهای روزافزونی را در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و تربیتی به دنبال داشته و در آینده مواجهه با معضلات پیچیده‌تری پیش‌بینی می‌شود.
همچنین رشد سریع جمعیت باعث افزایش نابرابری میان درآمد کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته می‌شود و پدیدة مهاجرت را تشدید می‌کند. آثار منفی افزایش موالید و بعد خانوار، تنها محدود به خانواده نیست. افزایش بعد خانواده منجر به افزایش جمعیت جوانان، کاهش درآمد سرانه، تورم، بیکاری، نزول سطح آموزش و تخریب منابع محیط زیست خواهد شد.
مطالعات انجام‌شده در ایران در سال 1371 نشان می‌دهد که در حدود 6/1 درصد از حاملگی‌ها در جمعیت شهری و 1/39 درصد در جمعیت روستایی کشور ما ناخواسته هستند. بررسی دیگری در شهر قزوین بیانگر آن بود که از هر پنج نفر زن، یک نفر از هیچ وسیلة پیشگیری استفاده نمی‌کند.
بر طبق آمار انجمن تنظیم خانوادة جمهوری اسلامی ایران، حاملگی‌های بدون برنامه و ناخواسته، در 16 درصد موارد، به سقط‌های عمدی منجر می‌شوند. همچنین روزانه دست کم 80 زن به دلیل سقط غیرقانونی جان خود را از دست می‌دهند. به علاوه، نوزادان حاصل از حاملگی‌های ناخواسته غالباً نارس و کم وزن متولد می‌شوند و دچار اختلالات جسمی و روانی‌اند. از سوی دیگر، زایمان‌های مکرر موجب تحلیل قوای جسمی مادر می‌شود و فاصلة زمانی کافی برای ترمیم ذخایر غذایی از دست رفته در بدن او فراهم نمی‌گردد. حاملگی‌های مکرر با فواصل کم، خطر مرگ و میر مادران را افزایش می‌دهد. این خطر، بخصوص پس از زایمان سوم، به شدت افزایش می‌یابد.

کدام روش بهترین است؟
دکتر مهدی صدق‌آذر، مربی ارشد کشوری وازکتومی بدون تیغ جراحی و سرپرست مرکز آموزشی، بهداشتی و تحقیقاتی شهید جعفری، می‌گوید: «برای انتخاب روش پیشگیری از بارداری، همیشه زوجین باید مشاورة خانوادگی بگیرند. زیرا روش مطلوب پیشگیری از بارداری برای زوج‌های مختلف، متفاوت است. هدف از مشاوره، انتخاب و استفادة صحیح از روش پیشگیری از بارداری در افراد مختلف متناسب با شرایط خاص آنان است. بدین منظور، قبل از پیشنهاد یک روش پیشگیری به هر فرد، باید شرایط خاص وی، نیاز او، وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی‌اش در نظر گرفته شود. در مشاوره برای پیشنهاد یک یا چند روش پیشگیری از بارداری، بهتر است که با زوج صحبت شود یا اگر با یکی از آنان صحبت شد، به او فرصت داده شود تا با همسر خود مشورت کند. قبل از شروع مشاوره، باید نحوة عمل روش‌های جلوگیری، میزان اثربخشی آنها، موارد منع مصرف، عوارض جانبی و نحوة برخورد با آنها و علائم خطری که نیاز به پیگیری دارند به تفصیل بیان شود.»
ستاره مددی، کارشناس بهداشت و مسئول بخش تنظیم خانواده در یک پایگاه بهداشتی واقع در غرب تهران، نیز بر اهمیت مشاوره قبل از انتخاب تأکید می‌کند و می‌افزاید: «در مشاوره، به فرد آگاهی می‌دهیم تا خودش شیوة مناسب را انتخاب کند و به دنبال دو هدف عمده هستیم: یکی اصلاح باورهای غلط عامیانه و دیگری آشنا کردن مردم با عوارض و مشکلات وسایل پیشگیری. در پایگاه بهداشتی، با استفاده از پوسترهای آموزشی، مزایا و معایب هر روش را به‌طور مجزا بیان می‌کنیم. موفقیت زمانی به دست می‌آید که فرد بتواند به دلخواه شیوة مناسب برای خود را انتخاب کند. به داوطلبانی که روش مورد نظرشان به سلامت آنها لطمه می‌زند روش دیگری پیشنهاد می‌کنیم.»
علی نیک‌دل، معلم دبیرستان پسرانه‌ای در تهران، به همراه همسر خود به پایگاه بهداشتی مراجعه کرده است. وی در صف انتظار عمل وازکتومی می‌گوید: «ما دو بچه داریم و دیگر بچه نمی‌خواهیم. مشکل ما هزینة زندگی نیست، بلکه دیگر وقتی برای اختصاص دادن به بچة دیگری نداریم.»
کبری امامی، خانه‌دار و دیپلمه، مشکل اصلی را تمایل مردان به داشتن فرزند بیشتر می‌داند. وی در تأیید گفتة خود شرح می‌دهد: «مردها، برای زیاد کردن نسل خود، تا جایی که مادر جان دارد بچه می‌خواهند. مادر تا وقتی که یائسه نشده، باید به فکر بچه باشد.»

مشارکت مردان در تنظیم خانواده
یکی از عوامل مؤثر در موفقیت برنامه‌های تنظیم خانواده جلب مشارکت مردان است. مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده به معنای استفادة آنها از روش‌های مخصوص مردان نیست. این مشارکت شامل درک درست مردان از محدودیت‌ها و نیازهایی است که با استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری برای همسرانشان پیش می‌آید.
دکتر صدق‌آذر زن و مرد را به یک میزان مسئول جلوگیری از بارداری می‌داند. وی معتقد است: «اگر عارضه‌ای در نتیجة استفاده از شیوه‌های جلوگیری از بارداری در یکی از زوجین مشاهده شود، همسر وی باید از او حمایت کند. در نظام‌های تأمین بهداشت تنظیم ، به جنبة حمایتی مردان توجه بیشتری می‌شود. در مجموع، مردان علاوه بر استفادة شخصی از روش پیشگیری، نقش‌های دیگری را نیز شامل مشورت با همسر در انتخاب و استفاده از یک روش، مشارکت در تعیین بعد خانوار و نیز حمایت از همسر در هنگام استفاده از وسایل پیشگیری برعهده دارند.»
تنوع وسایل پیشگیری از بارداری برای زنان، محدود بودن روش‌های مخصوص مردان و وجود برخی نگرش‌های نادرست، که تنظیم خانواده را تنها وظیفة زنان می‌دانند، سبب شده تا مردان مشارکت کمتری در برنامه‌های تنظیم خانواده داشته باشند. بر طبق آمار اعلام‌شدة وزارت بهداشت در سال 1376، میزان مشارکت مردان در استفاده از روش‌های تنظیم خانوادة مخصوص آنان 3/7 درصد از کل مردان واجد شرایط را شامل می‌شود.
دکتر صدق‌آذر مشارکت کم مردان را در برنامه‌های تنظیم خانواده ناشی از مسائل متعددی می‌داند. وی معتقد است: «تأثیر نگرش منفی افراد جامعه، تأثیر برخورد منفی اعضای خانواده ، ناآگاهی زنان از حقوقشان که باعث می‌شود تنها خود را مسئول پیشگیری از بارداری بدانند، کم‌رویی مردان برای مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی و درخواست خدمات تنظیم خانواده ، رواج فرهنگ شفاهی بین مردان، غرور مردانه و باورهای غلط فرهنگی و اعتقادی از جملة مشکلات مردان برای شرکت در برنامه‌های تنظیم خانواده است. از لحاظ شغلی، عواملی همچون تطبیق نداشتن ساعت کار مراکز بهداشتی تنظیم خانواده با وقت آزاد مردان، مشغلة زیاد مردان، اتلاف وقت آنان هنگام مراجعه به مراکز دولتی و محدود بودن خدمات مشاوره‌ای غیرحضوری را باید در نظر گرفت.»

وازکتومی چیست؟

دکتر سیدحبیب‌الله جعفری، جراح و متخصص بیماری‌های کلیه و مجاری ادرار و عقیمی مردان، با ذکر این نکته که سابقة استفاده از روش وازکتومی به یک قرن پیش بازمی‌گردد، در معرفی این روش می‌گوید: «بیش از پنجاه سال تحقیقات گسترده‌ای دربارة وازکتومی صورت گرفت. از 1974 تا 1985، یعنی به مدت یازده سال، عمل وازکتومی در ایالت سی‌چوان چین انجام شد و در سال 1985، انجمن جلوگیری داوطلبانه از بارداری از طریق جراحی، بی‌عارضه بودن این روش را اعلام کرد و در سال 1986، وازکتومی به تمام نقاط دنیا معرفی شد. در اوایل اردیبهشت 1372 نیز پروفسور لیسون چان به ایران آمد و این روش را به محافل علمی ما معرفی کرد.»

سازمان بهداشت جهانی وازکتومی را به‌عنوان بهترین، مطمئن‌ترین و راحت‌ترین روش جراحی برای جلوگیری دائمی از باروری تأیید کرده است. وازکتومی را نخستین‌بار در ایران دکتر فریدون فروهری، مدیر پلی‌کلینیک شهید جعفری مرکز بهداشت شرق تهران، انجام داد. وی که پدر وازکتومی ایران شناخته شده است، شاگردان متعددی تربیت کرد و برای ترویج این روش به تمام نقاط ایران فرستاد. به گفتة دکتر صدق‌آذر، سرپرست کنونی این پلی‌کلینیک، از آن زمان تاکنون، 775 پزشک دوره‌های آموزشی وازکتومی را طی کرده‌اند و در نقاط مختلف کشور در حال خدمت هستند. وی شمار موارد موفق وازکتومی انجام‌شده در مرکز مذکور را در حدود 29 هزار مورد ذکر می‌کند.
وازکتومی به دو روش انجام می‌شود: روش قبلی یا کلاسیک که جراحی با تیغ بوده است و روش جراحی بدون تیغ. دکتر جعفری در توضیح وازکتومی می‌گوید: «وازکتومی عبارت است از قطع لولة منی‌بر در مرد که با عمل جراحی ساده و مطمئنی در مدتی کوتاه انجام می‌شود. این روش آسان‌ترین و مؤثرترین روش پیشگیری از بارداری است که به‌تازگی با عملی بسیار ساده و بدون استفاده از تیغ جراحی صورت می‌گیرد و نیازی به بخیه‌زدن ندارد.»

وازکتومی برای چه افرادی مناسب است؟
دکتر صدق‌آذر استفاده از این روش را توصیه می‌کند برای افرادی که:
1. مایلند روشی را انتخاب کنند که با فعالیت جنسی آنها تداخلی نداشته باشد؛
2. تصمیم به بچه‌دار شدن مجدد ندارند؛
3. به دلایل پزشکی نمی‌خواهند بچه‌دار شوند؛
4. احتمال بروز بیماری‌های ژنتیکی در فرزند آنها وجود دارد؛
5. وازکتومی را، به دلیل سهولت و نداشتن عوارض، بر لولـه بستن همسرشان ترجیح می‌دهند.

وازکتومی چگونه از حاملگی جلوگیری می‌کند؟

سلول‌های جنسی که در بیضه ساخته می‌شوند، از طریق لوله‌های منی‌بر راست و چپ، وارد مایع ‌منی می‌شوند. در وازکتومی، این دو لولـه را مسدود می‌کنند و در نتیجه سلول‌های جنسی قادر به عبور نیستند. در وازکتومی بدون تیغ جراحی، که با بی‌حسی موضعی انجام می‌شود، شکاف کوچکی به طول 2 تا 3 میلی‌متر بر روی پوست ایجاد می‌کنند. سپس با وسایل مخصوصی لایه‌های سحطی را کنار می‌زنند و از همین فضای کوچک لولـه‌های منی‌بر را خارج می‌سازند. پس از انجام عمل، که بی‌نیاز از بخیه است، محل را پانسمان می‌کنند. سوراخ باقی‌مانده حداکثر ظرف 48 ساعت ترمیم و محو می‌شود.
دکتر صدق‌آذر تأکید می‌کند: «داوطلب تنها زمانی درد مختصری احساس می‌کند که مادة بی‌حس‌کننده به او تزریق می‌شود و پس از تزریق، هیچ دردی احساس نخواهد کرد.» این عمل، به‌طور متوسط، در مدت 10 الی 12 دقیقه خاتمه می‌یابد. داوطلب باید تا مدت 24 ساعت پس از عمل استراحت کند و از انجام دادن کارهای سنگین تا یک هفته بپرهیزد. اما اگر کار روزمرة او سنگین نباشد، زودتر از این مدت می‌تواند به سر کار خود بازگردد.
دکتر جعفری در مورد احتمال وقوع بارداری بلافاصله پس از انجام عمل وازکتومی هشدار می‌دهد و می‌گوید: «به علت باقی‌ماندن تعدادی از سلول‌های جنسی یا اسپرم در لولـه‌های تناسلی، خطر حاملگی بلافاصله پس از وازکتومی از میان نمی‌رود. زوج‌ها باید به مدت سه تا شش ماه از یک روش مطمئن دیگر پیشگیری از بارداری استفاده کنند. برای حصول اطمینان از حذف سلول‌های جنسی از ترشحات دستگاه تناسلی مرد، متقاضی باید آزمایش شمارش اسپرم انجام دهد. اولین آزمایش دو ماه پس از عمل درخواست می‌شود. البته برای حصول اطمینان کامل، تکرار آزمایش در چهار و شش ماه پس از عمل نیز ضروری است.»

مزایا و معایب وازکتومی
وازکتومی یک عمل جراحی ساده است، در حالی‌که بستن لوله‌های زنان نیاز به بیهوشی عمومی و دسترسی به حفرة شکم دارد. بنابراین، بستن لولـه‌های زنان یک عمل جراحی وسیع محسوب می‌شود با کلیة عوارض بیهوشی عمومی. به علاوه، حاملگی خارج رحمی مرگ‌آورترین عارضة بستن لوله‌ها در زنان محسوب می‌شود. اما وازکتومی هیچ عارضة ناخواسته‌ای به همراه ندارد. برخلاف باور بسیاری از افراد ناآگاه، این روش نه‌تنها فعالیت جنسی را محدود نمی‌کند بلکه، با حفظ تمام مراحل طبیعی رابطة جنسی، قوای زوجین را افزایش نیز می‌دهد.
دکتر صدق‌آذر می‌گوید: «افرادی هستند که چند ماه پس از وازکتومی به مرکز مراجعه و از افزایش قوای جنسی خود شکایت می‌کنند. رفتارهای جنسی از افکار و عواطف انسان‌ها تأثیر می‌پذیرند. ترس از حاملگی ناخواسته عامل سردمزاجی و بی‌میلی در روابط زناشویی بسیاری از زوج‌هاست. آنچه اهمیت دارد این است که باید برای عموم مرز میان وازکتومی و اخته کردن مردان را روشن کرد. در اخته کردن، بیضه‌ها به‌طور کامل از بین می‌روند و دو وظیفة طبیعی آنها، یعنی تولید هورمون‌های جنسی مردانه و ساخت اسپرم، دیگر به انجام نمی‌رسد. با تخریب بیضه‌ها، خصوصیات ظاهری مردانه نیز همزمان با توقف تولید اسپرم از بین می‌روند. اما در فرد وازکتومی شده، هورمون‌های مردانه از راه عروق به بدن می‌رسد و بیضه سالم است. زوج‌های متقاضی وازکتومی باید بدانند که پس از این عمل، مقدار مایع منی مرد همانند پیش از انجام وازکتومی است و از لحاظ خصوصیات ظاهری، یعنی رنگ، بو و حجم آب نیز تغییری نخواهد کرد. در طی عمل وازکتومی، دستگاه ادراری آسیبی نخواهد دید و احتمال ابتلا به سرطان پروستات در داوطلبان افزایش نخواهد یافت.»
برخی از مردان پس از وازکتومی دچار ناراحتی و تورم محل عمل می‌شوند. عده‌ای نیز ممکن است دچار خونریزی، کبودشدگی یا عفونت بشوند. اما به‌ندرت مسئلة جدی و مشکل‌سازی به‌وجود می‌آید. توصیه می‌شود که داوطلبان در صورت تب در چهار هفتة اول پس از عمل، بخصوص یک هفتة اول، خونریزی یا خروج چرک از محل زخم، درد و تورمی که قطع نشود یا تصور باردار شدن همسر به پزشک مراجعه کنند. دکتر جعفری رعایت نکاتی را در بهبود سریع‌تر محل جراحی مفید می‌داند: «حداقل تا دو روز از بیضه‌بند استفاده شود. محل جراحی در حین جوش خوردن زخم به‌هیچ‌وجه دست‌کاری نشود. در صورتی که وازکتومی به روش کلاسیک یا قدیمی انجام شده است، باید یک هفته پس از عمل برای کشیدن بخیه‌ها به مرکز انجام وازکتومی مراجعه کرد. در روش وازکتومی بدون تیغ جراحی، نیازی به کشیدن بخیه نیست و متقاضی می‌تواند سه روز بعد از عمل، پانسمان روی زخم را بردارد و پانسمان مجدد هم ضرورتی ندارد.»

وازکتومی برگشت‌پذیر است
مصطفی کاشانی 37 ساله است و همسر و پسر بزرگش را در سانحة رانندگی از دست داده است. او که به علت اشتغال در کارخانة نساجی قادر به نگهداری دختر کوچکش نیست قصد ازدواج دارد. وی متقاضی عمل بازگشت وازکتومی است. کاشانی در مورد علت درخواست خود چنین توضیح می‌دهد: «اولین آرزوی هر زن جوان در ‌آغوش گرفتن فرزندش است. اگر این زن حس مادری را تجربه نکند، هرگز دختر مرا متعلق به خود نخواهد دانست.»
دکتر جعفری احتمال باروری دوباره را در چنین مواردی زیاد می‌داند. وی می‌گوید: «دلایل مختلفی برای تقاضای برگشت وازکتومی وجود دارد. میزان بالای طلاق، ازدواج‌های مکرر و مرگ همسر یا فرزند از شایع‌ترین این علت‌ها هستند. بر طبق مطالعات انجام‌شده، در نهایت، 2 تا 6 درصد از مردان وازکتومی‌شده تقاضای عمل برگشت را خواهند داشت. هشت سال پس از انجام عمل وازکتومی، احتمال موفقیت در عمل برگشت، یعنی وجود مجدد اسپرم در مایع منی، 80 تا 90 درصد و میزان وقوع بارداری 50 تا 60 درصد است. پیش از پیشرفت تکنیک‌های جراحی میکروسکوپی، احتمال بارداری مجدد بین 15 تا 50 درصد بود. اما امروزه، با استفاده از جراحی میکروسکوپی، این احتمال افزایش قابل توجهی یافته است. شکست عمل برگشت به متغیرهای مختلفی بستگی دارد، مانند وجود آنتی‌بادی ضد اسپرم و تنگی محل عبور. تجربة جراح نیز عامل بسیار مهمی در تعیین نتیجة عمل برگشت است.»
در مراکز مشاوره، هرگاه زن یا شوهر تمایل خود را به بچه‌دار شدن در آینده ابراز کند یا ازدواج در شرایط مساعد و ثابتی صورت نگرفته و متزلزل باشد، استفاده از این روش جلوگیری از بارداری پیشنهاد نمی‌شود. به‌طور کلی، انتخاب وازکتومی از جانب مراجعان به شرایط هر یک از آنها بستگی دارد. به همین دلیل استانداردی برای سن و تعداد فرزند متقاضیان تعیین نمی‌شود. اما به شرایطی مانند داشتن حداقل دو فرزند و سن بالاتر از دو سال برای فرزند دوم در مراکز بهداشتی توجه می‌شود.

ممنوعیت انجام وازکتومی
به اعتقاد دکتر صدق‌آذر، برای روش وازکتومی بدون تیغ جراحی، هیچ ممنوعیتی وجود ندارد. وی مراجعه‌کنندگان را به چهار گروه تقسیم می‌کند: «گروه اول مشکلی را ذکر نمی‌کنند و به‌راحتی عمل وازکتومی می‌شوند. گروه دوم در پروندة پزشکی خود سابقة جراحی دارند، مثلاً برای رفع یک نقص آناتومیکی کوچک. این افراد را با احتیاط وازکتومی می‌کنیم. گروه سوم دچار عفونت یا یک بیماری مردانه هستند. در مورد این گروه نیز، پس از درمان کامل، عمل وازکتومی با فاصلة زمانی مناسب انجام می‌شود. گروه چهارم به دلیل ابتلا به یک بیماری زمینه‌ای باید در بیمارستان مجهز و در اتاق عمل وازکتومی شوند. مبتلایان به بیماری هموفیلی در این گروه طبقه‌بندی می‌شوند.»
جراحی ساده و بی‌خطر وازکتومی، در بسیاری از کشورها، شیوه‌ای رایگان و مناسب برای تعداد زیادی از زوج‌های میانسال است. تشخیص شرایط مناسب اقتصادی و خانوادگی برای بچه‌دار شدن و کسب آمادگی روانی ـ عاطفی لازم، تنها از عهدة دو شریک زندگی ساخته است. تردیدی نیست که کودکانِ ناخواستة امروز مطرودان فردای جامعة ما هستند

حاشیه نشینی و تنظیم خانواده

دکتر رضا رسولی[1]

چکیده

            جمعیت ایران طی چند دهه گذشته، رشد شتابانی داشته است، به طوری که در طول کمتر از دو دهه به طور باور نکردنی جمعیت ایران بیش از دو برابر شد. انفجار جمعیت در ایران همراه با مسائلی همچون افزایش سریع شهرها، افزایش فقر، مشکل مسکن و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها بوده است.

یکی از پیامدهای اصلی رشد جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها و سکونت در حاشیه شهرها در نهایت حاشیه نشینی و زاغه نشینی است و راه اصلی مقابله با رشد بی رویه جمعیت اجرای برنامه های تنظیم خانواده می باشد.

            هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین حاشیه نشین و تنظیم خانواده است و از آنجا که بعد از سرشماری سال 1365 و مشاهده رشد 9/3 درصد جمعیت توسط مسئولین، برنامه های تنظیم خانواده به اجرا درآمد ولی این مساله در روستاها و مناطق حاشیه نشین کــه تفکر سنتی در مورد باروری داشتند (هنوز هــم در بعضــی مـناطق مشاهده می شود) به سختی قابل پذیرش بود. بنابراین هنوز شاهد باروری بالا در میان حاشیه نشینان هستیم که دلایل اصلی این پدیده را می توان در موارد زیر حستجو کرد:

 ترجیح جنسی: معمولاً فرزند پسر برای خانواده بیشتر قابل قبول است که این مساله می تواند بر تعداد فرزندان خانواده ها بیفزاید.

            احترام اجتماعی: معمولاً در مناطق حاشیه نشین مردان از احترام بیشتری برخوردارند ولی زمانی که زنی حامله باشد به خاطر فرزندی که می خواهد به دنیا بیاورد به او احترام می گذارند، بنابراین زنان از این مساله به خاطر احترامی که برایشان در پی دارد استقبالمی کنند.

            تأمین اجتماعی در دوران سالخوردگی نیز یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش رشد جمعیت و عدم اجرای برنامه های تنظیم خانواده در بین خانواده های حاشیه نشین به خاطر مسائل اقتصادی می باشد.

            مرگ و میر فرزندان و پایین بودن سطح بهداشت باروری نیز از دیگر دلایل عدم استفاده از روش های تنظیم خانواده در بین حاشیه نشینان می باشد.

            از دیگر دلایل می توان به رابطه بین تحصیلات و باروری اشاره کرد که معمولاً با بالا رفتن تحصیلات، تعداد فرزندان کاهش می یابد، میزان تحصیلات زنان حاشیه نشین معمولاً در سطح پایین می باشد، همچنین عدم دسترسی به مراکز بهداشتی نیز می تواند از دیگر دلایل استفاده اندک از روش های جلوگیری از بارداری در میان حاشیه نشینان باشد.

            در مجموع، عوامل فوق الذکر باعث می شود اجرای برنامه های تنظیم خانواده در حاشیه نشینان با استقبال کمی روبرو شود و در نتیجه باروری در سطح بالا قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی 

     انفجار جمعیت، افزایش شهرها، مشکل مسکن، مهاجرت روستائیان، مرگ و میر فرزندان

 

مقدمه

جمعیت ایران در طی هشت دهه اخیر افزایش یافته، که در نتیجه آن مسائل و مشکلاتی از قبیل رشد سریع جمعیت شهری، افزایش فقر در شهرها، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهری، شکاف عظیم میان طبقات اجتماعی، بیگانگی شهروندان از هم توأم با انبوه مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و سکونت در حاشیه شهرها باعث گسترش و تشدید بی رویه شهرنشینی و نهایتا ایجاد زاغه و مسکن غیرقانونی و نارسایی امکانات اصلی شهری در شهرها شده است.

طبق مندرجات نشریه جنبه های جمعیتی توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد » Population aspects of social development«ایران طی سه دهه 60، 50، 40 میلادی بدلیل نرخ رشد 3 درصدی سالانه نیازمند حدود 6 در هزار جمعیت، ساخت و ساز مسکن بوده است در حالیکه طی مدت مذکور در حدود نصف این تعداد (3/3 در هزار تا 6/3 در هزار) ساخته شده است بدین ترتیب تفاوت بارز بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی موجب بروز مجموعه های نامتناسب در حاشیه شهرها گردید که حلبی آبادهاو حصیرآبادها نتیجه این عدم توازن در تولید واحدهای مسکونی بوده است.

مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری در ایران تقریبا به صورت مهاجرت درجه ای (مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک یا متوسط و حومه شهرهای بزرگ و سپس به مراکز شهری بزرگتر) بوده است.

بدین طریق که مهاجرین روستایی در اثر عوامل دافعه مناطق روستائی و جاذبه مناطق شهری به شهرها و سپس شهرهای بزرگتر و قطب های صنعتی و اقتصادی مهاجرت می نمایند. در نتیجه شهرنشینی به سرعت گسترش می یابد.

نتایج سرشماری های انجام یافته در ایران نشان می دهد که در سال 1335 جمعیت شهری 4/31 درصد، در سال 1345 به میزان 7/38 درصد، در سال 1355 به میزان 47 درصد، در سال 1365 به میزان 3/54 درصد و در سال 1375 به میزان 65/61 درصد بوده است. نتایج سرشماری های فوق نشانگر آن است که در طی 40 سال اخیر نسبت جمعیت شهری ایران در مقایسه با سال 1335 به طور کلی وارونه شده است.

با توجه به هم ارز نبودن حدود تاثیر عوامل گوناگون در افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی  مشاهدات علمی حاکی است که در مناطق شهری به ویژه در شهرهای بزرگ حاشیه نشینان نقش بسزایی در افزایش جمعیت و مسائل و مشکلات شهری دارند. به عنوان مثال خانم هما آقا در تحقیقی تحت عنوان بررسی باروری در ایران،[2] و رابطه آن با شاخص های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی نتیجه گرفت که مهاجرت روستاییان به شهرها باعث شده که مناطق شهری ایران نیز از میزان نسبتاً بالای باروری برخوردار باشد. به عبارتی دیگر بالا بودن باروری در شهرها پیش از آنکه به خانواده های شهری مربوط شود در ارتباط با مهاجرین روستایی است. از طرفی دیگر مهاجرین روستایی به دلیل پایین بودن درآمد در شهرها و گرانی قیمت زمین حاشیه نشینی را در شهرها گسترش می دهند. لذا در مقاله سعی شده که به برخی مسائل و مشکلات تنظیم خانواده در مناطق حاشیه نشین با تاکید بر برخی متغیرهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پرداخته شود.

 

تعریف مفاهیم

حاشیه نشین: شامل تمام کسانی است که در محدوده فضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر حضور و سکونت دارند ولی نحوه اسکان ومعیشت آنها از جامعه شهری کاملاً متمایز است و در نتیجه با جامعه  شهری هماهنگ نشده اند.

تنظیم خانواده: عبارت از روشهایی است که به افراد یا زوجها کمک می کند تا از طریق بکارگیری آنها از حاملگی های ناخواسته جلوگیری کنند و فرزندان را در زمان دلخواه بدنیا آورند و فاصله بین حاملگی را تنظیم کنند و تعداد فرزندان خود را به دلخواه تعیین نمایند.

باروری طبیعی: عبارت از تعداد فرزندانی است که زنان در طول دوران بارداریشان به طور بالقوه بتوانند بدنیا بیاورند.

 

ترجیح جنسی

 تولد پسر در ایران، بویژه در مناطق روستایی، به دلیل تأثیر و تأثر خانواده از فرهنگ سنتی، نسبــــت به فرزند دختر مرجح است. نتایج طرح زاد و ولد اجرا شد ه توسط سازمان ثبت احوال کشور نشان داد که تمایل به داشتن فرزند بیشتر در بین مادرانی که تمام فرزندانشان دختر بوده 92 درصد بوده است در حالیکه این نسبت در بین مادران دارای فرزند پسر به هفتاد درصد پاسخگویان ذیربط تقلیل یافته است. جالب توجه است اگر اضافه کنیم که طبق نتایج همین بررسی تمایل به داشتن فرزند بیشتر در بین مادرانی که دارای 4 فرزند پسر   بوده اند به 9/22 درصد آنها بالغ شده است در حالیکه در بین مادران دارای 4 فرزند دختر این رقم 3/49 درصد بالغ شده است و نشان میدهد که حدود نصف این گروه از زنان به امید داشتن فرزند پسر علیرغم داشتن 4 فرزند باز هم مایل به بچه دار شدن و حاملگی بوده اند. این بررسی نشان داد که در عمق گرایش خانواده ها تحسین و رضایت از تولد فرزند پسر وجود دارد.

با افزایش شهرنشینی شدت این امر هر چند کاهش یافته ولی هنوز هم تفاوت هایی قانونی، عملی و نظائر این ها چون ارث، دیه، گواهی، شهادت و هویت فرزند پسر از مزایای بیشتری برخوردار است.

این تفاوت های اجتماعی به تقویت مبانی ترجیح جنسیت در انتخاب فرزند کمک می کند. بدیهی است درمواردی که والدین دارای فرزند دختر باشند تمایل به افزایش حاملگی وجود خواهد داشت همچنین هنگامیکه افزایش تعداد فرزندان پسر موجب مباهات است این پدیده تقویت می شود.

 

 احترام اجتماعی

 همچنانکه گفته شد علیرغم تلاش ها و مساعی قابل توجهی که برای حقوق زن و ارتقاء آن به سطح مرد در کشور صورت گرفته است، هنوز هم عدم تعادل بین زن و مرد وجود دارد. اما در مناطق حاشیه نشین به دلیل تاثیرپذیری اکثر خانواده ها از مرد سالاری، زنان در هنگام بارداری بطور سنتی از نوعی احترام اجتماعی اطرافیان برخوردار می باشند آیا این وضعیت خود مشوق افزایش حاملگی است؟

 

تامین اجتماعی در دوران سالخوردگی

 در مناطق حاشیه نشین به دلیل فقر اقتصادی و پایین بودن آگاهی خانواده ها از مشکلات افزایش جمعیت، خانواده ها گرایش و تمایل زیادی به کثرت اولاد به عنوان پشتوانه مالــــی در هنگام پیری والدین و به اصطلاح عصای دست دوران پیری دارند تا بدینوسیله زمینه تامین اجتماعی دوران سالخوردگی را بزعم خود فراهم آورده باشند. بر اساس نتایج آمار سالمندان[3] هنوز هم بخش قابل ملاحظه ای از مردم کشور فاقد پوشش تامین ایام سالخوردگی هستند (بیش از 47 درصد). این در حالیست که برخورداری از مزایای فعلی تامین ایام سالخوردگی هم در سطحی نیست که موجب بی نیازی سالمند از تکیه بر اعضاء جوانتر خانواده باشد. نسبت مذکور قطعاً تغییر کرده است ولی بطور حتم باز هم تعداد افراد محروم از حمایت های اجتماعی قابل توجه است.

 

مرگ و میر و حاشیه نشینی

در مناطق حاشیه نشین عوامل گوناگونی از قبیل جاری بودن فاضلاب در سطح زمین، بهداشتی نبودن توالت و عدم استفاده از صابون، رطوبت شدید خانه ها، پایین بودن سطح بهداشت، تغذیه نامناسب مادران و کودکان، ازدواج های فامیلی، عدم رعایت نکات بهداشتی در دوران بارداری باعث می گردد که نسبت مرگ و میر کودکان در قیاس با مناطق دیگر بیشتر باشد و مادران برای خنثی کردن اثر عوامل فوق اسلحه بارداری را برگزیده اند تا جای مرگ و میر کودکان را با زاد و ولد بیشتر پر نمایند. تحقیقات انجام شده به نوعی موارد فوق را تایید می نماید. به عنوان مثال خانم هما آقا در تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که بالا بودن مرگ و میر در مناطق شهری که دارای خصوصیات و ساختار روستایی هستند خود عامل موثری برای افزایش بارداری می باشد چه عدم اطمینان به زنده ماندن بچه ها سبب میشود که خانواده ها طالب فرزندان بیشتر به علت مرگ و میر کودکان باشند.

 

تحصیلات و باروری

در مناطق حاشیه نشین به دلیل اینکه اکثر زنان از سطح سواد پایین تری نسبت به زنان سایر مناطق شهری برخوردار هستند، لذا پایین بودن آگاهی و دانش نقش مؤثری در افزایش بارداری و مرگ و میر کودکان دارد. از طرفی دیگر در این مناطق بدلیل پایین بودن سطح آگاهی، تنظیم خانواده از شیوع و تداوم برنامه ریزی شده برخوردار نیست، در مقابل زنان تحصیل کرده به صورت اندیشیده شده و عقلانی به امر تنظیم خانواده توجه می کنند. و همین وضعیت موجب بروز تفاوت در سطح باروری آنها می گردد.

جهت بررسی وجود همبستگی بین افزایش سطح تحصیلات مادران و کاهش تعداد فرزندان او ضریب همبستگی بین این دو متغیر در سه مقطع بین سالهای 1370 و 1373 و 1380 محاسبه گردید آمار سالهای 1370 و 1373 به ترتیب  از نتایج طرح زاد و ولد و طرح باروری سازمان ثبت احوال کشور و آمار سال 1380 از نتایج طرح اندازه گیری رشد جمعیت مرکز آمار ایران اخذ گردید.

جدول شماره 1: میانگین تعداد فرزند برحسب سطح سواد مادر در آمارگیری مختلف

تحصیلات مادر

میانگین تعداد فرزندان زنده

کل کشور ـ 1370

کل کشور ـ 1373

کل کشور ـ 1380

استان تهران ـ 1370

بی سواد (0)

2/5

7/4

4/5

4/4

چهارم ابتدایی (4)

8/3

4/3

ـ

4/3

پنجم ابتدایی (5)

8/2

5/2

8/2

3/2

سیکل (8)

3/2

2/2

0/2

½

دیپلم (12)

2/1

9/1

6/1

7/1

بالاتر از دیپلم (14)

8/1

7/1

5/1

6/1

ضریب همبستگی

922/0-

919/0-

932/0-

918/0-

 

 در جدول شماره 1 تفاوت میانگین تعداد فرزندان بر حسب رده تحصیلی مادر در سال 1370 تهران برآورد شده است.

مرور این جدول و نمودارهای مربوطه (نمودارهای شماره 1 تا 4) به وضوح وجود ارتباط بین تحصیلات و کاهش تعداد فرزند را نشان می دهد.

 

(نمودار شماره 1 تا 4) آزمون وجود همبستگی بین این دو متغیر در مقاطع یاد شده همبستگی منفی بین تحصیلات و تعداد فرزندان را نشان داد که به ترتیب زیر بوده است.

 

 

نام طرح آماری

 

دستگاه مجری

 

سال اجرا

ضریب همبستگی

طرح زاد و ولد کل کشور

سازمان ثبت احوال کشور

1370

7/91    

طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی خانوارها

 

سازمان ثبت احوال کشور

 

1373

 

0/92

طرح زاد و ولد کل کشور 

مرکز آمار ایران

1380

2/93

طرح زاد وولد کل کشور تهران

سازمان ثبت احوال کشور

1370

9/91

 

همچنین آزمون T انجام شده در هر مورد معنی دار بودن همبستگی را تائید نمود.

اگر مناطقی چون، شهریار، دماوند، ساوجبلاغ و ورامین و نظائر این ها را در رده مناطق حاشیه ای تهران بزرگ و محل رسوب اصلی حاشیه نشینان در نظر گیریم بر اساس نتایج طرح زاد و ولد سال 1370 سازمان ثبت احوال میانگین تعداد فرزندان در شهرستان شهریار فعلی یا همان علیشاه و عوض (ال شهباز) قبلی به حدود 43 درصد بالغ می گردد. به عبارت دیگر زنان شهریاری در مقایسه با زنان تهرانی 43 درصد زاد و ولد بیشتر دارند این در حالیست که خود تهران نیز یک جامعه همگن محسوب نمیشود و سطح باروری در مناطق حاشیه ای آن مانند مناطق 18 و 20 بالاتر از مناطق 1 و 2 است.

 

عدم دسترسی به مراکز بهداشتی و تنظیم خانواده در مناطق حاشیه نشین

به دلیل اینکه مناطق حاشیه نشین در شهرهای بزرگ معمولاً بر روی تپه ها، زمین های باتلاقی و نامناسب، ارزان قیمت، که از لحاظ سکونت انسانی مناسب نیستند گسترش یافته اند و همچنین به دلیل محقر بودن منازل حاشیه نشینان و قرار گرفتن بر روی تپه، امکان ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی بطور عام و تنظیم خانواده را بطور اخص با مشکلاتی مواجه نموده است. از طرفی دیگر در پاره ای موارد زنان حاشیه نشین به دلیل محدودیت های خانوادگی و حاکمیت مردان در خانواده ها، دسترسی زنان را به این مراکز، تا حدودی با مشکل مواجه نموده است.

 همچنین به دلیل تفاوت فرهنگی که بین زنان حاشیه نشین و کارکنان و بهورزان بهداشتی وجود دارد در پاره ای موارد پذیرش وسایل و روشهای جلوگیری از بارداری در این مناطق به کندی صورت می گیرد. در این مناطق اکثر زنان از قرص استفاده می نمایند و استفاده از وسایلی مانند بستن لوله زن (توبکتومی) در حد پایین می باشد.

 

فاصله گذاری بین موالید

در جمعیت شناسی و مبحث مربوط به جمعیت هر چقدر فاصله بین موالید طولانی تر باشد تعداد اولاد در خانواده کمتر خواهد بود، در نهایت جامعه با افزایش جمعیت و مشکلات ناشی از آن روبرو نخواهد شد. در مناطق حاشیه ای شهرها بدلیل تبعیت از زاد و ولد سنتی فاصله حاملگی ها  کوتاه می باشد. این وضعیت در مواردی حتی به فواصل شش ماهه تقلیل می یابد که در اصطلاح عوام به آن حاملگی شیر به شیر گفته می شود بدین معنی که مادر قبل از اینکه فرصت اتمام دوره شیردهی به یک فرزند را پیدا کند حامله میشود در این قبیل حاملگی ها بحث تنظیم خانواده بهیچ وجه مطرح نمی شود و زنان از تمام پتانسیل طبیعی باروری خود استفاده می کنند. پیامدهای منفی این رویه  برای مادر و فرزند واضح است و در مواردی تا حد بروز خطر مرگ برای یکی یا هر دو آنها تشدید میشود، اغلب این قبیل مادران دچار کم خونی مزمن هستند و خانواده کلاً منکر دخالت و برنامه ریزی خود در تنظیم تعداد عائله است.

 

آشنایی با وسایل و روشهای جلوگیری از بارداری

در مناطق حاشیه نشین که غالباً از مهاجرین روستایی تشکیل میشود، زنان شناخت و آگاهی خود را نسبت به وسایل و روشهای جلوگیری از بارداری را در وهله اول از طریق همسایگان و خویشاوندان نزدیک کسب می کنند. بر اساس نتایج طرح زاد و ولد از مجموع 19969 فقره زن مشمول نمونه گیری در جامعه روستائی حدود 7714 نفر که به 6/38 درصد آنها بالغ می گردد، که با هیچ یک از روش های پیش گیری آشنائی نداشته اند. در سایر موارد نیز این امر باعث می شود که در پاره ای موارد زنان نسبت به وسایل و روشهای جلوگیری از بارداری شناخت ناقص داشته باشند و شناخت ناقص باعث می شود که زنان این مناطق در صورت بروز یک عارضه خاص ناشی از استفاده از یک وسیله معین پیش گیری از باروری،  از وسایل دیگر استفاده نکند و در نتیجه بارداری زنان در این مناطق بیشتر می باشد.

 

نتیجه گیری

مناطق حاشیه نشین در شهرها هر چند که به صورت بی رویه، کنترل و سازماندهی نشده بوجود آمده است ولی از دید اجتماعی ضروری است که با شناخت مسایل و مشکلات حاشیه نشینان به طور عام و کنترل و تنظیم خانواده به طور خاص راه حل اساسی در ارتباط با رفع نیازهای بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این قشر عظیم که بصورت بیمارگونه در شهرها بوجود آمده است جستجو و اعمال گردد. تا ضمن رفع مسایل و مشکلات فردی و خانوادگی به حل مسایل و مشکلات شهری هم تا حدودی مساعدت شود. از طرفی دیگر امروزه هر چند مسئولین به امر تنظیم خانواده دقت و توجه خاصی دارند، اما درمناطق حاشیه نشین به دلایل ساختار فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هنوز سطح باروری زنان در مقایسه با سایر زنان شهری از میزان بالاتری برخوردار می باشد که این امر در بلند مدت در گسترش حاشیه نشینی و افزایش مشکلات شهری نقش موثری خواهد داشت.

با توجه به موارد فوق ضروری است که در صورت لزوم جهت حل مشکلات اجرایی تنظیم خانواده در این مناطق از زنان با تجربه در وهله اول استفاده نمود و دیگر اینکه با کاهش دادن فاصله طبقاتی بین حاشیه نشینان و سایر طبقات شهری از لحاظ اقتصادی، و فرهنگی، اجتماعی بتوان گام موثری در زمینه جذب حاشیه نشینان در جامعه شهری برداشته شود.

 

پیشنهادات

1ـ تلاش مستمر برای تغییر نگرش والدین نسبت به فرزند دختر از طریق بالا بردن آگاهی و شناخت والدین و کاهش اهمیت فرزند پسر در محیط های اجتماعی و خانوادگی

2ـ برقراری تساوی و برابری حقوق زن و مرد و حمایت  اساسی و منطقی، قانونی از حقوق زنان

3ـ فعال نمودن خدمات سازمان های رفاهی چون سازمان تامین اجتماعی، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای حمایت از سالمندان و کاهش نقش احتمالی فرزند در برقراری تامین واقعی

4ـ ارائه جدی خدمات شهری و فعال نمودن نقش شهرداری ها در ساماندهی مناطق حاشیه نشین

5ـ فعال نمودن مراکز بهداشتی نسبت به بالا بردن آگاهی حاشیه نشینان به مضرات جاری بودن آب فاضلاب در سطح زمین و انجام اقدامات اساسی برای فاضلاب کشی در مناطق حاشیه نشین. و افزایش تلاش شهرداری ها و سازمان های آب وفاضلاب جهت گردآوری و تصفیه فاضلاب.

6ـ آگاه نمودن زنان از طریق رسانه های جمعی و بهورزان و کارکنان بهداشت و تنظیم خانواده به اینکه فاصله کوتاه بین حاملگی و بارداری، سلامت کودکان و مادران را به خطر می اندازد.

7ـ بالا بردن آگاهی  خانواده ها  در مورد خطرات ازدواج و بارداری در سنین زیر 18 سال

8ـ شناخت بیشتر عوامل موثر بر باروری (نظیر تحصیلات) و استفاده از آن ها در تنظیم خانواده

 

  Comments ()
گــزارش کـارآمـــوزی رشته عمران by: vahid-M

گــزارش کـارآمـــوزی مکان: موضوع:نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی استادکارآموزی: جناب آقای مهندس تهیه کننده: نیمسال دوم 89-90 فهرست مطالب عنوان فصل اول مقدمه شرح: مدیریت کارهای ساختمانی فصل دوم محل احداث پروژه انواع نقشه های ساختمانی روش های اجراء روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی اجرا تشکیل دهنده ساختمان تیرچه پله سقف تیرچه بلوک فصل سوم بررسی بخشهای مرتبط بابخش کار آموزی بررسی آموخته ها و پیشنهادات فصل چهارم تخریب رعایت اصول ایمنی در تخریب فصل پنجم تجهیز کارگاه انبار کردن سیمان پیاده کردن نقشه پی کنی کرسی چینی نحوه کرسی چینی یا ساخت پی سنگی فصل ششم قالب بندی انواع قالب از لحاظ جنس قالب چوبی فصل هفتم آرماتوربندی هدف از بکار بردن فولاد در قطعات بتنی بستن میلگردها به همدیگر نحوه خم کردن میلگردها برش میلگردها آچار خم کن یا آچار F نحوه ساخت شناژهای افقی وعمودی قالب بندی شناژهای افقی و عمودی فاصله نگهدار یا لقمه قلاب انتهای میلگرد و اندازه استاندارد آن فصل هشتم بتن سازی حمل بتن نسبت های اختلاط بتن ریزی بتن ریزی در هوای گرم بعضی از مسائلی که ممکن است در بتن تازه بوجود اید مشخصات نا مطلوب بتن اب انداخته تراکم بتن نگه داری از بتن هم سطح کردن کف اتاقها با شناژ افقی دیوار چینی قالب بندی شناژ های عمودی نحوه پر کردن شنا ژهای عمودی هم سطح کردن دیوار قالب بندی سقف حمل ونقل وانبار کردن تیرچه ها بلوک میلگرد های ممان منفی میلگردهای حرارتی کلاف عرضی قلاب اتصال بتون ریزی سقف افت بتن (انقباض) عوامل موثر در افت راههای مقابله با افت خزش یا وارفتگی عوامل موثر بر خزش راههای مقابله با خزش خستگی در بتن روشهای مراقبت از بتن سقف شمشه گیری کف سازی سفید کاری یا کف مال گچ کشته کشی یا نازک کاری نکات اجرایی در اجرای ساختمان فصل اول مقدمه: اجرای ساختمان به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است. بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت. در این گزارش کارآموزی سعی شده اطلاعاتی در مورد ساختمانهای بتنی و روش اجرای آنها داده شود. در پایان از زحمات بی دریغ سرپرست محترم جناب آقای دکتر ….. و همچنین از استاد عزیزم جناب آقای مهندس …. کمال تشکر را دارم. چگونگی انجام کارهای ساختمانی: شرح: روشهای اصلی ساختن تسهیلات در شکلهای ذیل نشان داده شده اند. این روشها به شرح زیرند: 1- نیروی کار ساختمانی کارفرما (انجام کار توسط خود کارفرما) 2- مدیریت کار ساختمانی توسط کارفرما الف) استخدام اعضای خود سازمان برای انجام کار (امانی) ب) انجام کار توسط پیمانکار های جزء شکل 1: کار ساختمانی با به کارگیری نیروهای ساختمانی خود کارفرما شکل 2 : توجه: می توان یکی از دو روش (الف) یا (ب) و یا هر دو آنها را به کار گرفت 3- انجام کار ساختمانی توسط پیمانکار عام. 4- قرار داد کار ساختمانی از طراحی تا اجرا یا قرار داد طرح- ساخت (کلید رد دست). 5- مدیریت حرفه ای کار ساختمانی شکل 3 : اجرای کار ساختمانی توسط پیمانکار عام شکل 4: انجام کار ساختمانی با به کارگیری موسسه طرح - ساخت بسیاری از سازمانهای صنعتی بزورگ، و شماری از ادارات دولتی، خودشان نیروی کار ساختمانی در اختیار دارند. از این نیروها، در درجه اول، برای انجام تعمیرات، نگهداری، و کارهای تعویضی استفاده می شود. اما چنین نیروهایی معمولاً صلاحیت و توانایی اجاری پروژه های ساختمانی جدید را نیز دارند(شکل1). کارفرما ها غالباً، از کارکنان ساختمانی خود برای مدیریت کار ساخمانی جدیدشان استفاده می کنند(شکل 2). این نیروی کار ممکن است کارکنان باشند که کارفرما آنها را مستیماً استخدام می کند و یا ممکن است که خود کارفرما به صورت پیمانکاری عام عمل کرده و با پیمانکار تخصصی قراردادهای فرعی امضاء کند. احتمالاً انجام کار ساختمانی توسط پیمانکاری عام با یک قرارداد اصلی متداولترین روش ایجاد تسهیلات ساختمانی است(شکل 3). در اینجا فقط اشاره می کنیم که کاربرد دو روش جدید در ارائه خدمات ساختمانی رو به ازدیاد است: الف) روش طرح – ساخت (یا کلید در دست). ب) روش به کارگیری مدیریت حرفه ای در امور ساختمانی. مفهوم کار ساختمانی به روش طرح – ساخت یا کلید در دست (شکل 4) این است که کارفرمایی با موسسه ای قراردادی می بندد که طبق آن، موسسه طرف قرارداد هم طراحی و هم ساختن تسهیلاتی را به عهده می گیرد که نیازهای خاصی را (معمولاً از نظر اجرایی) برآورده کند. غالباً موسساتی این گونه قراردادهای را تقبل می کنند که در نوع خاصی از ساختمان تخصص دارند و نیز طراحیهایی استاندارد دارند ه آنها را مطابق با خواستهای کارفرما تعدیل می کنند. چون هر دو کار طراحی و ساخت را یک سازمان انجام می دهد، مشکلات هماهنگی در کار به حداقل می رسد و کار ساختمانی می تواند قبل از کامل شدن طرح نهایی شروع شود. (در روشهای ساختمانی مرسوم، این امکان نیز وجود دارد که کار ساختمانی قبل از کامل شدن طراحی شروع شود. در این حالت قرارداد کار ساختمانی بر مبنای تادیه هزینه خواهد بود. این روش ساخت را روش «مسیر سریع» می گویند.) این معایب اصلی روش طرح – ساخت مشکل بودن ایجاد رقابت بین تأمین کنندگان و پیچیدگی در ارزیابی طرحهای پیشنهادی آنهاست. به کارگیری مدیریت حرفه ای کار ساختمانی (شکل 5) برای ساخت تسهیلات نیز تا اندازه ای با روش اسختمانی مرسوم تفاوت دارد. در این حالت، مدیرتی ساختمانی مانند نماینده کارفرما عمل کرده و هر دو قسمت طراحی و ساخت پدیده تسهیلاتی مورد نظر را اداره می کند. کارفرما برای طراحی، ساخت و مدیریت ساختمانی پروژه سه قرارداد جداگانه می بندد. اتخاذ این شیوه در کار ساختمانی به دلیل ایجاد هماهنگی نزدیک بین کار طراحی و کار ساختمانی امکان صرفه جویی در وقت و هزینه را ایجاد می کند. هر چند، مخالفان این روش متذکر می شوند که مدیریت کار ساختانی مسئولیت مالی کمی می پذیرد و یا حتی هیچ مسئولیت مالی در قبال پروژه ندارد و نیز اینکه هزینه خدمتی که او ارائه می کند، هر گونه صرفه جویی حاصل از بهبود هماهنگی در کار طراحی و کار ساختمانی را بی ثمر می کند. ــــــ ارتباط پیمانی ----- ارتباط مدیریتی (عامل کارفرما) شکل 5: اجرای کار ساختمانی با به کارگیری مدیریت حرفه ای فصل دوم طراح، محاسبه و پیمانکاری ساختمان: در شناسنامه ساختمان، بخش مربوط به سابقه کار افراد زیر وجود دارد: الف) طراح ساختمانی (یعنی مهندس معماری) ب) مهندس محاسب ج) سازندگان و مجریان کارگاه که شامل: پیمانکار، مهندس، سرپرست کارگاه، تکنسین، معماری و به طور کلی افراد مسئول بخشهای فنی در تعدادی محدود و یا کسانی می باشد که در امر احداث ساختمان از شروع کار و یا قسمتهایی از اجرای آن شرکت موثر داشته اند. در این بخش آدرس کار (شرکتها) شماره تلفن آنها ثبت می شود. در صورت بروز اشکال از نامبردگان که با جزء جزء اجرای ساختمان آشنایی کامل دارند، کمک گرفته می شود تا تعمیرات اصولی با توجه به نقشه های موجود به شکل کامل انجام می شود به طور کلی شناسنامه ساختمان در هنگام خرابیها و تعمیرات از جهات بسیار مفید است و با کمک ها و راهنماییهای آن، تعمیرات در زمان کوتاه و با صرف هزینه کم انجام می شود. محل احداث ساختمان: مطالعاتی که قبل از شروع کارهای در رابطه با محل ساختمان باید انجام شود، مسائلی مانند اثرات جوی، بارندگیها، تغییر درجه محیط که بخصوص در فصول سرد و یخبندان تأثیرات نامطلوب و مخرب در مصالح، اجزا و قسمتهای ساخته شده بنا می گذارد. قابل توجه اینکه، در هر راه اندازی مجدد و تا جا افتادن کارگاه از جهات مختلف، اشکالاتی فراوان وجود دارد،از جمله مسائل فنی، جمع آوری کارگردان مورد نظر بخصوص در برداشتن هزینه بیشتر که اولاً: باعث تأخیر در تحویل بنا ی شود؛ ثانیاً: قیمت تمام شده ساختمان را افزایش می دهد. قبل از شروع یک طرح ساختمانی کوچک یا بزرگ، باید مقاومت زمین زیر پی جهت دیوارها برای طراح مشخص شود تا بتوانند بر مبنای آن محل ستونها، دیوارها و در مجموع طرح را به وجود آورد، معمولاً زمینهای مرغوب، رنگ سبز تیره با دانه های خاک متراکم و چسبندگی زیاد دارند. انواع گوناگون زمین ماسه ای، رسی، دج، سنگی و یا مخلوط نامتناسب هستند. اکثر زمینهای ایران از انواع زمینهای رسی است. این زمینها مقاوم هستند و چنانچه خاک ریز دانه و درشت دانه ماسه در آنها وجود داشته باشد. قابل اطمینان خواهد بود. در بعضی موارد بنا روی زمینهای شیب دار رسی احداث می شود، در این حالت باید به اصول پایداری بنا توجه شود تا در موقع حرکت زمین خطر رانش به وجود نیاید. زمینهای دج نیز ترکیبات کامل، متراکم و قابل اطمینان دارند که بناهای مرتفع را می توان روی آن احداث کرد. به طور کلی زمین لایه ها و موارد متشکله مختلفی دارند که هر لایه آن مورد آزمایش قرار گیرد، در بناهای معمولی، از طریق چاه کنی و خروج لایه های خاک می توان از نوع زمین آگاه شویم، اما جهت احداث های بناهای مرتفع، با گمانه زدن (سونداژ) از لایه های مختلف پی سازی و احداث بنا انجام شود. در بعضی موارد، زمین مورد نظر ماسه ای و یا از نوع خاک دستی است. در این حالت، پی کنی تا سطح زمینهای سخت پیشروی می کند و با پی سازی اصولی و در صورت نیاز پی های صفحه ای احداث می شود. به طور خلاصه، شناخت خاک زمین جهت عملکرد طراح و محاسبات از مسائل اولیه و بسیار مهم برای ساخت یک بناست که بی توجهی به آن، مشکلات و خسارات زیادی به بار می آورد. انواع نقشه های ساختمانی: نقشه های اولیه معماری که بنا را به شک لسه بعدی (پرسپکتیو) نشان می دهد، برای تفهیم به مجریان بسیار سودمندند. معمولاً نقشه های فنی و اجرایی در سه فاز تهیه می شود: الف) نقشه های معماری: این نقشه ها به منظور مشخص کردن ابعاد بنا جزئیات ظاهری و بناسازیهای داخلی و خارجی برای تفهیم مسائل به سازندگان و مجری ساختمان تهیه می شود. آنها می توانند پس از اجرای یک سلسله مسائل فنی، بنای مورد نظر را در چهار چوب طرح معماری بسازند. ب) نقشه های اجرایی: این نقشه های با جزئیات گوناگون مانند پلانهای موقعیت، پی سازی، تیرریزی، شیب بندی، برش، نما و ... با مشخصات هر چه دقیق تر جهت اجرای دقیق و اصولی تهیه می شود که سازندگان با استفاده از آنها و همچنین نقشه های جزئیات که از نقشه های ذکر شده تهیه می شود کار را دقیق و اصولی اجرا می کنند. همچنین با توجه به دفترچه مشخصات ریز مقادیر (آیتمها)، اسکلت ساختمان به شکل سفت کاری و نازک کاری ساخته می شود. در بناهای بزرگ، وجود مهندسان معمار، محاسب و همکای نزدیک آنها با همدیگر باعث می شود که طرحی به وجود آید. بدون این همکاری، مسئله ساختن بنای عظیم غیر ممکن است. ج) نقشه های تأسیسات: این نقشه ها نیز جدا از نقشه های معماری و استراکچر، شامل کلیات و جزئیات آبرسانی، فاضلاب، تهویه، دستگاه های گرم کننده و سرد کننده و به ویژه روشنایی برق است. همان طور که می دانید، این نقه ها به هنگام تعمیرات بسیار مفید است. بخصوص در هنگام زلزله، سیل و حریق که قسمتی از بنا از بین می رود با استفاده از نقشه های موجود در شناسنامه می توان ضایعات پدید آمده در ساختمان را نوسازی کرد. معمولاً برای اجرای ساختمان باید با توجه به زمان بندی مشخص، نشه های لازم و از قبل آماده شده، مسائل اقتصادی و اجرایی و تمامی موارد دیگر به انجام کار اقدام کرد. اکثر اوقات، شروع کار بنای ساختمان با پیگیری مراحل مختلف اجراء با سرعت بخشیدن در پیشبرد آن و بدون تعطیل شدن در زمانهای طولانی دنبال می شود تا در مدت زمان پیش بینی شده به مراحل پایانی برسد. موارد استفاده از نقشه های تأسیساتی و برقی: به طور کلی در هر پروژه شناسنامه نقشه های تأسیساتی و برقی ویژگی خاص را دارد. اگر در وضع لوله های آبرسانی، لوله های فاضلا و یا دستگاههای گرم کننده و سرد کننده به علل مختلف اشکالاتی به وجود آید، مخصوصاً در مواقعی که سیم کشی ها نیاز به تعمیرات داشته باشد، وجود نقشه های برقی و تأسیساتی اهمیت زیادی پیدا می کند. در بناهای بزرگ برای عبور کلیه لوله های تأسیساتی و برق، کانالهای عمودی و افقی تعبیه می شود، در مواردی، کانالهای افقی به شاخه هایی جهت عبور برخی از لوله ها تا موتور خانه و کانال هایی برای لوله های فاضلاب تا سپتیک تانک و کانالی جهت عبور لوله های آب سرد و گرم تقسیم می شود؛ اما درکانال های عمودی، کلیه لوله به صورت مجتمع عبور می کند. توجه: در بعضی موارد، قسمت جلوی کانالهای عمودی کلاً به وسیله در باز و بسته می شود. با میله گذاری در دیوار کانال، می توان از آن به عنوان نردبان استفاده کرد، اگر در سیستم لوله کشی اشکالی بروز نماید، درپوش عمودی و یا افقی کانال را باز می کنیم و پس از رفع نقیصه آن را می بندیم. در ساختمانهایی کوچک، برای تأسیسات، چنین کانال کشی انجام نمی شود اما در این بناها، نقشه های تأسیساتی می تواند مشخص کننده مسیرها باشد تا در مواقع لزوم بتواند اشکالات را رفع کند. به طور خلاصه، اگر مسیر لوله های تأسیساتی و یا برق مشخص نباشد، به هنگام بروز اشکالات، سرگردانیها و گرفتاریهای فراواین به وجود می آید که باید با شکافتن، مسیر آنها را یافت. این عمل در مجموع باعث مشکلات و مسائل فراوانی خواهد شد. مشخصات ویژه مصالح: ساختن بنای مقاوم به دو عامل بستگی دارد: الف) مصالح مرغوب و مقاوم ب) اجرا صحیح و فنی بدیهی است، نوع مصالح که در ساختمان به کار می رود، باعث پایداری و افزایش عمر ساختمان و با استفاده از نوع نامرغوب، نتیجه معکوس می شود. به طور کلی، تعمیراتی که به خاطر رطوبت در آجرهای محلی انجام می شود، فراوان است در صورتی که در آجرکاری غیر محلی این نقیصه بسیار کم است و یا اصلاً نیست. برخی از انواع سنگها مکش آب فراوان دارند که گاهی بیشتر حجم خود می باشد. نفوذ آب در آنها ضایعات جبران ناپذیری به وجود می آورند و در مواردی حق سنگ را حل می کنند. به طور خلاصه تا 120 درجه حرارت پخته می شوند، هرگز نمی تواند یکنواخت و یکسان باشند. به طور خلاصه، مشخص بودن نوع مصالح استفاده شده درشناسنامه هر پروژه الزامی است و در زمان تعمیرات و یا پیشگیری های لازم می توان از آن استفاده کرد. روش انبار کردن سیمان در کارگاه ساختمانی محلهای مشخص را برای دپو سیمان، ماسه، شن و غیره تعیین می کنند. برای دپو سیمان ابتدا یک سری بلوک در سطحی مربع شکل روی زمین می چینند تا کیسه های سیمان روی بلوکهای قرار گرفته و با زمین در ارتباط نباشد، بعد از قرار دادن کیسه های سیمان روی بلوکها، یک پلاستیک بزرگ روی کیسه ها می کشند تا در صورت بارندگی یا وجود رطوبت هوا کیسه های سیمان خراب نشود این محلها میکسر دسترسی آسان داشته باشد و براحتی و در کوتاهترین زمان ممکن به دستگاه میکسر رسانده شود و بتن مورد نیاز تهیه شود. روش انبار کردن میلگرد ها میلگردها باید در محلی از کارگاه قرار گیرد که براحتی جهت قطع و خم به محل مورد نظر رسانده شود، سعی می شود که میلگرد در قطرهای متفاوت به صورت جداگانه قرار بگیرند تا به راحتی در دسترس باشند. خم کردن میلگردها این آرماتورها به این صورت خم می شوند، که یک سری تخته روی پایه هایی قرار دارد و روی این تخته ها سه یا چهار پایه فلزی محکم، در فاصله های مشخص سوار شده است که میلگرد بین این پایه ها قرار گرفته و در اندازه های مشخص خم می شود. این اندازه ها توسط یک سری میخ ریز که روی تخته نصب شده است، کاملاً مشخص است. البته برای خم کردن آرماتورهای یا ضخامت بالاتر از یک سری اهرم استفاده می شود تا براحتی در محل مورد نظر خم شود. وسایل بالابری در کار با فولاد و بالا بردن آن تا جایگاه نهایی اش، اغلب جرثقیل های متحرک و جرثقیل های برجی را به کار می برند. تعدادی وسیله بالابری دیگر هم هستند که در کار ساختمانی فولادی از آنها بسیار استفاده می شود. دیرک یکی از ساده ترین وسایل بالابری موتوری است. می توان از دو یا چند دیرک که همراه با یکدیگر به کار برده شوند، برای بلند کردن قطعات بزرگ مانند دیگر بخار یا مخازن استفاده کرد. جرثقیل برجی شاید متداولترین وسیله بالابری در ساختن ساختمانهای بلند است. از جمله مزایای جرثقیل برجی این است که می توان آن را با پیشرفت کار ساختمانی، به آسانی از یک طبقه به طبقه دیگر ارتقا داد. جوشکاری جوشکاری باید بخوبی انجام گیرد تا استحکام اتصال کافی ایجاد کند. معدودی از موارد اصلی جوشکاری در این قسمت شرح داده می شود. تمام ناظرین و بازرسان باید بتوانند نمادهای استاندارد جوشکاری را تفسیر کنند. انواع اصلی جوشهای سازه ای عبارتند است از جوش کنجی، جوش شیاری (لب به لب یا جناغی) و جوش پرچی یا مسدود. دیگر موارد لازم برای دستیابی به جوش رضایتبخش، علاوه بر استفاده از جوشکاران ورزیده عبارت اند از آماده سازی درست فلز کار، به کار بردن الکترودهای مناسب و همچنین استفاده از شدت جریان برقی درست، توجه به مقدار ولتاژ و تنظیم قطبیت. چندین روش و ارسی برای تعیین کیفیت جوشکاری در اختیار داریم. روشهای آزمونی عبارتند از وارسی چشمی، آزمون مخرب، وارسی پرتونگاری، وارسی فراصوتی، وارسی ذرات مغناطیسی و وارسی مایع نافذ. وارسی چشمی سریعترین، آسانترین، و پر مصرف ترین روش کنترلی جوشکاری است. به هر حال، وارسی چشمی وقتی موثر است که ناظرانی ورزیده و آموزش دیده به آن بپردازند. در عین حال، این روش کمترین قابلیت اتکا را برای اطمینان از کفایت جوشکاری دارد. در روشهای کنترل کیفیت جوشکاری اساساًً آزمون مخرب را انجام می دهند و نیز در صورتی که روشهای آزمون غیر مخرب حاکی از کیفیت مشکوک جوشکاری باشد انجام آزمون مخرب ممکن است برای تعیین استحکام واقعی جوشکاری لازم شود. بررسی پرتونگاری جوشکاری با تهیه تصویر پرتوی ایکس از جوش انجام شده، صورت می گیرد. پرتو نگاری اگر به درستی انجام شود، می تواند نقصهایی را که ریزی آنها به کوچکی 2% ضخامت درز جوش داده شده است، مشخص کند. در وارسی فراصوتی از بسامدهای با ارتعاش زیاد برای تشخیص نقصها استفاده می کنند. ماهیت پیامدهایی که از محل جوش بازتاب پیدا می کند، نشانی، نوع، اندازه، و محل هر نقصی را مشخص می کند. وارسی ذرات مغناطیسی عبارت است از کاربرد ذرات مغناطیسی که روی جوش انجام شده پخش می شوند تا نقصهای سطح یا نزدیک به سطح جوشکاری را مشخص کند. البته از این روش نمی توان در مورد فلزات غیر مغناطیسی، مثل آلومینیوم استفاده کرد. وارسی مایع نافذ با پاشیدن مایعی نفوذ کننده بر روی جوش انجام شده، خشک کردن سطح، و سپس استفاده از سیالی برای ظهور که محل نفوذ مایع نافذ را در جوش نشان می دهد، انجام می گیرد. این روش ارزان است و به آسانی می توان آن را به کار بست، اما به کمک آن فقط می توان درزه هایی که تا سطح گشوده هستند، مشخص کرد. تیرچه اگر برای پوشش سقف از طاق ضربی استفاده می نماییم ناچاراً باید همانند ساختمانهای آجری توضیح داده شد تیرآهن هایی با شماره محاسبه شده روی تیرها کشیده و بنی این تیرآهن ها را طاق ضربی بزنیم این تیرچه ها ممکن است سرتاسری بوده و از روی تیر ها عبور نماید، در این صورت باید محل برخورد تیرچه و تیر جوشکاری شود. بدیهی است در این حالت کلفتی تیر از زیر دیده می شود که باید به وسیله سقف کاذب پوشانیده شود و یا طبق نظر مهندس معمار اقدام گردد و یا تیرآهن های توی دل پلها کارگذارشته می شود که در این صورت باید حتماً هر دو سر آن از یک طرف به وسیله یک عدد نبشی نمره 5 یا 6 به تیر متصل گردد و تیرچه باید حتماً از یک طرف زبانه بشود و در غیر این صورت با اندازه ضخامت بال پل از زیر اختلاف سطح به وجود می آید که باید به وسیله گچ وخاک و سفید کاری پر شود و سقف بار بیشتری را تحمل نماید. چنانچه برای تیر و تیرچه از یک شماره تیر آهن استفاده شود در این صورت تیرچه می باید از دو طرف زبانه شود. در سقفهای طاق ضربی با توجه به خیز طاق که در افق به تیرآهنهای جانبی خود وارد می نماید، که این نیرو در جهت طاقهای میانی به وسیله طاق پهلویی خنثی می شود ولی در آخرین دهانه این نیرو باعث می شود که تیرآهن ها را به کنار رانده در نتیجه طاق فرو ریزد، برای جلوگیری از این کار آخرین تیرآهن را حداقل در دو نقطه به تیرآهن ما قبل آخر می بندند و این کار معمولاً وسیله میلگردهایی به قطر 10 الی 12 میلیمتر انجام می شود به این میله گردها میله مهار گفته می شود. البته از میله گرد د رنقاط دیگر ساختمان مانند سقف کاذب و غیره نیز استفاده می شود، از نبشی برای تکیه گاه تیرها و همچنین برای اتصال تیرچه ها به تیرها و اتصال ستون به صفحه زیر ستون استفاده می شود. پله پله از لحاظ ارتباط طبقات یکی از مهمترین قسمت های ساختمان محسوب می گردد ولی به علت آنکه از این فضا به نسبت فضاهای دیگر ساختمان از لحاظ زمان توقف کمتر استفاده می گرددهمیشه سعی بر این است که حداقل فضای ممکن برای پله در نظر گرفته شده و حتی المقدور مکانهای روشن و آفتابگیر ساختمان را برای پله اختصاص ندهند. بطور کلی هر قدر ارتفاع پله زیادتر باشد تعداد مورد نیاز برای عبور از طبقه ای به طبقه دیگر کمتر بوده در نتیجه قفسه پله یا فضای لازم برای ایجاد پله کمتر است ولی ارتفاع پله کاملاً بستگی به محل استفاده و اشخاص استفاده کننده از آن را دارد مثلاً ارتفاع پله برای طبقات آپارتمانی مسکونی در حدود 16 تا 20 سانتیمتر در نظر گرفته می شود زیرا 80 درصد استفاده کنندگان آن در سنینی هستند که به راحتی می توانند از پله ها پایین و بالا بروند (اشخاص مسن تر و کودکان خردسال بیشتر وقت خود را در منزل می گذرانند) و همچنین ارتفاع پله موتور خانه و یا انبار را در حدود 20 تا 25 حتی 50 سانتیمتر در نظر می گیرند زیرا 99 درصد استفاده کنندگان این قسمت از ساختمان را اشخاص جوان تشکیل می دهند و همچنین ارتفاع پله مکانهای عمومی مانند ایستگاه راه آهن و یا بیمارستانها و یا ادارات عمومی را در حدود 15 تا 17 سانتیمتر در نظر می گیرند زیرا از این نوع پله ها اجباراً افراد در هر سنی استفاده خواهند نمود. ارتفاع پله در قصرهای بسیار مجلل و لوکس که فضای لازم برای ساختن پله دارد که در این حالت نیز پله ها را در حدود 15 سانتیمتر و یا کمتر در نظر گرفته می شود. کف پله تابع دو عامل است: 1- طول کف پله 2- طول قدم طول کف پای یک آدم معمولی در حدود 30 سانتیمتر است در این صورت برای اینکه عبور و مرور از روی پله آسان باشد کف پله باید در حدود 30 سانتیمتر باشد که با توجه به 2 سانتیمتر دماغه پله جمعاً کف پله در حدود 32 سانتیمتر خواهد شد. در مورد دوم با توجه به اینکه طول یک آدم معمولی در حدود 63 تا 65 سانتیمتر می باشد برای اینکه بتوان پله ها را پشت سر هم و بدون توقف و به راحتی و با قدم معمولی طی نمود می باید مجموع دو برابر ارتفاع بعلاوه کف پله عددی بین 63 تا 65 سانتیمتر باشد طبق فرمول زیر : 2h + b = 63 تا 65 که در این فرمول h ارتفاع پله و b کف پله می باشد. اگر تعداد پله هائی که پشت سر هم قرار دارند در حدود 8 تا 12 پله باشند (مانند پله هائی که دو طبقه یک ساختمان را در هر گردش به هم مربوط می نماید) کف پله نمی تواند از 23 تا 33 سانتیمتر بیشتر باشد. زیرا اگر کف پله از این مقدار پهن تر باشد استفاده کننده از آن در موقع بالا رفتن با توجه به آنکه طول قدم انسان در حدود 63 سانیتمتر با توجه به آنکه طول قدم انسان در حدود 63 سانتیمتر است ناخودآگاه هر قدم خود را روی پله بعدی قدری عقب تر گذاشته و روی پله هشتم یا نهم پنجه پای او روی لبه پله قرار گرفته و ممکن است تعادل خود را از دست داده و به جلو خم شود ولی در مورد پله های جلوی ساختمان که معمولاً تعداد آن در حدود 3 یا 4 پله می باشد می توان از کف پله پهن تر نیز استفاده نمود. حداقل عرض پله ساختمانهائی که زیاد بزرگ نبوده و از روی آن عبور و مرور دو طرفه انجام می شود در حدود 100 سانتیمتر در نظر گرفته می شود زیرا بطوریکه می دانیم عرض شانه یک نفر مرد در حدود 60 سانتیمتر است(عرض شانه خانم ها کمتر می باشد) و با توجه به اینکه اگر دو نفر بخواهند از نزدیک یکدیگر عبور نمایند ناخودآگاه قدری شانه خود را به سمت طرف مقابل کج می نمایند، عرض 100 سانتیمتر برای عبور دو نفر از کنار یکدیگر کافی می باشد ولی برای آپارتمانهای چند طبقه که شدت رفت و آمد زیادتر است عرض پله را در حود 120 سانتیمتر و یا بیشتر در نظر می گیرند. در مورد پله های کم رفت و آمد مانند پله هائی که به بام ختم می شوند و از آنها فقط برای برف روبی و یا سرکشی به بام استفاده می شود عرض 55 تا 60 سانتیمتر کافی می باشد. محاسبه پله برای محاسبه پله ابتدا باید فاصله کف طبقه پایین تا روی کف طبقه بالا را دقیقاً تعیین نمود. مثلاً فاصله کف طبقه پایین تا زیر سقف 250 سانتیمتر و کلفتی سقف را هم 30 سانتیمتر به آن اضافه می کنیم که جمعاً 310 سانتیمتر می شود حال برای محاسبه مقدماتی بر حسب نوع استفاده پله ارتفاعی دلخواه برای پله در نظر می گیریم مثلاً 17 سانیتمتر از تقسیم 310 بر 17 تعداد پله به دست می آید که 18 عدد می باشد و معلوم می شودکه ارتفاع دقیق پله را باید در حدود 2/17 سانتیمتر فرض کنیم تا 18 عدد پله داشته باشیم آنگاه با توجه به اینکه 18 ارتفاع 17 کف پله می خواهد و اگر فرض کنیم این پله U شکل باشد و 9 عدد پله در گردش اول و 9 عدد پله در گردش دوم لازم داریم و اگر کف پله را 30 سانتیمتر فرض کنیم جمعاً فضایی به طول 240 سانتیمتر برای 9 عدد پله که 8 عدد کف پله می شود، لازم داریم و با توجه به دو عدد پاگرد در ابتدا و انتهای پله اگر طول هر کدام را 20/1 در نظر بگیریم جمعاً فضایی به طول 80/4 و عرض 5/2 متر برای ایجاد پله مورد نیاز است. (10 سانتیمتر برای چشم پله و 120 سانتیمتر برای گردش اول و 120 سانتیمتر برای گردش دوم) برای خط کردن پله بعد از تعیین ارتفاع و کف پله معمولاً با تراز و متر پله را خط می کنند برای اینکار ابتدا حدود عبور پله را زاویه ای 30 تا 35 درجه با افق تشکیل می دهد روی دیوار مجاور آن با گچ سفید می کنند آنگاه محل اولیه پله را تعیین کرده و به وسیله قسمت شاقول تراز خط عمودی رسم می نمایند آنگاه به اندازه ارتفاع پله روی این خط با متر جدا کرده و به وسیله قسمت افقی تراز خطی به این نقطه عمود نموده و به اندازه کف پله روی خط اخیر با متر جدا می کنند و بهمین ترتیب ادامه داده تا به پاگرد برسند. باید توجه داشت که معمولاً پهنای پاگرد مقدار تعیین قبلی به اضافه یک کف پله می باشد. در موقع نصف کف پله معمولاً در حدود 2 یا 3 میلیمتر به آن شیب می دهند که این شیب شستشوی پله را راحت تر می کند. سقف تیرچه بلوک برای اجرای سقف های تیرچه بلوک در ساختمانهای فلزی از تیرچه های آماده استفاده می شود، تیرچه ها به این صورت ساخته می شود که در قالبهای مخصوص یک سری آرماتور با قطر معین و با طول مشخص (با توجه به دهنه و فاصله ستونها نسبت به هم) قرار داده می شود. بعد یک آرماتور به صورت زیکزاکی از این آرماتورها به آرماتورهای که در ارتفاع 30 سانتیمتری از آرماتورهای پایینی قرار دارد بسته می شود(جوش می شود)، بعد در قالب بتن ریخته شده و تیرچه آماده می شود. برای تیرچه گذاری سقف ابتدا تیرچه ها را بالا می کشند بعد دقیقاً به فاصله یک بلوک از هم روی سقف می چینند. باید توجه داشت که اولین بلوک قرار داده شده بین دو تیرچه از یک طرف (طرفی که رو به تیر اصلی است) باید توسط لایه نازک سیمان بسته شود تا اینکه در هنگام بتن ریزی سقف بتن وارد بلوک ها نشود و سقف بیش از حد سنگین شود. بعد از اینکه تیرچه ها را گذاشتیم بین آنها بلوک قرار می دهیم. باید توجه داشت که دهنه های با فاصله زیاد نیاز به شناژ مخفی دارد. پس در این دهنه ها در فاصله های 5/1 متری حدود 15 تا 20 سانتیمتر بین بلوک ها را خالی می گذاریم. در این فاصله خالی دو آرماتور به صورت عمود بر تیرچه ها می بندیم تا هنگام بتن ریزی شناژ مخفی به درستی اجرا شود. این شناژ مخفی برای این است که از خیز اضافه حاصل از وزن بتن ریزی روی تیرچه بکاهد. بعد از قرار دادن بلوک بین تیرچه ها نوبت به قرار دادن آرماتورهای حرارتی می رسد. آرماتورهای حرارتی به این صورت روی سقف پهن می شود که به صورت شبکه در فاصله های مشخص روی سقف به آرماتورهای بالایی تیرچه بسته می شود. هنگام سفت شدن بتن و از دست دادن آب یک سری تنش در سقف ایجاد می شود که تنش های حرارتی است و آرماتورهای حرارتی این تنش ها را می گیرد بعد از بستن آرماتورهای حرارتی باید قالب های دور تیرهای اصلی (از بیرون) را بست. برای این منظور جهت رعایت شدن Cover مناسب میلگردها یک سری لقمه از بیرون به آرماتورهای تیرهای اصلی بسته شده و بعد قالب های تمیز و روغن زده شده را دور تیرهای اصلی می بندیم، با اتمام این کارها و تایید مجدد آرماتوربندی و آرماتورهای تقویتی و خاموتها توس مهندس ناظر نوبت به بتن ریزی سقف می رسد. بتن با طرح اختلاط مشخص در میکسر ساخته می شود و توسط بالابر به روی سقف انتقال داده شده و قسمت به قسمت روی بتن ریخته می شود، بعداز ریختن بتن باید با ویبراتور بین بتن را خوب ویبره زد. برای این منظور شلنگ لرزاننده ویبراتور را چندین قسمت به آرامی حرکت می دهیم تا بتن خوب ویبره زده شود. اگر در بتن ریزی بنا به دلایلی وقفه ایجاد شد یک سطح شیبدار توسط بتن درست می کنند. بعد هنگام بتن ریزی مجدد ابتدا دوغاب سیمان به سطح شیب دار زده و بعد بتن ریزی قسمتهای دیگر سقف انجام می شود، بعد از بتن ریزی(چه در بتن ریزی سقف و چه در بتن ریزی ستون) و خشک شدن بتن باید تا سه روز، هر روز دو نوبت به بتن آب داد و روی آن آب ریخت، می توان گونی خیش را نیز روی بتن قرار داد تا از تابش مستقیم خورشید به بتن و سریع خشک شدن سطح بتن جلوگیری کرد تا بتن اصطلاحاً خوب عمل آید. فصل سوم بررسی بخشهای مرتبط بابخش علمی کارآموزی: اولین نیازطبیعی انسان غذا می باشد زیرا انسان بدون خوراک قادربه ادامه حیات نیست .دومین نیازانسان مسکن می باشد ومکانی که در ان زندگی میکند وفرزندانش را بزگ میکند ودر ان به زندگی ادامه می دهد. مسکن تنها به ساختمان مسکونی ختم نمیشود بلکه شامل ساختمانهای اموزشی ودرمانی واداری نیز میباشد.به همین دلیل تمام ارگانها ونهادها نیازمبرم به ساختمان دارند. در تاسیس یک ساختمان نیازبه همکاری مهندس عمران ومعماروتکنسین ساختمان وحتی مهندس برق وتاسیسات نیز میباشد به همین دلیل رشته عمران مرتبط با تمام رشته هامیباشد. برسسی آموخته ها وپیشنهادات: اصولا کارهایی راکه برای احداث یک ساختمان صورت میگیرد بسیار گسترده میباشد وبه علت محدود بودن زمان کارآموزی نمیتوان تمام کارهای انجام شده رادید و از نزدیک لمس کرد.در این مجموعه سعی شده است تاحدودی به بیان مراحل مختلف اجراازقبیل تخریب وآماده سازی زمین وتجهیزکارگاه وساخت و اجرای بتن وقالب بندیوآرماتوربندی واجرای سقف تیرچه بلوک پرداخته شود. فصل چهارم تخریب: زمین احداث این منزل مسکونی یک زمین صاف وهموارشده نبود بلکه یک ساختمان فرسوده وکلنگی بود که باید تخریب میشد. تخریب این ساختمان در دومرحله صورت گرفت که ابتدا سقف ان توسط کارگران تخریب شداما دیوارها وکف ان توسط لودرتخریب گردید وپس ازآن اقدام به خروج همه نخاله ها از محل کارگاه شد. قبل از این مرحله اقدام به بریدن همه تیراهنهای سقف توسط هوا برش شد و همه درب وپنجره ها و تمام کابینتها وشیرآلات ولوله های آب از محل کارگاه خارج شد. دو حلقه چاه نیزدرمحل وجود داشت که با شفته آهک وقلوه سنگ پر شد. رعایت اصول ایمنی در تخریب: قبل از هر چیز باید روش تخریب مشخص شود و کار برای عوامل اجرایی شرح داده شود. تخریب در معابر عمومی باید درمحوطه ای محصور با نرده های حفاظتی به ارتفاع دو متری انجام شود. کلیه کارگران میبایست مجهزبه کلاه ایمنی باشند ودر ساعات غیر کاری به هیچ عنوان نباید اقدام به برداشتن حصار کرد. تمامی راههای عبورومرور افراد غیر مسؤل به کارگاه باید مسدود شود. به هیچ عنوان نباید مسیر ریزش آوار به عنوان مسیراصلی انتخاب شود ودر هنگام عملیات تخریب از اب برای ته نشین کردن غبار در محیط جلو گیری شود. البته در اجرای اصول ایمنی درعملیات تخریب این پروژه ازحصار و نرده به علت خلوت بودن محیط استفاده نشد اما برای ایمنی و اطمینان بیشترراههای ورودی به صورت موقت مسدود شد وهمچنین از آب پاشی برای کم کردن گرد وخاک استفاده شد. فصل پنجم تجهیز کارگاه: برای تجهیز کارگاه باید مصالح وابزار مورد نیازبه کارگاه آورده شود. مصالحی مانند سیمان که به دو صورت فله وپاکتی موجود میباشددر کارگاه میبایست به نحوی درست انبار شود که البته در این پروژه بیشتر از سیمان پاکتی استفاده شد. روش نگهداری ازسیمان در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد. برای جلوگیری از شلوغ شدن کارگاه معمولا موارد مصرف شن وماسه ازقبل پیش بینی میشد وبه صورت روزانه به گارگاه منتقل میشد. انبارکردن سیمان: درموقع انبار کردن سیمان باید دقت شود که رطوبت هوا وزمین باعث فاسد شدن سیمان نشود.در این پروژه برای انبار کردن پاکتهای سیمان ابتدا تمامی پاکتها برروی قطعات تخته که بازمین حدود ده سانتیمتر فاصله داشت قرار داده شد وکیسه ها در ردیفهای ده تایی روی هم چیده شد. علت این کار این است که اگربیش ازده کیسه را روی هم قرار دهیم کیسه های زیرین دراثر فشار زیاد سخت شده ودرصورت نگهداری دراز مدت غیر قابل مصرف خواهند شد واستفاده ازانها منوط به آزمایش سیمان خواهد بود. چنانچه سیمانهای سخت شده به راحتی با دست پودرشوند قابل مصرف در قطعات بتنی میباشند درغیر اینصورت سیمان فاسد شده وبرای اطمینان بیشترازفاسد شدن ان از آزمایشهایی استفاده میکنند. بتنی که باسیمان فاسد شده ساخته میشود باربر نبوده و نمیتوان از ان در قطعات اصلی ساختمان مانند تیرهاو ستونها وسقف استفاده کرد. چنانچه این سیمانها کاملا فاسد نشده باشند میتوان ازانها به عنوان ملات برای فرش موزاییک ویا اجرای بتن مگر استفاده نمود. اگر بخواهیم سیمان را برای مدت طولانی انبار کنیم باید تا انجا که امکان دارد با دیوارهای خارجی انبارفاصله داشته باشد. البته چون در این پروژه از سیمان پاکتی استفاده شد برای نگهداری پاکتها در فضای بازپس از اینکه انها را بر روی چوبهای تراورس قرار دادند روی انها را با ورقه های پلاستیکی پوشانیدند تا از نفوظ رطوبت به انها جلوگیری شود. اگرسیمان به طرزصحیح انبارشود حتی تا یک سال بعد نیزقابل استفاده خواهد بود البته فقط ممکن است زمان گیرش آن قدری به تاخیر بیافتد ولی درمقاومت 28 روزه ان تاثیری نخواهد داشت. پیاده کردن نقشه: پس از بازدید از محل اولین قدم در ساخت یک ساختمان پیاده کردن نقشه میباشد منظور از پیاده کردن نقشه انتقال نقشه ساختمان از روی کاغذ برروی زمین با ابعاداصلی است.بطوری که محل دقیق پی ها وستونها ودیوارها وزیرزمینهاو عرض پی ها روی زمین بخوبی مشخص باشد. همزمان با ریشه کنی وبازدید ازمحل باید قسمتهای مختلف نقشه ساختمان مخصوصا نقشه پی کنی کاملا مورد مطالعه قرارگرفته بطوری که در هیچ قسمت نقطه ابهامی وجود نداشته باشد وبعدا اقدام به پیاده کردن نقشه بشود. باید سعی شود حتما در موقع پیاده کردن نقشه از نقشه پی کنی استفاده شود. در انجام پیاده کردن نقشه این ساختمان که پروژه من بود با توجه به کوچک بودن ساختمان از متر وریسمان استفاده شد. ابتدا محل کلی ساختمان روی زمین مشخص شدو بعد با کشیدن ریسمان در یکی ازامتدادهای تعیین شده وریختن گچ یکی ازخطوط اصلی ساختمان تعیین شد .بعد از ان خط دیگر ساختمان را که عمود بر خط اول میباشد رسم شد. در اصطلاح بنایی استفاده از این روش را 3-4-5- میگویند. درصورت قناس بودن زمین ممکن است دوخط کناری نقشه برهم عمود نباشند در این صورت یکی از خطوط میانی نقشه را که حتما بر خط اول عمود است انتخاب ورسم مینماییم. ممکن است برای عمود کردن خطوط از گونیای بنایی استفاده شود دراین صورت دقت کار کار کمتر میشود. در موقع پیاده کردن نقشه برای جلوگیری از جمع شدن خطاهها بهتر است اندازه ها را همیشه از یک نقطه اصلی که آن را مبداء می نامیم شروع وروی زمین منتقل می نماییم . بعد ازاتمام کار پیاده کردن نقشه باید حتما مجددا اندازه گذاری های نقشه پیاده شده را کنترل نماییم. علت این کار این است که حتی المقدوراز وقوع اشتباهات احتمالی جلوگیری شود. برای اینکه مطمئن شویم زوا یای بدست آمده اطاق ها قائمه می باشد باید دوقطر هراتاق را اندازه گیری کنیم چنانچه مساوی بودند آن اتاق گونیا است . به این کار اصطلاحا چپ وراست می گویند.البته چنانچه در این مرحله اطاقها 3 الی 4سانتیمترنا گونیا باشد اشکالی ندارد زیرا با توجه به اینکه پی ها همیشه قدری پهن ترازدیوارهای روی آن می باشد لذا در موقع چید ن دیوار می توان ناگونیایی ها را برطرف نمود. بطور کلی باید همیشه توجه داشت که پیاده کردن نقشه یکی از حساسترین ومهمترین قسمت اجرای یک طرح بوده وکوچکترین اشتباه درآن موجب خسارتهای فراوان می شود . پی کنی : اصولا پی کنی به دو دلیل انجام می شود .1-دسترسی به زمین بکروبرای محافظت ازپی ساختمان . با توجه به اینکه کلیه بار ساختمان به وسیله دیوارها یاستونها به زمین منتقل می شود در نتیجه ساختمان باید روی زمینی که قابل اعتماد بوده و قابلیت تحمل بار ساختمان داشته باشد بنا گردد. برای برای دسترسی به چنین زمینی ناچار به ایجاد پی برای ساختمان می باشیم . برای محافظت پایه ساختمان وجلوگیری از تاثیر عوامل جوی در پایه ساختمان باید پی سازی کنیم در این صورت حتما در بهترین زمینها باید حداقل پی هایی به عمق 40تا50 سانتیمترحفر کنیم. طول وعرض وعمق پی ها کاملا بستگی به وزن ساختمان وقدرت تحمل خاک محل ساختمان دارد. در ساختمانهای بزرگ قبل از شروع کاربوسیله ازمایشهای مکانیک خاک قدرت مجاز تحملی زمین را تعیین نموده وازروی ان مهندس محاسب ابعاد پی را تعیین میکند. ولی در ساختمانهای کوچک که ازمایشات مکانیک خاک در دسترس نیست باید از مقاومت زمین در مقابل بار ساختمان مطمئن شویم. اغلب مواقع قدرت مجازتحملی زمین برای ساختمانهای کوچک با مشاهده خاک پی ودیدن طبقات ان وطرز قرار گرفتن دانه ها به روی همدیگرو با ضربه زدن بوسیله کلنگ به محل پی قابل تشخیص است. البته قبل از ان باید مهندس محاسب وزن ساختمان و میزان باری که ازطرف ساختمان به زمین وارد میشود اگاه باشد. باید متذکر شد که نوع پی استفاده شده در این ساختمان پی نواری میباشد. با توجه به تشخیص مهندس محاسب ساختمان وبررسی نوع خاک محل حداقل عمق پی در این پروژه 50 سانتیمتردر نظر گرفته واجرا شد. البته باید در نظر داشت که اگر در این عمق به زمین بکرنرسیدیم باید عمق پی را تا زمین بکر ادامه داده ویااز روشهایی دیگراز جمله شمع کوبی ویا تسطیع اقدام به اصلاح مقاومت زمین کرد. کرسی چینی: معمولا در طبقه همکف ساختمانها سطح اتاقها را چند سانتیمتراز کف حیاط یا کوچه بلندتر میسازند که به این اختلاف ارتفاع کرسی چینی . معمولا کرسی چینی به سرعت انجام میشود.هدف از ساخت کرسی در ساختمان این است که درابتدااز قدیم بشر تمایل بیشتر داشت قدری بلندتر از کف زمین سکونت کند وبدین ترتیب احساس امنیت بیشتری میکرد درثانی ارتفاع طبقه همکف با سطح زمین مانع ورود برف وباران وغیره به داخل اطاقها میگردد. وسوم اینکه چون اغلب زمینهایی که ما برای ساختمان انتخاب میکنیم کاملا مسطح نبوده ودارای شیب میباشند واز طرفی اتاقها وسالنهای ساختمان باید کاملا در یک سطح ساخته شوند لذا برای مسطح کردن اطاقها قسمتهای پایین را بوسیله کرسی چینی با قسمتهای دیگرهم سطح میکنند. عرض کرسی چینی باید قدری از دیوار اصلی وقدری کمتر از پی زیر ان باشد اگر ارتفاع کرسی چینی فقط در حدود 10الی 15 سانتیمتر باشد میتواند پهنای ان مساوی دیوار روی ان باشد اماهمیشه بایددر نظر داشت برای کلیه دیوارهای اعم از حمال ویا تیغه ای و پارتیشنها پی سازی و کرسی چینی انجام شود. نحوه کرسی چینی یا ساخت پی سنگی: روز قبل از اجرای کرسی چینی چند کمپرسی سنگ معدنی(لاشه) و چند کمپرسی ماسه شسته به دستور مهندس گارگاه به محل آورده شد. پس از اماده شدن ملات سیمان انرا بوسیله فرغون در کنار پی برای شروع اجرای پی میاوردند. ملات ماسه وسیمان را به نسبت 1به4 با پیمانه مخلوط وبه ان اب دادند.اب دادن به این طریق بود که مخلوط ماسه وسیمان رابصورت دپو در اوردند سپس شروع به ساختن حوضچه کوچکی با این دپو کردند. بعد از ان اب را به اندازه کافی وبا نظر مهندس کارگاه درون این حوضچه ریختن به این کاردر اصطلاح آبخور کردن میگویند. سپس دو کارگر شروع به مخلوط کردن ان شدند. پس از ساخت ملات ماسه سیمان برای حمل کردن ان به محل از فرغون استفاده شد وبعد ازاوردن ملات به محل ایجاد پی یک نفر کارگر با بیل ملات را در پی میریخت و استاد کار بوسیله کمچه ملات را درون پی پخش میکرد وسنگهای لاشه را روی ان میچید. از این ملات هم به عنوان بتن مگر وهم به عنوان ماده چسباننده بین سنگها استفاده میشد. در موقع چیدن سنگها اگر سنگی وجود داشت که نسبتا بزرگ بود یکی ازکارگرهابوسیله پتک اقدام به شکستن انها میکرد واز قطعات کوچکترمعمولا استفاده میشد. این کاررادر سرتاسرپی انجام میدادند تااینکه کار بعد از3 روز به پایان رسید. استاد کارساختمان با وسیله ای بنام شیلنگ ترازسطح پی ها راترازنمود و ریسمان کشی کرد وملات صافی را روی ان کشید. بعد از خشک شدن پی ها تا چند روز سطح پی ها را اب میدادند تا ملات سیراب شود وبه مقاومت خوبی برسد ودر این مدت زمان که سطح پی ها را اب میدادند کار تعطیل بود. فصل ششم قالب بندی: قالب یک سازه موقت است و مانند ظرفی میتواند بتن تازه وخمیری راتا زمان گیرش وکسب مقاومت کافی بصورت کاملا متراکم در برگیرد وبه ان فرم دهد. تهیه وساخت قالب را قالب بندی میگویند که از اصول وضوابطی از نظر طراحی وساخت پیروی میکند. قالب بایدبه اندازه کافی محکم باشد تا بتواند دربرابرفشارهای وارده از بتن خمیری در زمان بتن ریزی و فشار ناشی از وسایل بتن ریزی و کارگران مقاومت کند وبیش از حد مجاز تغییر شکل ندهند. همیشه باید توجه کرد که ابعاد قالب بندی دقیق باشد واتصالات قالب بندی باید محکم ومتناسب با جنس قالب باشد. برای جلوگیری از خروج شیره بتن در زمان بتن ریزی مصالح مورد استفاده باید قالب بندی به گونه ای انتخاب شوند که قالب درزپیدا نکند. قالب بندی باید طوری طراحی واجرا شود که پس از گرفتن بتن باز کردن قالبها به راحتی امکان پذیر باشد. تخته و چوبی که برای قالب بندی مصرف میشود باید کاملا خشک بوده ودر برابر رطوبت تغییر شکل ندهد زیرا تغییر شکل قالب موجب تغییر شکل بتن گشته ودرشکل تیرها وستونها و همچنین ممانهای وارده برانها موثر میباشد. این تخته ها باید به اندازه کافی نرم باشند تا در موقع نجاری دچار اشکال نشویم. از طرفی باید انچنان محکم باشد که بتواند وزن بتن و ارماتورها و کارگران بتن ریزی ووسایل بتن ریزی از قبیل چرخ دستی و ویبراتور را بخوبی تحمل کند. انواع قالب از لحاظ جنس: انواع قالب از لحاظ جنس عبارتند از قالب چوبی - قالب فلزی-قالب فایبرگلاس-قالب آجری –قطعات پیش ساخته و قالب لغزان. در این پروژه از قالب بندی چوبی استفاده شد. قالب چوبی: معمولا در ایران از تخته ای که به روسی معروف است برای قالب بندی استفاده میشود.ضخامت این تخته ها از 2تا3سانتیمتر وحداقل بعد ان 8 سانتیمتر است. درقالب بندی چوبی تمام قسمتهای ان از چوب استفاده میشود قبل از کار گذاشتن قالب چوبی رویه قالب را روغن مالی میکنند که علت ان این است که شیره بتن توسط تخته خشک مکیده نشود ودر موقع باز کردن قالبها به راحتی از سطح بتن جدا شود. قبل از قرار دادن قالبها در جای خود باید انها را روغن مالی کردتا روغن آرماتورها را آلوده نکند زیرادر صورت الوده شدن آرماتورها باعث نچسبیدن بتن به آرماتورمیگردد. مهمترین دلایل استفاده از قالب چوبی عبارتند از: 1- دارا بودن مقاومت کششی وفشاری وبرشی مناسب برای تحمل بارهای وارد شده 2- سبک بودن نسبی ان برای حمل ونقل 3- ساده بودن اتصال و طویل کردن تخته ها به یکدیگر که با میخ به سرعت انجام میشود. 4- چوب به علت داشتن ضریب حرارتی کم نسبت به فلز در فصل سرما و یخ بندان ودر نقاط سردسیربا بتن ریزی در مناطق گرم برای قالب بندی بسیار مناسب است. 5- نسبت به قالب فلزی به جز مواردخواص هزینه ای کمتر دارد. فصل هفتم آرماتوربندی: برای ایجاد مقاومت در مقابل نیروهای کششی دربتن داخل شناژبتنی چند ردیف در بالاوپایین میلگردهای طولی قرار میدهند واین میلگردهای طولی را بوسیله میلگردهای عرضی که به آن خاموت میگویند به همدیگر متصل میکنند. میلگردهای طولی وعرضی را از قبل در گارگاه آرماتوربندی میبافند وبعد در داخل قالب بندی شناژ قرار میدهند. باید توجه داشت که پهنای این قفسه بافته شده باید در حدود 5 سانتیمتر کوچکتر از پهنای قالب شناژ باشد یعنی از هر طرف 5/2 سانتیمتر بطوریکه این میلگردها کاملا دربتن غرق شده وآنرا از خورندگی در مقابل عوامل جوی محفوظ نگه دارد. این 5/2 سانتیمتر در مناطق مختلف اب و هوایی وهمچنین محل قرار گرفتن قطعه بتن وهمچنین میزان سولفاته بودن ابهای مجاور ان متفاوت است که میزان ان بوسیله موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران تعیین شده است. هدف از بکار بردن فولاد در قطعات بتنی: بتن جسمی شکننده است که در مقابل نیروهای فشاری مقاومتی قابل توجه دارد اما مقاومت ان در برابر نیروهای کششی ناچیز است. به همین دلیل در محاسبات بتن آرمه این مقاومت در نظر گرفته نمیشود. مقاومت بتن در برابر نیروهای کششی تقریبا 10/1مقاومت فشاری آن در نظرگرفته میشود. با توجه به اینکه قطعات بتنی مدام تحت تاثیر انواع نیروهای فشاری و برشی وکششی قرار میگیرند لازم است قطعات بتن برای مقاومت کافی در مقابل این نیروها با عنصر مناسبی مسلح گردند. که بهترین عناصر فلزاتی هستند که بنام آرماتور معروف هستند. انواع ارماتور استفاده شده در شناژ عبارتند از ارماتور طولی و عرضی. وظایف ارماتور طولی عبارتنداز تقویت ستون در مقابل بارهای فشاری و خمشی است. اما ارماتورهای عرضی وظیفه نگه داشتن ارماتورهای طولی در جای خود و جلوگیری از کمانه کردن ارماتورهای طولی در هنگام وارد شدن نیروهای فشاری را برعهده دارند. تقویت ستون در جهت عرض ودر مقابل بارهای جانبی از وظایف دیگر ارماتورهای عرضی میباشد. ارماتور عرضی را خاموت میگویند. بسته به نوع شکل هندسی ستون از خاموتهای مختلف الشکلی استفاده میشود. اگر ستونها استوانه ای یا دایره ای شکل باشند ویا برای ساخت شمعها از خاموتهایی دایره ای شکل به نام دورپیچ یا اسپیرال استفاده میکنند . دورپیچها علاوه بر داشتن عملکرد تنگها باعث محصور شدن هسته داخلی ستون وافزایش مقاومت آن میشوند و همچنین در حین زلزله رفتار شکل پذیر تری- دارند یعنی بدون ترک خوردن تغییر شکلهای خوبی نشان میدهند. بستن میلگردها به یکدیگر: میلگردهای فولادی باید قبل از بتن ریزی براساس طرح ومحاسبه به یکدیگربسته ویکپارچه شوند تا از جابجا شدن آنها طی عملیات بتن ریزی تا گیرش بتن جلوگیری شود. بستن میلگردها به یکدیگراز نظر زمان ومکان بستگی به وضعیت کارگاه و نوع قطعه دارد که تصمیم گیری در مورد چگونگی آن به عهده تکنسین ساختمان میباشد تا حداکثر کارایی حاصل شود. گاهی تمام یا قسمتی ازمیلگردها را خارج از قالب میبندند و یک شبکه را تشکیل میدهند وسپس انرا در قالب میگذارند مانند شبکه کف فونداسیون تکی وگاهی نیزمیلگردها را در روی قالب به یکدیگر میبندند مانند میلگردهای سقف بتنی. برای بستن دو میلگرد به یکدیگراز مفتول فلزی نرم با قطر 5/1تا2میلیمتر استفاده میکنند که اصطلاحا به این عمل گره زدن میگویند. نحوه خم کردن میلگردها: با توجه به سنگینی نسبی کار میلگرد خم کنی و فشارهای نسبی زیادی که در هنگام خم کردن میلگرد بر دستها وکمر وبعضا تمامی اعضای بدن وارد میشود بهتر است برای کاهش این فشارها ازمیز میلگرد خم کنی استفاده میشود. ارتفاع این میز معمولا 80 سانتیمترو عرض ان یک متر است وطول ان با توجه به طول میلگردها و امکانات کارگاه میتواند بین 3تا9متر درنظر گرفته شود. بر روی این میز صفحه خم کن میلگرد قرار دارد. این صفحه عبارت است از صفحه فولادی مربع یا مستطیلی که برروی آن تعدادی خار فولادی تعبیه شده است واین خارها از حرکت میلگرد در بعضی از جهات جلوگیری میکند. صفحه خم کن میلگرد را از طریق پیچهایی بر روی میز ثابت کرده وبا استفاده از اچار F یا اچار گوساله میلگردها را را به شکلهای مورد نظر خم میکنند. برای ایجاد قلابها و خمهای استاندارد قطر خار که میلگرد به دور ان میچرخد وخم مورد نظر را بوجود میاورد باید متناسب با قطر میلگرد مورد خم باشد. با توجه به اینکه وظیفه اصلی میلگردها در بتن تحمل نیروهای کششی است باید میلگردهای مصرفی در بتن صاف باشد . با وارد شدن نیرو به میلگرد مقطع ان باید در مقابل نیروی وارده مقاومت کند. در میلگردهای ناصاف قبل از اینکه مقطع میلگرد مقاومتی بروز دهد به دلیل طول اضافی ناشی ازناصافی میلگرد فاصله بین دونقطه ای که بر انها نیروهای عمل وعکس العمل وارد میشوند میتواند زیاد شود که این امر در قطعات بتنی جایز نیست بنابراین میلگردهای مصرفی در بتن باید حتما صاف وعاری از خمیدگی باشند. درکارگاههای ساختمانی میلگردهای خم شده را از طریق کشیدن بوسیله دستگاههای کشش برقی صاف میکنند امادر کارگاههای کوچک که فاقد این دستگاهها هستند برای صاف کردن میلگردها از پتک یا سندان استفاده میشود. در این صورت باید وزن پتک انتخابی با توجه به قطر میلگرد سنگین نباشد. چنانچه ضربات پتک سنگین باشد امکان ایجاد تنش در میلگرد وجود دارد یا ممکن است در بعضی از قسمتهای میلگرد لهیدگی ایجاد شود وسطح مقطع از مقدار محاسبه شده کمتر گردد. برش میلگردها: برش میلگردها به دو روش سرد وگرم انجام میشود که برش سرد از مزایای بیشتری برخوردار است. اما معمولا برش گرم ممنوع است واستفاده از ان تنها با اجازه دستگاه نظارتی امکان پذیر میباشد. ساده ترین وسیله برای برش سرد قیچی دستی ساده است. این قیچیها در اندازه متفاوت وبا قدرت برش مختلف ساخته میشود. نوع دیگری از قیچیهای دستی برروی پایه قرار دارند . این قیچیها دارای ظرفیت برش بالاتری میباشند و میتوان با انها میلگردهای قطور رانیز برید. البته ماشینهای برقی برش میلگرد که به گیوتین معروف هستند نیز وجود دارند که باعث سرعت بخشیدن در برش بدون نیازبه نیروی کارگر میشود. آچارخم کن میلگرد یا آچار F: ساده ترین وسیله دستی برای خم کردن مناسب میلگردها ی نازک اچاری است به شکل F که اصطلاحا به ان اچار گوساله نیز میگویند که قسمت سر اچار از فولاد سخت ساخته میشود تا در اثر نیروهایی که هنگام خم کردن میلگرد به ان وارد میشود فشرده و له نشود. نحوه ساخت شناژهای افقی وعمودی: نحوه ساخت شناژهای افقی وعمودی بدین صورت بود که دو نفر کارگر برای درست کردن خاموتها ابتدا میلگردهای آج دار نمره 8 را به اندازه مشخص شده قطع میکردند وانرا روی میز میلگرد خم کنی میگذاشتند وبا چند حرکت انرا بصورت مربع یا مستطیل خم میکردند واین کار را با اچارF یا یک لوله که میلگرد را توی ان میگذاشتندانجام میدادند ودر انتها به خاموت خم غیر 90 درجه میدادند که این کار برای خاموتهای شناژهای افقی به تعداد مشخص شده انجام شد. اما برای میلگردهای طولی از میلگرد شماره 14 استفاده شد بطوری که 4عدد میلگرد را به طول پی بعلاوه طول خم(قلاب) میبریدند که مجموعا برای یک قسمت پی 4 عدد میلگرد را با خاموت به فاصله 25 سانتیمتر با سیم ارماتوربندی و وسیله ای بنام سیم چین میبستند . به این قفسه ارماتوری شناژ میگویند. بعد از ان شناژها را روی پی سنگی گذاشتند ودر جاههای عمود بر هم شناژها را با سیم به هم محکم میبستند. بعد از اینکه شناژهای افقی تمام شد وهمه را در جای خود گذاشتند دوباره میلگردهایی به قطر 8 میلیمتر را به اندازه طولی طبق نقشه بریدند وانها را به شکل خاموت در اوردند. سپس میلگردهای به قطر 20میلیمتر را با توجه به اندازه های موجود در نقشه بریدند وچهار میلگرد را در گوشه های خاموتها میگذاشتند وخاموتها را بفاصله 25سانتیمتر از همدیگر قرار دادند وبا سیم ارماتوربندی محکم میبستند. این کار را برای تمام شناژهای عمودی انجام دادند وبعد از اماده شدن شناژها انها را در جای خود قرار دادند . قالب بندی شناژهای افقی وعمودی: پس از آماده شدن شناژها قبل از انکه انها را در جای خود قرار دهند ابتدا با اب سطح پی سنگی را تمیز کردند وبه فاصله معین قطعات بتنی کوچکی بنام فاصله نگهدار یا لقمه را در زیرشناژها قرار دادند. قطر این قطعات در حدود 5/2تا3 سانتیمتر بود که در زیر شناژهای افقی کار گذاشته شد تا اینکه سطح زیر شناژها به اصطلاح کارگری بتن خور داشته باشد. البته علت اصلی استفاده از فاصله نگهدار ایجاد فاصله مناسب با سطح پی میباشد تا این فضای ایجاد شده توسط بتن پر شود و میلگردها عملا در بتن غرق شوند. بعد از اینکه شناژها در جای خود مستقر شدند کار قالب بندی شروع شد که سه روز تمام کارگران ارماتوربند مشغول این کار بودند اما نحوه کار قالب بندی به این گونه بود که ابتدا چند تخته نسبتا طویل را کنار همدیگر قرار میدادند سپس بوسیله تخته های زخیم تری که عمود بر تخته های اول بودند و انها را پشت بند میگفتند تخته های طویل را میخ میکردند. بدین طریق یک صفحه قالب چوبی ساخته میشد. تعداد وابعاد پشت بندهای لازم برای یک صفحه قالب با توجه به ابعاد قالب ونیروهای وارد بران تعیین میشد. بعد از اینکه این صفحات به اندازه کافی ساخته شد انها را در دوطرف یک شناژ قرار دادند وابتدا با تیرهای چوبی به اسم مهاری نگه داشته شدند. نحوه قرار گرفتن این تیرها بدین شکل است که یک سر انها را به بدنه قالب تکیه میدهند و سر دیگر را بر روی زمین مهار میکنند . برای مهار کردن این قسمت از سر تیرک ان را بوسیله گچ بر روی زمین محکم کردند. برای حفظ فاصله مناسب بین صفحات قالب بر روی سر این صفحات تخته هایی با فاصله های مناسب در نظر گرفته شد و بوسیله میخ محکم کردند. البته برای محکم کاری بیشتر دو صفحه قالب را به همدیگر بوسیله سیم ارماتوربندی محکم بستند . با اتمام این کار قالب اماده بتن ریزی شد. فاصله نگهدار یا لقمه: برای ایجاد پوشش یکنواخت بتن روی میلگردها از قطعاتی بنام فاصله نگه دار یا لقمه استفاده میشود.این قطعات قبل از بتن ریزی در فواصل مناسب به شبکه میلگرد متصل میشوند. در صورت عدم استفاده از فاصله نگه دار ممکن است هنگام بتن ریزی بخصوص هنگام ویبره کردن بتن میلگردها تغییر مکان دهند و در نتیجه پوشش بتن کم وزیاد شود. گاهی این تغییر مکان انقدر زیاد است که میلگرد به صفحات قالب میچسبد و در نتیجه هیچ گونه پوششی ایجاد نمیشود. فاصله نگهدارها را معمولا از بتن وبه اشکال مناسب میسازند. فاصله نگهدار ها باید از جنس ونوع پایا باشند تا موجب خوردگی میلگرد و قلوه کن شدن پوشش بتن نشوند. بهتر است مخلوطی که در ساخت لقمه ها بکار میرود از نظر مقاومت و پایایی وتخلخل با بتن اصلی یکسان باشد. اما در انجام این پروژه برای ساخت لقمه از قالبهای کوچک پلاستیکی استفاده شد.بدین صورت که ابتدا ملات ماسه سیمان اماده شد سپس درون قالبهای پلاستیکی ریخته شد پس ازطی زمان گیرش و سخت شدن و گذشت یک روز لقمه ها را از قالب پلاستیکی بیرون اوردند وبرای یک روز تمام در حوضچه اب قرار دادند. با گذشت این مراحل لقمه ساخته شده اماده استفاده میباشد. قلاب انتهای میلگرد واندازه استاندارد آن: برای افزایش چسبندگی بین میلگردها و بتن باید در انتهای میلگردهای فولادی قلاب ایجاد کرد. این قلابها درمواقعی که قطعه بتنی به کشش می افتد باعث جلوگیری از هم گسیختگی قطعه میشود . قلابها انواع مختلف و اشکال متفاوتی دارند از قبیل چنگک و گونیا و قلاب 180 درجه . ایجاد هر یک از قلابهای فوق در انتهای میلگردها الزامی میباشد. فصل هشتم بتن سازی: برای ساخت بتن حتی المقدور باید از ماشینهای بتن ساز(بتونیر) استفاده کرد. این ماشینها دارای دیگ گرداننده ای هستند که به اهستگی حول محوری نسبت به افق میگردد و بوسیله تیغه ای که در داخل ان تعبیه شده است محتویات خود را مخلوط مینماید. نوع بزرگتر این دستگاه دارای پیمانه ای میباشد که این پیمانه جهت ریختن شن وماسه در دستگاه از ان استفاده میشود. گنجایش این پیمانه برحسب متر مکعب شن وماسه بر روی ان قید شده است. این پیمانه بوسیله کارگرها از شن وماسه وسیمان پر شده انگاه بوسیله اهرمی محتویات ان به داخل دیگ خالی میگردد. زمان مخلوط کردن کلیه دفعات بتن سازی مساوی میباشد و تقریبا هر بار 5/1 دقیقه به دستگاه فرصت داده میشود تا شن و ماسه وسیمان را مخلوط کند. حمل بتن: اگر کارگاه بتن سازی از محل بتن ریزی فاصله داشته باشد برای حمل بتن از ماشینهای مخصوص حمل بتن استفاده میشود . این ماشینها را دمپر میگویند.حتی المقدورباید از ریختن بتن داخل دیگ به روی زمین و بارگیری مجدد و حمل ان بوسیله فرغون خودداری کرد. باید توجه داشت که با هر وسیله که بتن را حمل میکنیم اعم از پمپاژ یا دمپر یا باگتهای حمل بتن اجزاء متشکله بتن از همدیگر تفکیک نشود. بتن باید به حدی روان باشد که دانه های ان بخوبی روی یکدیگر غلطیده و کاملا آرماتورها را احاطه نموده و گوشه های قالب خود را کاملا پر نموده و کلیه هوای موجود در قالب از ان خارج شود وباید حداقل اب ممکنه را برای انجام کارهای فوق مصرف نمود زیرا اب بیش از اندازه تبخیر شده و جای انرا هوا پر خواهد کرد. نسبتهای اختلاط: منظور از نسبت مخلوط کردن اجزاء بتن ان است که که نسبت مناسبی برای اختلاط شن وماسه به دست بیاوریم تا دانه های ریزتر فضای بین دانه های درشت تر را پر کرده و جسم توپر بدون فضای خالی و با حداکثروزن مخصوص بدست اید و همچنین تعیین مقدار لازم اب بطوری که بتن به راحتی قابل حمل بوده و در قالب خود جای گرفته و دور میلگردها را احاطه نموده و کلیه فضای خالی قالب را پر نماید ودرمجاورت ان فعل وانفعالات شیمیایی سیمان شروع شده وتا مرحله سخت شدن ادامه یابد وبالاخره تعیین مقدارسیمان مورد لزوم برای بدست آوردن بتن با مقاومت کافی که بتواند به راحتی بارهای وارده ساختمان را تحمل نماید. مقاومت نسبی با افزایش سیمان بالا می رود. حداکثر سیمانی که آئیین نامه های مختلف برای بتن مجاز دانسته اند400kg سیمان در متر مکعب شن وماسه می باشد وچنین معتقد هستند اگر مقدار سیمان ازkg 400 بیشتر باشد جای مصالح سنگی را میلگرد وبجای قطعات سنگی که مقاومت بیشتری دارد قطعات سیمانی خواهیم داشت ودر نتیجه باعث ضعف قطعه بتنی میشود. البته مقدار سیمان به ریزی و درشتی دانه های مصرفی بستگی دارد هر قدر دانه های مصرفی ریزتر باشد ودر نتیجه سطح مخصوص دانه ها زیادتر باشد به سیمان بیشتری نیاز داریم زیرا فرض بر این است که دوغاب سیمان مانند نوار نازکی دور تمام دانه ها را آغشته کرده و انها را به یکدیگر میچسباند رایجترین نسبت اختلاط اجزاء بتن در ایران نسبت حجمی برای شن و ماسه و نسبت وزنی برای سیمان میباشد و حتی نام گذاری و طبقه بندی بتن نیز بر حسب کیلوگرم سیمان در متر مکعب شن و ماسه انجام میگیرد. با توجه به اینکه سیمان عرضه شده در بازار ایران اغلب در پاکتهای 50 کیلویی میباشد این اختلاط به راحتی انجام میگیرد. در مواردی که در کارگاه از سیمان فله استفاده شود باید از قبل پیمانه ای که مقدار 50کیلو گرم سیمان را تعیین میکند ساخته ودر اختیار گروه بتن ساز قرار داد . برای تعیین نسبت شن وماسه و اب جداول و راهنماهایی موجود است ولی از انجا که همیشه ودر همه کارگاهها وسایل تعیین دانه بندی شن وماسه در دست نیست بهتر است به نتایج آ‌زمایشگاهی بیشتر تکیه شود. بتن ریزی: قبل از بتن ریزی باید کلیه آرماتورها با نقشه کنترل شود مخصوصا دقت شود که آرماتورها به همدیگر با سیم آرماتور بندی بسته شده باشند و اگر جایی فراموش شده است مجددا بسته شود. فاصله ارماتورها یکنواخت باشد زیرا اغلب اتفاق می افتد که فاصله بین آرماتورها یکنواخت نیست . بعضی از انها به هم چسبیده وبعضی با فاصله از همدیگر قرار میگیرند این موضوع باعث میشود که بتن نتواند کلیه میلگردها را احاطه نموده و قطعه همگن و توپری بوجود بیاورد. باید توجه شود که محل بتن ریزی عاری از خاک و مواد زاید باشد. اگر بین اتمام کار آرماتور بندی و بتن ریزی چند روز فاصله باشد حتی میباید محل کار با دقت بیشتری بازدید شود ودر تمام روز بتن ریزی حتما باید یک نفر کارگر با تجربه مدام قالبها را کنترل نموده و اثرات اضافه شدن وزن را روی آنها در نظر داشته باشد ودر موقع بروز خطر افراد دیگر را مطلع کند. در موقع بتن ریزی باید از رفت و امد زیاد روی آرماتورها جلو گیری نمود زیرا در این صورت در اثر وزن کارگران در آرماتورها انحنای موضعی بوجود خواهد امد . بهتر است از قسمتی که به مرکز بتن نزدیک تر میباشد شروع به بتن ریزی نمود زیرا در این صورت رفت و امد کارگران از روی ارماتورها به حد اقل خواهد رسید و برای انکه پای کارگر ها در بتن تازه ریخته شده فرو نرود باید در مسیر عبور و مرور کارگر ها از تخته هایی زیر پای آنها استفاده شود. باید مطمئن شویم که همه گوشه های قالب از بتن پر شده و کرمو نمی باشد. در مورد ستونها باید ضربه های یکنواختی به بدنه قالب کوبید تا در اثر ارتعاش بوجود امده بتن در قالب بخوبی جابجا شود. در دالها و تیر ها وسقفها باید با کوبیدن مدام بتن انرا به تمام گوشه های قالب راهنمایی نمود و جسم تو پری بوجود اوریم در بتن ریزی با ارتفاع زیاد بهتر است انرا در لایه های 30 سانتیمتری ریخته و لایه را بخوبی کوبیدو بعد لایه بعدی را بریزیم. در موقع بتن ریزی های با ارتفاع زیاد مانند دیوارها و سدها چنانچه اب اضافی بتن بالا بیاید باید بتن بعدی را قدری خشک تر ریخت تا این اب جمع شود. تا انجا که ممکن است بهتر است که بتن ریزی بدون وقفه انجام گیرد تا موقع سخت شدن یکپارچه باشد ولی گاهی مجبور هستیم که بتن ریزی را تعطیل نموده و کار را در روز بعد شروع کنیم که در چنین مواقعی باید محل قطع بتن حتما با نظر مهندس کارگاه انجام شود. اما برای انجام بتن ریزی در این پروژه ابتدا همه مصالح مورد نیاز که عبارت بودند از یک کامیون مکادم و ماسه شسته برای اجرای بتن ریزی به محل کارگاه اورده شد البته سیمان پاکتی نیز از قبل اماده شده بود. یک منبع اب نیز برای استفاده در بتن سازی به محل کارگاه اورده شد. برای مخلوط کردن بتن نیز از دستگاهی بنام میکسر استفاده میکردندو طریقه ریختن مصالح در ان به این روش بود که ابتدا 1 پیمانه سیمان و 2پیمانه ماسه و1 پیمانه شن و در حدود 5/1 پیمانه اب را در دستگاه میریختند و در حدود 5/1 دقیقه تمامی مصالح مخلوط میشد. چون که سطح پی سنگی در تمام جهات تراز بود دیگر نیازی به تراز کردن سطح بتن ریزی بوسیله شیلنگ تراز نبود و بوسیله یک نخ بنایی سطح شناژها در یک اندازه ارتفاعی که مهندس کارگاه انرا تایید کرد کشیدند تا سطح بتن یکنواخت و تراز در اید . یک ساعت قبل از بتن ریزی سطح پی سنگی را اب پاشی کردند و سپس راه مناسب برای عبور فرغونها اماده کردند و دستگاه بتونیر یا میکسررا روشن کردند این دستگاه توسط یک کارگر ماهر هدایت میشد که این کارگر اب مورد نیاز در بتن را درون دستگاه میریخت وبا اهرمی که در دست داشت بتن اماده شده را درون فرغون ها میزیخت. از ابتدای شروع بتن ریزی همه کارها را مهندس کارگاه تقسیم بندی کرد بطوری که دو نفر مسئول ریختن مصالح در دستگاه میکسر بودند و یک نفر نیز مسئول هدایت دستگاه بود. دو نفر دیگر نیز مصالح را با فرغون به محل قالب ها انتقال میدادند ودر انجااستاد کار محل خالی کردن بتن در قالب ها را نشان میداد انها نیز به اهستگی بتن را درون قالب میریختند. بتن درون قالبها بوسیله یک نفر کارگر ویبره میشد بدین طریق که با کوبیدن ضرباتی به پشت قالب ها بتن را به همه قسمتهای قالب هدایت میکرد. البته سطح قالب بتن نیز بوسیله ماله کشی صاف و هموار میشد. بتن ریزی تا عصر ان روز ادامه داشت. بتن ریزی در هوای گرم: بتن ریزی در این شرایط دمایی تابع تکنیکهای خاصی میباشد. اگر در هوای گرم بتن ریزی می کنیم باید سعی کنیم که حداقل تا چند روز بعد از ریختن بتن انرا مرطوب نگه داریم زیرا در غیر اینصورت آب بتن به سرعت تبخیر شده وبتن سخت نمیگردد. به این نوع بتن که در اثر نرسیدن اب سخت نشده است بتن سوخته میگویند ونشانه های ان این است که بتن حتی با فشار دست خرد میشود. در صورت مشاهده چنین وضعی قطعه ریخته شده باید جمع اوری شود و مجددا ریخته شود برای مرطوب نگه داشتن بتن بهتر است با پاکتهای سیمانی روی انرا پوشانده وکاغذ را مرطوب نگه داریم ویا از گونی مرطوب استفاده شود. یکی دیگر از تکنیکهای بتن ریزی در هوای خیلی گرم استفاده از سیمان تیپ 4 است که در موقع سخت شدن حرارت کمی را تولید میکند. بعضی از مسائلی که ممکن است در بتن تازه بوجود اید: 1- آب انداختن 2- جدا شدن دانه ها اب انداختن بتن از نظر یک پدیده ظاهری اینگونه تجلی می کند که پس از بتن ریزی و پرداخت سطحی بتن یک لایه نازک آب اغشته به سیمان روی سطح بتن ظاهر می شود . این اب از قسمتهای زیرین بتن به دلیل خاصیت مویینگی به قسمتهای سطحی بالا امده ودر مسیر خود احتمالا مقداری سیمان را نیز با خود شسته و همراه میکند. لذا در قسمتهای بالایی بتن مقداراب موجود از ابی که در طرح اختلاط در نظر گرفته شده بیشتر خواهد شد وبه عکس در قسمتهای پایینی بتن مقدار اب کمتری وجود خواهد داشت. مشخصات نامطلوب بتن اب انداخته : بتن اب انداخته پس از سخت شدن نامرغوب بوده و به مقاومت مطلوب و مورد نظر نخواهد رسید. لایه رویی بتن اب انداخته پس از سفت شدن به مرور زمان وبا استفاده های ترافیکی از ان پودر شده و به صورت گرد وخاک در می ایدو به این جهت سطح رویی ناصاف شده وپدیده پودر شدگی اتفاق می افتد. چنین بتنی اولا بدنما شده ودر ثانی نقطه ضعفی برای شرایط یخ زدگی و هوازدگی خواهد بود . اب انداختن پدیده بسیار نامطلوبی است وباید حتی المقدور از ایجاد ان جلوگیری کرد. بعضی از استاد کاران سعی می کنند با زیاد ماله کشیدن بر روی سطح بتن یک قشر اب در سطح ایجاد کنند غافل از اینکه این عمل ضعف های اساسی برای بتن ایجاد می کند. یکی از دلایل مهم اب انداختن بتن اسلامپ بیش از حد است بنابراین کارایی و اسلامپ کم در کنار مزایای دیگر احتمال اب انداختن را کاهش می دهد. دلایل دیگری از جمله ویبره کردن بیش از حد ونیز نامناسب بودن دانه بندی احتمال اب انداختن بتن را افزایش می دهد. 3- جدا شدن دانه ها : جدا شدن دانه ها از پدیده های است که در بتن تازه اتفاق می افتد به این ترتیب که دانه های درشت مخلوط نشست کرده و به سمت پایین حرکت می کنند و دانه های ریزتر به سمت بالا منتقل میشوند . بنابراین بتن حالت یکنواختی خود را از دست داده و توزیع دانه بندی به هم می خورد. جدا شدن دانه ها در بتن تازه یک پدیده نامطلوب محسوب میشود ومهندسین کارگاه همواره سعی می کنند که از عواملی که ممکن است منجر به بروز این حالت شود جلوگیری نمایند. بتنی که دانه های ان جدا شده از نظر مقاومت فشاری وخمشی ضعیف شده وبه حد مطلوب نخواهد رسید. مهمترین دلایل جدا شدن دانه ها در بتن تازه اسلامپ بالا و بیش از حد است. دلایل دیگری از قبیل ویبره بیش از حد ویا جابجا کردن بتن در قالب بوسیله بیل یا ویبراتورویاریختن بتن از ارتفاع نیز ممکن است به جدا شدن دانه ها منجر شود. انبار کردن نامناسب دانه ها ممکن است به جدا شدن دانه ها قبل از ساختن بتن واحتمالا عدم وجود دانه بندی یکنواخت وصحیح در بتن ساخته شده منجر شود. به همین جهت لازم است انبار کردن دانه های شن وماسه در کارگاه به صورت مجزا ودر دپوهای جداگانه صورت گیرد. تراکم بتن تازه: تراکم بتن یعنی به حرکت در اوردن ذرات بتن و کم کردن اصطکاک بین انها و خارج کردن حبابهای هوا از بتن. روشی که معمولا برای تراکم بتن به کار می رود ارتعاش است . هدف از متراکم کردن بتن و خارج کردن حبابهای هوا ان است که بتن تو پری بدست اید تا در نتیجه ان بتن از مقاومت بهتری برخوردار باشد ودر مقابل عوامل مخرب محیطی از خود دوام بهتری نشان دهد . تراکم بتن با افزایش سطح تماس بین بتن و میلگرد چسبندگی بهتری بین انها فراهم کرده ونیز سبب می شود که پس از باز کردن قالب ها سطح ظاهری صاف وبدون خلل وفرجی برای بتن حاصل شود. قدیمی ترین روش برای ویبره کردن ضربه زدن به قالب بتن است . طبیعی است که این نحوه ویبره برای کارهای کوچک و کم اهمیت می تواند تا حدودی مناسب باشد. نگه داری از بتن : سیمان موجود در بتن ریخته شده در مجاورت رطوبت باید سخت شده و دانه های سنگی موجود در مخلوط را به همدیگر چسبانده و مقاومت بتن را به حد اکثر برساند بدین لحاظ باید از خشک شدن سریع بتن جلوگیری نموده و انرا ازتابش شدید آفتاب و وزش بادهای تند محفوظ نگه داشته وسطح آنرا حداقل تا هفت روز مرطوب نموده و برای این کار بهتر است که روی بتن تازه ریخته شده را با گونی یا کاغذ پوشانده و این پوشش را مرطوب نگه داریم. با توجه به گرمی هوا بعد از 4تا5 ساعت از گذاشت بتن ریزی باید شروع به آب دادن بتن کرد زیرا در غیر اینصورت سطح ان ترک مویی خواهد خورد که ایجاد این ترکها باعث نفوظ هوا به داخل بتن شده وآرماتور بکار رفته در بتن در معرض خورندگی قرار میگیرد. بتن تازه ریخته شده نباید در معرض بارانهای تند قرار گیرد زیرا باران دوغاب سیمان و مصالح ریز دانه را شسته و سنگ های درشت را نمایان میکند. اما در این پروژه نیز پس از بتن ریزی هر قسمت بوسیله پاکتهای سیمانی روی سطح بتن تازه ریخته شده را پوشاندند و پس از گذشت چند ساعت همه کاغذ ها را طوری مرطوب کردند که سطح بتن در زیرکاغذ کاملا مرطوب باشد. واین کار را روزانه چهار بار انجام میدادند. هم سطح کردن کف اتاقها با شناژ افقی: پس از اینکه شناژهای افقی زیر دیوار و شناژهای عمودی ریخته شد بطوری که در قسمتهای قبل توضیح داده شد بتن ریخته شده را بوسیله پوشاندن کاغذ از تابش مستقیم آفتاب محافظت کردندو همراه با آن روزانه سه تا چهار بار سطح بتن را آب میدادندپس از گذشت یک هفته قالب های افقی را باز کردند. به دستور مهندس کارگاه چند کامیون مخلوط قلوه سنگ و چند کمپرسی مخلوط سرند شده را به محل کارگاه آوردند و بوسیله یک ماشین لودر ابتدا قلوه سنگها را درون فضاهای خالی بین شناژها ودرون اتاقها ریختندبطوری که سطح قلوه سنگها در همه اتاقها در یک سطح بود و بعد از ان مخلوط سرند شده را روی این قلوه سنگها ریختند بصورتی که سطح تمام اتاقها بالا امد و هم سطح شناژ افقی شد. بعد از اینکه خاک ریزی توسط لودر به اتمام رسید تمام سطح خاک ریزی شده را اب پاشی کردندوبعد از ان بوسیله غلطک دستی شروع به متراکم کردن ومسطح کردن خاک شدند با این کار سطح تمام اتاقها یکی شد و به اصطلاح کف همه اتاقها همسطح شناژافقی شد. قالب بندی شناژ های عمودی: اغلب شناژهای عمودی بصورت چهار ضلعی مربع یا مستطیل می باشند. برای قالب بندی شناژهای عمودی ابتدا ابعاد شناژ را از روی نقشه تعیین نموده و دو ضلع قالب را به همان میزان از تخته های مناسب بریده وبه چوبهای چهار تراش که به ان پشت بند می گویندمیخ می کنند. پشت بند های اضلاع مقابل قالب اولا در حدود 10تا15 سانتیمتر از پهنای قالب بیشترباشد در ثانی پشت بندهای اضلاع مقابل درست مقابل یکدیگرقرار گیرد تادر موقع اتصال چهار ضلع شناژ به یکدیگر با تعیین سیم نجاری به این زاییده ها امکان اتصال آنها به یکدیگر به سهولت انجام پذیر باشد. اما در مورد باز کردن قالب معمولا به محض اینکه بتن حالت روانی خود را از دست داد و شکل هندسی خود را حفظ کرد می توان قالب آنرا باز کرد و معمولا 48 ساعت بعد از بتن ریزی این امکان وجود دارد. در موقع باز کردن قالب باید توجه شود که قالب را با احتیاط طوری باز کرد که گوشه های تیز شناژ خراب نشود. باید توجه نمود که در موقع نصب شناژهای قائم و مخصوصا ستونها کاملا شاغولی نصب شود زیرا اگر ستون کاملا شاغولی نباشد بارهای وارده محوری نبوده و ممانهای محاسبه نشده در ان بوجود امده و موجب تخریب ساختمان می گردد. پس از بستن قالب شناژهای قائم موقعیت قالب را با تیرهای چوبی که در چهار جهت در پای شناژ روی کف قرار داده شده اند تثبیت می کند. قالب بندی هر شناژ عمودی باید مستقیما دارای ایستایی کافی باشد و تکیه دادن قالب بندی یا داربست آن به شناژهای مجاور مجاز نمی باشد. دیوار چینی: برای انجام عملیات دیوار چینی ابتدا استاد کار شمشه را در دو طرف یک دیوار شاغول و سپس گچ زد و بوسیله یک نخ به دو شمشه به ارتفاع 15الی17 سانتیمتراز سطح کرسی سفت کرد و یک کارگر هم که فقط موظف بود ملات را با یک فرغون پیش استاد کار ببرد وبا بیل ملات را جلو دست استاد کار روی سطح کرسی (دیوار) می ریخت و استاد کار ملات را روی دیوار بوسیله کمچه پهن می کرد و بلوکها را یکی یکی روی ملات می گذاشت و فشار می داد تا بلوکها درون ملات قرار گیرند. پس از اینکه بلوکها در ملات قرارمی گرفتند یک نفر کارگر مقداری قلوه سنگ به دست استاد کار می داد و او نیز قلوه سنگها را درون بلوکها می ریخت البته قلوه سنگها همه فضا های بلوک را پر نمی کردند وبه همین دلیل فضاهای باقی مانده را بوسیله ملات ماسه سیمان پر می کردند و سطح بلوک را کاملا صاف میکردند تا برای رج بعدی یا ردیف بعدی آماده باشد. کل کار تقسیم بندی شده بود بصورتی که یک کارگر فقط مسئول آماده کردن ملات و آوردن آن با فرغون بود و کارگر دیگری هم مسئول آوردن قلوه سنگ با فرغون بود و کارگری دیگر هم بوسیله فرغون بلوکها را نزدیک کار میبرد و به دست استاد کار می داد . هر رج که تمام می شد استاد کار نخی را که ازقبل برای صاف گذاشتن و در یک امتداد قرار دادن بلوکها بسته بود را به اندازه یک بلوک بالا می اورد و مجددا بر روی بلوکها ملات پهن می کرد و و بلوک دیگری را روی ان می چید. این کار را تا زمانی انجام دادند که دستشان به محل گذاشتن بلوکها می رسید و سپس برای تسلط بیشتر اقدام به درست کردن چوب بست کردند. نحوه ساخت چوب بست به این روش بود که ابتدا چند بلوک را روی هم قرار دادند و یک تخته پهن را روی ان گذاشتند که این روش ساده ترین روش ساخت چوب بست می باشد البته یکی از مزایای ساخت این مدل چوب بست ساخت سریع ان می باشد در ضمن این نوع چوب بست به سهولت قابل انتقال به محلی دیگر از کارگاه می باشد. نحوه پر کردن شناژ های عمودی: قبل از آماده کردن بتن ابتدا یک چوب بست را در کنار شناژ عمودی درست کردند وسپس یک نفر کارگر روی چوب بست ایستاد. دو نفر کارگر دیگر نیز مسول آوردن بتن به پای چوب بست بودند. یکی از کارگرها بوسیله بیل بتن را از درون فرغون برمی داشت و درون استانبولی میریخت و کارگری که روی چوب بست ایستاده بود نیز استانبولی را درون قالب خالی میکرد. یک نفر نیز هر بار بعداز ریختن تقریبا 30سانتیمتر بتن درون قالب با ضرباتی محکم که به پشت قالب وارد میکرد سعی در ویبره کردن بتن میکرد والبته در بعضی از مواقع نیز به بالای قالب رفته و بوسیله میلگردی که در دست داشت شروع به کوبیدن بتن درون قالب میکرد. این کار را تا زمانی انجام دادند که همه شناژهای عمودی پر شد. هم سطح کردن دیوار: به وسیله ملات ماسه سیمان تمام سطح دیوارراکه درآن قسمت شناژافقی زیرسقف قرار میگرفت به سطح هموار ویکسان تبدیل کردند سپس قفسه های آرماتور را روی آن قرار دادند وقالب بندی کردند. سپس بلوک سقفی به محل کارگاه آوردهشد . تیرچه ها را روی شناژها صف دادند . پس از چیدن تیرچه ها بلا فاصله یک بلوک در ابتدا ویک بلوک در انتهای تیرچه قرار دادند تا فاصله یکسانی وجودداشته باشد قبل از کار گذاشتن بلوکها درون تیرچه ها ملات گچ وسیمان را به صورت دوغاب درست کرده وبلوکها را روی صفحه پلاستیکی قرار دادند و دوغاب را روی آنها ریختند وفضای خالی روی بلوکها را با این کار پر کردند. پس از آن چیدن تمامی بلوک ها انجام شد . پس از گذاشتن تمام تیرچه ها طبق نقشه جای لوله گازو لوله های محافظ برق را دردیوار د رآوردند و بعد لوله ها را نصب کردند البته قبل از اینکه بلوکها رابچینند شروع به شمع زدن زیرتیرچه کردند بطوری که شمع ها را به فاصله 5/1 متری از همدیگر قرار می دادند . زیر همه شمع ها را تخته ای گذاشتند که به آن گوه گفته می شود که برای تنظیم ارتفاع شمع استفاده میشود و آنها را محکم کردند. بعد از گذاشتن شمعها بلوکهای بین تیرچه ها را چیدند در انتهای هر تیرچه که به علت اینکه نمیتواستند از بلوکCm30 استفاده کنند از بلوک cm10 استفاده شد . در وسط تمام بلوکها وبصورت عمود برتیرچه ها فضاهای خالی cm10 را قرار دادند برای ایجاد شناژ مخفی وپس از آن 1 تخته سپری کردند واز دو میلگرد 14 استفاده کردند وبرای میلگردهای افت وحرارت از آرماتور 8 استفاده شد و سپس عملیات بتن ریزی به ضخامت 5 تا7 سانتیمتر انجام شد. قالب بندی سقف : در ایران سقف های مختلفی وجود دارد که رایج ترین آنها سقف تیرچه بلوک یا دال بتنی یا بتن پیش ساخته می باشد . دال های پیش ساخته نیازی به قالب ندارند ولی در مورد سقف های تیرچه بلوک یا دالهای بتونی ریخته شده در محل برای هر کدام احتیاج به قالب بندی مخصوص می باشد . سقف های بتنی ریختهشده در محل نیاز به قالب بندی محکم تری می باشد معمولا از به هم میخ کردن تخته ها وتشکیل صفحه ای به ابعاد مورد نیاز استفاده می کنند که این تخته ها را روی دار بست های چوبی قرار داده آنگاه شبکه های آرماتور بندی را روی آن قرار میدهند وبتن ریزی انجام می شود . بعد از اتمام کار هم سطح کردن دیوار دستور قالب بندی سقف توسط مهندس کارگاه داده شد و کارگران آرماتور بند شروع به انجام این کار کردند. البته سقف اجرا شده در این پروژه سقف تیرچه بلوک بود وتنها از شمعهایی درزیر تیرچه ها استفاده شد چرا که قالب بندی سقف تیرچه بلوک منحصر به استفاده از همین شمعها می باشد. سقف تیرچه بلوک : اجزای تشکیل دهنده سقف تیرچه بلوک عبارتند از تیرچه – بلوک – میلگرد ممان منفی – میلگرد حرارتی – کلاف عرضی – قلاب اتصال – بتن پوششی متداولترین نوع تیرچه در ایران تیرچه های بتونی می باشد که با قالب سفالی ریخته وعرضه میگردد. تیرچه های معمولی با خرپا مسلح می شوند خرپااز سه قسمت تشکیل می شود. 1- میلگردهای کف خرپا که تعداد وقطر آن با محاسبه تعیین میشود وباید از لحاظ طول وتعداد ونوع میلگرد کاملا مطابق نقشه باشد برای ا ین که میلگردها موقع بتن ریزی جا به جا نشود بهتر است آنها را بوسیله یک یا چند میلگرد عرضی به همدیگر جوش بدهند . 2 - میلگرد فوقانی خرپا که از میلگرد 8یا10یا12آجداربوده و معمولا داخل بتن سقف و میلگردهای حرارتی قرار می گیرد. 3- میلگردهای مارپیچ یا میلگردهای مهاری خرپا که میلگرد کف را به میلگرد فوقانی متصل می نماید.متداولترین نوع خرپا از میلگرد ساخته می شود. این خرپارا درداخل قالب فلزی یاسفالی قرارمیدهند آنگاه بتن باعیار 400یا450 کیلوگرم برمترمکعب سیمان ومصالح سنگی ریزدانه تهیه نموده و قالب را که درحدود cm10پهنا وcm4ارتفاع دارد از این بتن پر کرده و آنرا ویبره میکنند . بعد از سخت شدن بتن آنرا از قالب جدا کرده وچند روز در حوضچه های آب قرار داده آنگاه از آن استفاده میکنند درهر حال چه قالب سفالی وچه قالب فلزی باشد تیرچه باید چند روز در حوضچه ها ی آب نگهداری شود . حمل و نقل وانبار کردن تیرچه ها : حمل ونقل وانبارکردن تیرچه ها باید با دقت انجام شود زیرا دراثر کوچکترین بی احتیاطی در موقع حمل ونقل ویا انبارکردن آنها ممکن است تیرچه شکسته ویاترک بخورد ودرموقع نصب نیزترکها مشاهده نشده ودردرازمدت موجب خسارت جبران ناپذیر بشود . درموقع حمل ونقل بهتراست از میلگردهای فوقانی بعنوان دستگیره استفاده شود وبهتراست که بوسیله دونفر کارگر دوسرتیرچه گرفته شده . در موقع انبار کردن تیرچه ها باید زیر آنرا کاملا مسطح نموده وآنها را در کنار هم قرار دهیم آنگاه روی تیرچه های ردیف اول را حداکثر بفاصله یک متر به یک متر چوب چهار تراش قرار داده وتیرچه ردیف بعد را روی آن قراردهیم البته باید دقت شود که کلیه چهار تراشهای هر ردیف در یک محور واقع شوند. بعد از خریداری کردن و انتقال تیرچه ها به محل کارگاه به همین روش همه تیرچه ها انبار شدند البته به دستور مهندس کارگاه روزانه دو تا سه بارهمه تیرچه ها را آبپاشی می کردند. بلوک: بعد از انتقال تیرچه ها به محل کارگاه مجددا به دستور مهندس کارگاه بلوکهای سقفی خریداری شد وبه وسیله یک دستگاه کامیون به محل کارگاه انتقال داده شدند. بلوکهای مورد استفاده شده در سقفهای تیرچه بلوک معمولا بتونی یا سفالی است و هیچ گونه باری را تحمل نمی کنند و فقط به عنوان قالب مورد استفاده قرار می گیرند. بلوکهای سفالی از لحاظ وزن سبک تر بوده و بار کمتری را به ساختمان واردمی نمایند عرض بلوکها معمولا40سانتیمتر بوده گاهی نیز آنها را تا 60سانتی متر هم میسازند و ارتفاع آن تابع ضخامت سقف بوده و بین 20تا 25 سانتیمتر است بلوک باید طوری طراحی شوند که به راحتی قابل حمل ونقل بوده و زایده های تعبیه شده در ان به راحتی روی قسمت بتنی تیرچه قرار بگیرند. ایجاد درز یا زائدگی در بلوکهای سقفی باعث قفل و بست شدن بلوک با قسمت بتونی تیرچه می شود که این قفل و بست شدن تا زمان اجرای سقف از حرکت و جابجایی بلوکها در جهت عمود برتیرچه و یا به سمت پایین جلوگیری می کند. میلگرد های ممان منفی: اگر دو تیرچه به یک تیر یا شناژ ختم شوند میلگرد فوقانی تیرچه ها را بوسیله قطعه میلگردی به طول 2تا5/2 متر به همدیگر متصل می کنند قطر این میلگردها بوسیله محاسبه تعیین می شود و معمولا از میلگردی به قطر 8یا10یا 12 استفاده می شود . در آخرین دهانه ای که تیرچه به یک تیر یا شناژ ختم می شود نیز میلگردی را بصورت گونیا خم نموده و قسمت کوتاه گونیا را داخل آهنهای تیر یا میلگردهای تیر بتونی قرار داده و قسمت مستقیم را روی میلگرد فوقانی تیرچه گذاشته و چند جای انرا با سیم ارماتور بندی می بندند به این قطعات میلگرد ممان منفی میگویند . استفاده از میلگردهای ممان منفی در سقفهای تیرچه بلوک الزامی است . میلگردهای حرارتی: بعد از اتمام سقف و گذاشتن کلیه آهنها یک سری میلگرد در جهت عمود بر میلگردهای بالای تیرچه به فاصله تقریبی 25الی 40 سانتیمتر قرار می دهند قطر این میلگردها به وسیله محاسبه تعیین می شود و معمولا میلگردی با قطر 6 یا 8یا 10میلیمتر می باشد . به این آهنها میلگرد حرارتی می گویند . این میلگردها باید به کلیه آهنهای تیرچه بوسیله سیم آرماتوربندی بسته شوند . کلاف عرضی(شناژ مخفی): استفاده از کلاف عرضی در سقفهای تیرچه بلوک الزامی می باشد. از دهانه های 2/4 متر به بالا ودر وسط دهانه بین بلوکها و عمود بر جهت تیرچه فاصله ای در حدود حداقل 10 سانتی متررا در نظر می گیرند و زیر این فاصله را تخته بندی می کنند. درون این فاصله حداقل 2 میلگرد به قطر 10میلیمتر یکی بالا ویکی در پایین قرار می دهند میلگرد بالا را به میلگردهای بالایی تیرچه می بندند و میلگرد پایینی را هم به آهنهای مارپیچ تیرچه متصل می نمایند واین فضای بوجود امده بعد از انکه بوسیله بتن پر شد مانند تیری عمود بر تیرچه ها قرار گرفته ودر مقابل ممانهای بوجود امده در وسط تیرچه مقاومت خواهد نمود . به این تیرتعبیه شده در وسط تیرچه ها کلاف عرضی یا شناژ مخفی می گویند. برای دهانه های بیش از 6متر دو عدد کلاف عرضی با فاصله های مساوی در نظر گرفته می شود . برای اطمینان بیشتر بهتر است کلاف عرضی را از دهانه های 5/2 متر به بالا ایجاد نماییم. قلاب اتصال: برای جلوگیری از حرکت سقف در اثر نیروی زلزله میلگردی را که قطر ان با محاسبه تعیین میشود و معمولا از میلگرد 12یا 14 می باشد خم می کنند و بوسیله آن تیرچه ها را به شناژ افقی روی سقف متصل میکنند. بتون ریزی سقف: پس از چیدن تیر چه ها وبلوکها و بستن میلگردهای ممان منفی و میلگردهای حرارتی و گذاشتن قلاب اتصال و ایجاد شناژ مخفی نوبت به عملیات بتون ریزی سقف رسید. قبل از بتن ریزی یک بار دیگر کلیه آرماتورهای سقف توسط مهندس کارگاه کنترل شد وبیشتر دقت می شد که فاصله ارماتورها از همدیگر بصورت یکنواخت باشند. بعد از کنترل فاصله ارماتورها از همدیگر اقدام به بتون ریزی شد بتون ریزی طوری برنامه ریزی شده بود که کلیه بتن سقف در یک روز ریخته شد. ضخامت بتن روی سقف باید کاملا یکنواخت باشد ودر ضمن بتون ریزی و قبل از انکه بتن کاملا سخت شود روی انرا بوسیله ماله کشی صاف وتخت می کنند روز قبل از بتن ریزی به دستور مهندس کارگاه یک دستگاه کامیون مسئول اوردن مصالح لازم از قبیل شن وماسه به محل کارگاه شد. روز بتن ریزی دو نفر کارگر شن و ماسه وسیمان را بوسیله فرغون درون میکسر می ریختند و یک نفر کارگر که مسئول هدایت میکسر بود اب را بوسیله سطل درون دستگاه می ریخت البته تعداد سطلهای اب در ابتدای شروع کار توسط مهندس کارگاه تعیین شد. بعد از اماده کردن بتن انرا بوسیله دستگاه بالابربه محل بتن ریزی روی سقف انتقال می دادند وپس از ریختن بتن در محلهای مربوطه توسط یک دستگاه ویبراتور بتن ریخته شده را ویبره می کردند . در انتها نیز یک نفر بتن ریخته شده را ماله کشی کرد تا سطحی صاف و هموار بوجود اورد. عملیات بتن ریزی تا عصر همان روز ادامه و خاتمه یافت. افت بتن (انقباض) : افت بتن پدیده ای است که ازلحظات شروع گیرش بتن آغاز ودر طول زمان سخت شدن ادامه می یابد . افت بتن در حقیقت یک نوع کاهش حجم است که در طول زمان اتفاق می افتد . وقوع پدیده افت در اثر آب اضافی به کار رفته در ساخت بتن می باشد آب مورد نیاز جهت انجام واکنش شیمیایی سیمان 25در صد وزنی سیمان است . یعنی اگر نسبت آب به سیمان را برابر 25% در نظر بگیریم تمام این آب صرف واکنشهای شیمیایی می شود . ولی به دلیل حصول کارایی مطلوب آب را بین 4/.تا 6/.درنظرمی گیرند که این آب اضافی مازاد بر 25% آب در بتن باقی می ماند . در روزهای اول عمر بتن قسمتی از این آب اضافی براساس خاصیت موئینگی به سمت سطح بتن بالا آمده وتبخیر می شود بدین ترتیب جای آن خالی می ماند . به همین لحاظ بتن تمایل پیدا می کند که خودش آب را جمع کرده وحجم ازدست رفته راپر کند. تا زمانی که بتن تر (تازه ) باشد مانع ومشکلی جهت جمع شدن ندارد . اماچنانچه بتن تا حدودی سفت شود دیگر محیط اجازه کاهش حجم را به آن نمی دهد لذا این تمایل به کاهش حجم به صورت تنش کششی بتن بسیار ناچیز است این پدیده موجب ترک خوردگی سطحی بتن می شود. بنابراین می توان در یک جمله گفت: افت پدیده ای است که دراثر بکارگیری آب اضافی در ساخت بتن ایجاد شده وبه صورت ترک های موئین در سطح بتن جلوه می کند . این ترک ها را گاهی از حدود یک تا دو هفته پس از بتن ریزی می توان در سطح بتن مشاهده کرد که با گذشت زمان تشدید میشود . اکثرا ظهور افت به صورت یک سری ترک های منظم به فاصله چندین متر (4الی6) متر بوده که هرچه بتن نامرغوب تر ونسبت آب به سیمان بیشتر باشد فاصله اینترک ها نزدیک تر است . افت دربتن ازپدیده های نامطلوب محسوب می شود از آن جهت که هم در سطح بتن ترک می اندازد وهم درقطعه تنش کششی ایجاد می کند . برای کاهش افت باید دو نکته را مورد توجه قرار داد : 1- کاهش نسبت آب به سیمان 2- افزایش مراقبت (‌ مراقبت از بتن بخصوص درطول 7الی 10روز اولیه موجب کاهش افت می شود ). کرنش (تغییر طول نسبی ) ناشی ازافت در بتن در محدوده 0003./ تا 0007./است . دراثر این کرنش تمایل به کم شدن ابعاد در قطعه بتنی بوجود می آید لکن محیط این امکان را به قطعه سخت شده نمی دهد . لذا کرنش مذکور دربتن ایجاد تنش کششی کرده که پس از ترک خوردن بتن ممکن است قسمتی از ظرفیت باربری آرماتورها رانیز اشغال کند . معمولا 15الی35 درصد افت درهمان دو هفته اول 40الی 80 درصد افت درسه ماهه اول و65الی 85 درصد افت دریکسال اول اتفاق می افتد وبعداز 3 الی 5 سال افت کاملا متوقف می شود . عوامل موثر درافت : 1- میزان مصالح سنگی بکار رفته در ساخت بتن : هر چه مصالح سنگی به کارفته دربتن بیشتر باشد میزان افت کمتراست . 2- نوع مصالح سنگی : هر چه درساخت بتن از مصالح سنگی مرغوب تری استفاده شود افت کمتری اتفاق می افتد . آزمایش نشان داده که افت یک نمونه بتن که از ماسه سنگ تهیه شده 3برابر افت نمونه مشابه که از کوارتز تهیه شده است می باشد . 3- نسبت آب به سیمان : واضح است که هر چه آب کمتری در بتن باشد افت کمتر است . 4- رطوبت محیط : آزمایش نشان داده که هر چه رطوبت محیط ( به خصوص در روزهای اول )بیشتر باشد افت کمتراست (بتن هایی که در مناطق خشک هستند افت بیشتری دارندوبالعکس بتن هایی که درمناطق مرطوب مثلا در کنار دریا هستند داری افت کمترهستند ) لذا نتیجه می شود که مراقبت خوب از بتن کمک می کند که افت بتن کمتر شود . راههای مقابله با افت : 1- کم کردن عوامل تشدید کننده افت ( بکارگیری مصالح سنگی مرغوب و متراکم نمودن بتن ) 2- استفاده از سیمان ضد افت : سیمان ضد افت همزمان با گیرش خود افزایش حجمی را در بتن ایجاد می کند که این افزایش حجم می تواند با کاهش حجم ناشی از افت مقابله کند .(‌البته این سیمان گران قیمت بوده ومصرف آن باید توجیهاقتصادیداشته باشد ) . 3-استفاده از درزهای مناسب : یعنی بتن را در فواصل مناسب (مثلا 5 متربه5 متر) توسط درزهای انقباض از هم جدا کنند . استفاده از درزهای انقباض کمک می کند که با استفاده از ضعفی که در فواصل معین ایجاد کرده ایم ترک ناشی از افت دقیقا در محل دلخواه اتفاق بیفتد . 4- استفاده از آرماتور افت (مثلا آرماتور افت وحرارت ) : این آرماتورها برای خنثی نمودن تنش های کششی ناشی از افت در بتن به کار گرفته می شود . درعمل اکثرا از آرماتورهایی موسوم به آرماتور افت وحرارت استفاده می شود. آرماتورهایی هم برای تحمل تنش های ناشی از افت وهم برای تحمل تنش های ناشی از حرارت به کار برده می شود . حداقل آرماتور افت وحرارت002 ./ تا 0018./ سطح مقطع بتن است . آرماتورهای افت را میتوان به صورت ساده درنظر گرفت . خزش یا وارفتگی : خزش عبارت است از تغییر طول اجسام تحت تنش ثابت در طول زمان . اگر قطعه ای تحت تنش قرار بگیرد در همان لحظه اول تغییر طولی خواهد داشت که به این تغییر طول تغییر طول آنی یا الاستیک گفته می شود . اگر همین قطعه تحت تنش ثابت نگهدای شود با گذشت زمان تغییر طول اضافی تری نسبت به تغییر طول اولیه خواهد داشت که به آن تغییر طول یا کرنش ناشی ازخزش می گویند . کرنش ناشی از خزش معمولا 2 الی 3 برابر کرنش اولیه است . مسئله خزش از آنجا مورد توجه قرار می گیرد که متناسب با کرنش ناشی از خزش در بتن تنش ایجاد میشود و لذا اگرتنشی از خزش را درمحاسبات اولیه وارد نکرده باشند ممکن است عضو بتنی تحت بار کمتری نسبت به بار طراحی بشکند . عوامل موثربرخزش : 1- مقاومت فشاری بتن : هرچه مقاومت فشاری بتن بیشتر باشد خزش در آن کمتراست . 2- تنش وارد بر بتن :‌‌ هر چه تنش وارده بتن بیشتر باشد خزش بیشتر خواهد بود . 3- رطوبت محیط : هر چه بتن مسن ترباشد وتحت بار قرار گیرد خزش در آن کمتراست . راههای مقابله با خزش : 1- کم کردن عوامل تشدید کننده خزش (بتن را مرغوب ترساخته ومقاومت فشاری بالاتری در نظر گرفته می شود ) . 2- تعبیه آرماتورهایی که ناشی از خزش را جبران کند . 3- افزایش رطوبت محیط اطراف بتن ( ازجمله مراقبت صحیح وخوب از بتن ) . خستگی در بتن : اگر در قطعه ای که تحت بارهای متناوب قرارگرفته بطوریکه هر یک از این بارها کمتر از مقاومت قطعه باشد شکست اتفاق بیفتد اصطلاحا گفته میشود دراثر خستگی شکسته است . پدیده خستگی مخصوص بتن نبوده ودر دیگر مواد ازجمله فولاد نیزممکن است خستگی اتفاق بیفتد . خستگی برای اولین بار در پل های فلزی کشف شد . در این رابطه ملاحظه شد پلی که ظاهرا از نظر قطعات وجوش و اتصالات وپیچ ها و... در وضعیت مطلوبی بود به ناگهان تحت اثر باری که کمتر از مقاومت باربری آن بودشکسته ومنهدم شد . توجیه این اتفاق با پدیده خستگی صورت گرفت. در سازه های بتن آرمه خستگی اکثرا در پلها اتفاق می افتد . اصولا بارهایی که کمتراز 50% مقاومت قطعه نزدیکتر نباشد خستگی در تعداد سیکل های کمتری ازبار گذاری اتفاق می افتد . روشهای مراقبت از بتن سقف : به عمل آوردن یا مراقبت از بتن مراقبتی است که سازنده بتن باید در طول 7ال 10روز اول از بتن به عمل آورد . هر چه در شروع مراقبت تاخیر شود سبب کاهش بیشتر در مقاومت 28روزه می شود . در مراقبت از بتن دو مسئله زیر مورد توجه قرار گیرد : 1- رطوبت کافی ومناسب 2- دمای خوب وکافی کنترل دما در هوای معمولی چندان ضرورتی ندارد ولی در هوای بسیار گرم ویا در هوای سردتر از 4درجه سانتیگراد باید تدابیر ویژه ای اتخاذ شود . مراقبت از بتن را می توان به طرق مختلف انجام داد که استفاده ازهر یک ازاین روشها با توجه به نوع سازه بتنی وامکانات وشرایط کار متفاوت می باشد. یکی از این روشها ایجاد برکه اب است بدین صورت که در طول دوره مراقبت همواره یک لایه اب به ضخامت 5الی 10 سانتیمتر روی بتن باقی بماند . استفاده از این روش فقط برای سطوح تخت و افقی مناسب است. در اجرای پروژه مذکور نیز برای ابیاری سقف از همین روش استفاده کردند بدین صورت که پس از گیرش اولیه بتن دور تا دور قطعه بتنی را ماسه ریختند وبه شکل برکه ای در اوردند سپس این برکه را پر از اب کردند و تا 5 روز تمام سطح سقف در زیر برکه ای پر ازاب قرار داشت. پس از یک هفته تمام شمع هایی که در زیر تیرچه ها قرار داشتند را برداشتند. شمشه گیری: پس از اتمام عملیات اجرای سقف معمولا تمام دیوارهای بیرون ساختمان را شمشه گیری می کنند . بوسیله شمشه گیری تمام سطح دیوار را در یک سطح قرارمیدهند. این کار بدین صورت انجام می گیرد که ابتدا با چشم بلندترین نقطه دیوار را معین می کنند وسپس با ملات ماسه وسیمان یا گچ وخاک نقطه صافی را در ان محل ایجاد می کنند وبعد این نقطه را با شاغول به پایین دیوار منتقل می کنند و سطح کوچکی نیزهم بار ان با گچ در پایین دیوار ایجاد می کنند انگاه در گوشه دیگر دیوار نقطه ای را انتخاب کرده و باز با گچ یا ملات ماسه سیمان نقطه صافی رادر ان ایجاد می کنند حال سه نقطه داریم که طبق اصول هندسی می توان بر ان سطحی را عبور داد پس از ایجاد نقاط مورد نیاز در دیوار شمشه صافی را انتخاب کرده وبه دو نقطه همسطح ودر امتداد یک شاغول متکی می نمایند و با ملات پشت انرا پر می نمایند بدین وسیله روی دیوار خطی به پهنای چند سانتی متر و به طول دیوار ایجاد می نمایندواین عمل را هر یک متر به یک متر تکرارمی کنند و آنگاه بین این خطوط را با ملات ماسه سیمان پر می کنند. به این کار در اصطلاح شمشه گیری می گویند. قبل از اجرای عملیات شمشه گیری می بایست حتما لوله کشی برق انجام شده باشد زیرا در این صورت به مقدار قابل توجه از کند کاری برای عبور لوله برق ودر نتیجه هزینه ان کاسته خواهد شد. کف سازی: بعد از عملیات شمشه گیری در این پروژه عملیات ساخت کف همه اتاقها و حیاط اجرا شد. اصولا کف سازی در ان قسمت از ساختمان انجام می شود که سطح مفید اطاقها سالنها و سرویس ها وانبارها را تشکیل می دهد. با توجه به محل استفاده کف سازی انواع مختلف دارد مخصوصا برای اخرین قشر کف سازی واحد های مسکونی انواع مصالح از قبیل موزاییک و انواع سنگ ویا کاشی های لعابی ویا انواع پارکت وکف پوش ها وجود دارد. برای اجرای عملیات کف سازی چنانچه ساختمان احداث شده در زمینهای خاک دستی ویا زمینهای سست باشد برای جلوگیری نشست های احتمالی زمین کف اطاقها ابتدا خاک انجا را می کوبند وسپس اقدام به اجرای کف می کنند. البته در این پروژه با تشخیص مهندس کارگاه عملیات متراکم کردن خاک کف اتاقها انجام نشد. البته در این پروژه از موزاییک های 30 سانتی متری برای مفروش کردن کف استفاده شد. سفید کاری یا کف مال گچ: این عملیات مخصوص دیوارهای داخل ساختمان می باشد. کف مال گچ به عنوان پیش زمینه ای برای نازک کاری یا کشته کشی محسوب می باشد.به علت زود گیر بودن ملات گچ انرا به مقدار کم در استانبولی می سازند. در موقع ساخت ملات گچ ابتدا باید درون استانبولی مقداری اب ریخته سپس پودر گچ را درون اب استانبولی پاشید تا تمام ذرات گچ در مجاورت اب قرار گرفته و تر شوند انگاه انرا با ماله روی دیوارها ی داخل ساختمان می مالندبطوری که سطح کاملا صاف و یکنواختی ایجاد شود. انجام این کار را در اصطلاح کف مال گچ می گویند. کشته کشی یا نازک کاری: به علت زودگیر بودن گچ نمی توان سطح ان راکاملا صاف نمود بدین علت بعد ازسفید کاری وقبل ازانکه ملات گچ خشک شود روی ان رایک ورقه گچ کشته به ضخامت تقریبایک میلیمترمی کشند تاسطحی کاملا صاف بوجود اید. ملات کشته گچ را بدین طریق تهیه می کنند که ابتداگچ راازالک بسیار ریز گذرانده انگاه انرا مانند تهیه گچ معمولی روی اب می پاشند و بوسیله هم زدن ملات با دست مانع سخت شدن ان میشوند. این کار را چند دقیقه ادامه داده تا گچ حد اکثر ازدیاد حجم خود را بدست اورد. این ملات کاملا یکنواخت بوده و هرگز سخت نمی شود(خشک شدن با سخت شدن دو مقوله جداگانه هستند) بلکه در اثر تبخیر سطحی خشک می شود. با اتمام عملیات سفید کاری کاراجرای ساختمان به پایان رسید وعملیات سیم کشی برق ولوله کشی شروع شد. نکات اجرای در اجرای ساختمان 1. برای اندازه گیری عملیات خاکی در متره و برآورد از واحد متر مکعب استفاده میشود. 2. آجر خطائی ، آجری است که در اندازهای 5×25×25 سانتیمتر در ساختمانهای قدیمی برای فرش کف حیاط و غیره بکار می رفت. 3. چنانچه لازم باشد در امتداد دیواری با ارتفاع زیاد که در حال ساختن آن هستیم بعدا دیوار دیگری ساخته شود باید لاریز انجام دهیم. 4. هرگاه ابتدا و انتهای یک دیوار در طول دیوار دیگری بهم متصل شود ، به آن دیوار در تلاقی گفته می شود. 5. در ساختمانهای مسکونی (بدون زیرزمین)روی پی را معمولا بین 30 تا 50 سانتی متر از سطح زمین بالاتر می سازند که نام این دیوار کرسی چینی است. 6. قوس دسته سبدی دارای زیبایی خاصی بوده و در کارهای معماری سنتی استفاده می شود. 7. حداقل ارتفاع سرگیر در پله 2 متر می باشد. 8. ویژگیهای سقف چوبی :الف)قبلا عمل کلافکشی روی دیوار انجام می گیرد ب)عمل تراز کردن سقف در کلاف گذاری انجام می شود ج)فاصله دو تیر از 50 سانتیمتر تجاوز نمی کند د)تیرها حتی الامکان هم قطر هستند. 9. گچ بلانشه کندگیر بوده ولی دارای مقاومت زیاد مانند سیمان سفید است. 10. به سیمان سفید رنگ معدنی اکسید کرم اضافه می کنند تا سیمان سبز به دست آید. 11. سنگ جگری رنگ که سخت ، مقاوم و دارای رگه های سفید و در سنندج و خرم آباد فراوان است. 12. دستگاه کمپکتور ، دستگاهی است که فقط سطوح را ویبره می کند ، زیر کار را آماده و سطح را زیر سازی می کند. 13. عمل نصب صفحات فلزی (بیس پلیتها) در زمان 48 ساعت بعد از بتن ریزی صورت می گیرد. 14. زمانی که خاک (زمین) بسیار نرم بوده و مقاومت آن کمتر از یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد از فونداسیون پی صفحه ای استفاده می گردد. 15. قطر دایره بتون خمیری ، بر روی صفحه مخصوص آزمایش آب بتون ، حدود 30 تا 35 سانتیمتر می باشد. 16. حدود درجه حرارت ذوب شدن خاک آجر نسوز 1600 درجه می باشد. 17. نام آجری که از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نیم لایی نامیده می شود. 18. نام دیوارهای جداکننده و تقسیم پارتیشن نام دارد. 19. عمل برداشتن خاک کف اطاق و ریختن و کوبیدن سنگ شکسته بجای آن را بلوکاژ می گویند. 20. زمین غیر قابل تراکم هوموسی نامیده می شود. 21. عمق پی های خارجی یک ساختمان در مناطق باران خیز حداقل 50 سانتیمتر است. 22. نام فضای موجود بین دو ردیف پله چشم نامیده می شود. 23. در سقف های چوبی حداکثر فاصله دو تیر 50 سانتیمتر است. 24. سیمان نوع اول برای دیوارها و فونداسیونهای معمولی استفاده میگردد. 25. اکسید آهن را برای تهیه سیمان قرمز رنگ ، با کلینگر سیمان سفید آسیاب می کنند. 26. نام دیگر لوله های سیاه بدون درز مانسمان نام دارد. 27. سریعترین و عملی ترین وسیله اجرای اتصالات ساختمان ،پلها و نظایر جوش می باشد. 28. حاقل درجه حرارت برای بتن ریزی 10 درجه می باشد. 29. ضخامت اندود سقف با ملات گچ و خاک باید بین 1 تا 2 سانتیمتر باشد. 30. اندود زیر قیروگونی ، ماسه سیمان است. 31. چنانچه گودبرداری از سطح زمین همسایه پائین تر باشد ، حداکثر فاصله شمعها 5/2 متر می باشد. 32. در پی کنی های کم عمق در زمین های ماسه ای حدود زاویه شیب 30 تا 37 درصد می باشد. 33. برای ایجاد مقاومت مناسب در طاق ضریس حداقل خیز قوس باید 3 سانتیمتر باشد. 34. لوله های مانسمان سیاه و بدون درز ، گاز رسانی 35. در بتون ریزی دیوارها و سقفها ، صفحات قالبی فلزی مناسب ترند. 36. از اسکدیپر برای خاکبرداری ، حمل ، تخلیه و پخش مواد خاکی استفاده می گردد. 37. اتصال ستون به فونداسیون به وسیله ستکا انجام می گیرد. 38. برای لوله کشی فاضلاب یهتر است از لوله چدنی استفاده گردد. 39. پر کردن دو یا سه لانه از تیرآهن لانه زنبوری در محل تکیه گاهها جهت ازدیاد مقاومت برشی است. 40. بهترین و با استفاده ترین اتصالات در اسکلت فلزی از نظر استحکام و یک پارچگی اتصالات با جوش است. 41. ارتفاع کف داربست جهت اجرای طاق ضربی تا زیر تیرآهن سقف برابر است با قدبنا+پنج سانتیمتر. 42. در ساختمانهای مسکونی کوچک (یک یا دو طبقه) قطر داخلی لوله های گالوانیزه برای آب رسانی باید 2/1 اینچ باشد. 43. وجود سولفات سدیم،پتاسیم و منیزیم محلول در آب پس از ترکیب با آلومینات کلسیم و سنگ آهک موجود در سیمان سبب کم شدن مقاومت بتون می گردد. 44. زمان نصب صفحات بیس پلیت معمولا باید 48 ساعت پس از بتون ریزی فونداسیون انجام شود. 45. برای ساخت بادبند بهتر است از نبشی ، تسمه ، ناودانی و میلگرد استفاده گردد. 46. هدف از شناژبندی کلاف نمودن پی های بنا به یکدیگر و مقاومت در برابر زلزله می باشد. 47. سقفهای کاذب معمولا حدود 30 تا 50 سانتیمتر پایین تر از سقف اصلی قرار می گیرد. 48. قلاب انتهایی در میلگردهای یک پوتربتونی برای عامل پیوند بیشتر آرماتور در بتون می باشد. 49. حد فاصل بین کف پنجره تا کف اطاق را دست انداز پنجره میگویند. 50. در ساخت کفراژ ستونها ، قالب اصلی ستون بوسیله چوب چهارتراش مهار می گردد. 51. طول پله عبارت است از جمع کف پله های حساب شده با احتساب یک کف پله بیشتر. 52. آجر جوش بیشتر در فونداسیون مورد استفاده قرار می گیرد. 53. اثر زنگ زدگی در آهن با افزایش قلیایت در فلز نسبت مستقیم دارد. 54. از امتیازات آجر لعابی صاف بودن سطوح آن ، زیبایی نما ، جلوگیری از نفوز آب می باشد. 55. در کوره های آجرپزی بین خشتها صفحه کاغذی قرار می دهند. 56. بهترین نمونه قطعات کششی ضلع تحتانی خرپاها می باشد. 57. تیرهای بتن آرمه، خاموتها(کمربندها) نیروی برشی را خنثی می کنند. 58. چسبندگی بتون و فولاد بستگی به اینکه آرماتورهای داخل بتون زنگ زده نباشد. 59. شیره یا کف بتون زمانی رو می زند که توسط ویبره کردن هوای آزاد داخل بتون از آن خارج شده باشد. 60. آلوئک در اثر وجود دانه های سنگ آهن در خشت خام در آجرها پدیدار می گردد. 61. خشک کردن چوب به معنی گرفتن شیره آن است. 62. لغاز به معنی پیش آمدگی قسمتی از دیوار. 63. مقدار کربن در چدن بیشتر از سرب است. 64. لوله های آب توسط آهک خیلی زود پوسیده می شود. 65. آجر سفید و بهمنی در نمای ساختمان بیشترین کاربرد را دارد. 66. آجر خوب آجری است که در موقع ضربه زدن صدای زنگ بدهد. 67. لاریز یعنی ادامه بعدی دیوار بصورت پله پله اتمام پذیرد. 68. کرم بندی همیشه قیل از شروع اندود کاری گچ و خاک انجام می گیرد. 69. برای خم کردن میلگرد تا قطر 12 میلیمتر از آچار استفاده می گردد. 70. اسپریس یعنی پاشیدن ماسه و سیمان روان و شل روی دیوار بتونی. 71. برای دیرگیری گچ ساختمانی از پودر آهک شکفته استفاده می گردد. 72. مشتو یعنی ایجاد سوراخهائی در سطح خارجی دیوارها جهت ساختن داربست. 73. بتون معمولا پس از 28 روز حداکثر مقاومت خود را به دست می آورد. 74. پیوند هلندی از اختلاط پیوندهای کله راسته و بلوکی شکل می گیرد. 75. وجود بند برشی در پیوند مقاومت دیوار را ضعیف می کند. 76. کاملترین پیوند از نظر مقاومت در مقابل بارهای فشاری وارده پیوند بلوکی می باشد. 77. قپان کردن در اصطلاح یعنی شاقولی نمودن نبش دیواره. 78. خط تراز در ساختمان برای اندازه برداریهای بعدی و مکرر در ساختمان است. 79. ضخامت و قطر کرسی چینی در ساختمانها بیشتر از دیوارهاست. 80. پارتیشن میتواند از جنس چوب ، پلاستیک و فایبرگلاس باشد. 81. از دیوارهای محافظ برای تحمل بارهای افقی و مایل استفاده می شود. 82. ملات باتارد از مصالح ماسه ، سیمان و آهک ساخته می شود. 83. مقدار عمق سطوح فونداسیونها از زمین طبیعی در همه مناطق یکسان نیست. 84. ملات ساروج از مصالح آهک ، خاکستر ، خاک رس ، لوئی و ماسه بادی ساخته می شود. 85. ملات در دیوار چینی ساختمان حکم چسب را دارد. 86. ملات آبی اگر بعد از ساخته شدن از آب دور نگهداشته شود فاسد می گردد. 87. در مجاورت عایقکاری (قیروگونی)از ملات ماسه سیمان استفاده می شود. 88. برای ساخت ملات باتارد آب + سیمان 250+آهک 150+ ماسه 89. پیه دارو ترکیبی از مصالح آهک ، خاک رس ، پنبه و پیه آب شده 90. ابعاد سرندهای پایه دار 1 تا 5/1 عرض و طول 5/1 تا 2 متر . 91. معمولا برای کرم بندی دیوارهای داخلی ساختمان(اطاقها) از ملات گچ و خاک استفاده می شود. 92. طرز تهیه گچ دستی یا گچ تیز عبارت است از مقداری آب + گچ بااضافه مقداری سریش. 93. وجود نمک در ملات کاه گل موجب میشود که در آن گیاه سبز نشود. 94. هنگام خودگیری حجم گچ 1 تا 5/1 درصد اضافه می شود. 95. گچ کشته یعنی گچ الک شده ورزداده + آب. 96. اندودهای شیمیایی در سال 1948 کشف شد که ترکیب آن پرلیت ، پنبه نسوز مواد رنگی و میکا می باشد که بعد از 8 ساعت خشک میشوند و بعد از دو تا سه هفته استحکام نهایی را پیدا می کنند و در مقابل گرما ، سرما و صدا عایق بسیار خوبی هستند. 97. سرامیک بهترین عایق صوتی است ، زیرا سلولهای هوایی بسته ای دارد که ضخامت آن 6 تا 10 میلیمتر است. 98. آکوسیت نیز عایق خوبی برای صداست. 99. اندازه سرندهای چشم بلبلی 5 میلیمتر است. 100. سرند سوراخ درشت به سرند میلیمتری مشهور است. 101. اندودهای هوایی یعنی اندودی که در مقابل هوا خودگیری خود را انجام می دهند. 102. ترکیب اندود تگرگی یا ماهوئی پودر سفید سنگ + سیمان رنگی +آب (در حالت شل) می باشد. 103. وقتی با سنگ سمباده و آب روکار سیمانی را می شویند تا سنگهای الوان خود را نشان دهند به اصطلاح آب ساب شده می گویند. 104. کار شیشه گذاری در آب ساب و شسته انجام می گیرد. 105. فرق اندود سقف با دیئار در فضاهای بسته (مانند اطاق) این است که اندود سقف سبک و دیوارها معمولی می باشد. 106. مهمترین عامل استفاده از اندود در سقف های چوبی محافظت از آتش سوزی می باشد. 107. سقفهایی با تیرآهن معمولی طاق ضربی و بتنی مسلح در درجه حرارت 400 تا 500 درجه تغییر شکل پیدا می کنند. 108. ضخامت اندود گچ و خاک حدودا 2 سانتیمتر است. 109. توفال تخته 30 تا 40 سانتیمتری که تراشیده و سبک است. 110. علت ترک اندود در سقفهای چوبی افت تیرهاست. 111. سقف کاذب در مقابل گرما ، سرما ، رطوبت و صدا عایق خوبی به حساب می آید. 112. در زیر سازی سقف جهت اجرای اندود در کنار دریا از نی بافته شده بیشتر استفاده مس شود. 113. توری گالوانیزه در نگهداری پشم شیشه در سقفهای سبک ، سطح دیوارهای قیراندود و سطح تیرآهنهای سقف کاربرد دارد. 114. مصرف میلگرد جهت اجرای زیر سازی سقفهای کاذب 9 عدد در هر متر مربع می باشد. 115. موارد اصلی استفاده از سقفهای کاذب بیشتر به منضور کم کردن ارتفاع ، عبور کانالها و لوله ها و زیبایی آن می باشد که شبکه آن حتما باید تراز باشد. 116. بهتر است در سقفهای بتونی میله های نگهدارنده سقف کاذب قبل از بتون ریزی کار گذاشته شود. 117. در سقفهای کاذب مرتبط با هوای آزاد(مانند بالکن) اندود گچ + موی گوساله و آهک استفاده می شود. 118. شالوده در ساختمان یعنی پی و فونداسیون. 119. ابعاد پی معمولا به وزن بنا و نیروی وارده ، نوع خاک و مقاومت زمین بستگی دارد. 120. در نما سازی سنگ ، معمولا ریشه سنگ حداقل 10 سانتیمتر باشد. 121. در فشارهای کم برای ساخت فونداسیونهای سنگی از ملات شفته آهک استفاده می شود و برای ساخت فونداسیونهایی که تحت بارهای عظیم قرار می گیرند از ملات ماسه سیمان استفاده می شود. 122. در ساختمان فونداسیونهای سنگی پر کردن سنگهای شکسته را میان ملات اصطلاحا پر کردن غوطه ای می نامند. 123. پخش بار در فونداسیون سنگی تحت زاویه 45 درجه انجام می گیرد. 124. در ساختمانهای آجری یک طبقه برای احداث فونداسیون اگر از شفته آهکی استفاده شود اقتصادی تر است. 125. در پی های شفته ای برای ساختمانهای یک تا سه طبقه 100 تا 150 کیلو گرم آهک در هر متر مکعب لازم است. 126. اصطلاح دو نم در شفته ریزی یعنی تبخیر آب و جذب در خاک. 127. معولا سنگ مصنوعی به بتن اطلاق می شود. 128. زاویه پخش بار فنداسیون بتنی نسبت به کناره ها در حدود 30 تا 45 درجه می باشد. 129. بتن مکر برای پر کردن حجمها و مستوی کردن سطوح کاربرد دارد. 130. مهمترین عمل ویبراتور دانه بندی می باشد. 131. معمولا بارگذاری در قطعات بتنی بجز تاوه ها پس از هفت روز مجاز می باشد. 132. از پی منفرد بیشتر در زمینهای مقاوم استفاده می شود. 133. بتون مسلح یعنی بتن با فولاد. 134. از نظر شکل قالبندی برای فونداسیونها قالب مربع و مسطیل مقرون به سرفه مس باشد. 135. پی های نواری در عرض دیوارها و زیر ستونها بکار می رود و در صورتیکه فاصله پی ها کم باشد و با دیوار همسایه تلاقی نماید پی نواری بیشترین کاربرد را دارد. 136. در آسمان خراشها ، معمولا از پی ژنرال فونداسیون استفاده می شود و وقتی از این نوع پی در سطحی بیش از سطح زیر بنا استفاده شود زمین مقاوم و بارهای وارده بیش از تحمل زمین است. 137. هرگا فاصله پی ها از هم کم بوده یا همدیگر را بپوشند یا یک از پی ها در کنار زمین همسایه قرار گیرد از پی های مشترک استفاده می شود. 138. اصطلاح ژوئن درز انبساط است. 139. میتوان به جای دو پی با بار مخالف از پی ذوزنقه ای استفاده کرد. 140. بهترین و مناسب ترین نوع پی در مناطق زلزله خیز پی رادیه ژنرال است. 141. در اجرای شناژبندی جهت اتصال به فونداسیون معمولا شناژها از بالا و پایین همسطح هستند. 142. در کفراژبندی پی چهارگوش از نظر سرعت و اجرا اقتصادی تر است. 143. در عایق بندی از گونی استفاده می کنیم ،زیرا از جابجایی قیر جلوگیری می کند و حکم آرماتور را دارد که در پشت بام از جلو ناودان به بعد پهن می شودکه در 2 لایه گونی انجام می گیردکه گونی ها در لایه بعدی نسبت به لایه قبل با زاویه 90 درجه برروی هم قرار می گیرند. 144. زیر قیروگونی از اندود ملات ماسه سیمان استفاده می شود که بعضی از مهندسان در زیر قیر اندود ملات ماسه آهک استفاده می کنند که در اینصورت قیروگونی فاسد می شود. 145. از قلوه سنگ (ماکادام) در طبقه هم کف می توانیم بجای عایق کاری استفاده کنیم که ضخامت آن حدود 40-30 سانتیمتر خواهد بود. 146. اگر در عایقکاری ، قیر بیش از حد معمول مصرف شود باعث می شود قیر در تابستان جابجا شود. 147. عایقکاری قیروگونی می بایست از سر جانپناه حدودا 20 سانتیمتر پایینتر شروع شود و قیروگونیی که روی جانپناه کشیده می شود برای جلوگیری از نفوذ بارش با زاویه است. 148. سطح فونداسیون به این دلیل عایق می شود که از مکش آب توسط ملات دیوار چینی ها به بالا جلوگیری میکند. 149. در عایقکاری عمودی روی دیوارهای آجری بهتر است که از اندود ماسه سیمان استفاده شود. 150. اصطلاح زهکشی یعنی جمع کردن و هدایت آب ،که فاصله آبروها در زهکشی باید به حدی باشد که به پی ها نفوذ نکند. 151. اگر توسط سفال زه کشی کنیم باید حتما درز قطعات را با ملات پرکنیم. 152. حداقل شیب لوله های زه کشی به سمت خوضچه 2 تا 4 درصد می باشد. 153. حداقل شیب لوله های فاضلاب 2 درصد است. 154. برای جلوگیری از ورود بو به داخل ساختمان ، شترگلو را نصب می کنند. 155. علیترین نوع لوله کشی فاضلاب از نوع چدنی می باشد که با این وجود در اکثر ساختمانها از لوله های سیمانی استفاده می شود که ضعف این لوله ها شکست در برابر فشارهای ساختمان می باشد. 156. سنگ چینی به سبک حصیری رجدار بیشتر در دیوار و نما سازی استفاده می شود. 157. ضخامت سنگهای کف پله و روی دست انداز پنجره 5/4 سانتیمتر می باشد. 158. جهت اتصال سنگهای نما به دیوار استفاده از ملات ماسه سیمان و قلاب مناسبتر می باشد که جنس قلابها از آهن گالوانیزه می باشد. 159. سنگ مسنی معمولا در روی و کنار کرسی چینی نصب می شود و زوایای این سنگ در نماسازی حتما بایستی گونیای کامل باشد. 160. در نما سازی طول سنگ تا 5 برابر ارتفاع آن می تواند باشد. 161. معمولا 30 درصد از سنگهای نما بایستی با دیوار پیوند داشته باشند که حداقل گیر سنگهای نما سازی در داخل دیوار 10 سانتیمتر است. 162. در بنائی دودکشها باستی از مخلوطی از اجزاء آجر استفاده شود. 163. در علم ساختمان دانستن موقیعت محلی ، استقامت زمین ، مصالح موجود ، وضعیت آب و هوایی منطقه برای طراحی ساختمان الزامی می باشد. 164. در طراحی ساختمان ابتدا استقامت زمین نسبت به سایر عوامل الویت دارد و لازم به ذکر مقاومت خاکهای دستی همواره با زمین طبیعی جهت احداث بنا هرگز قابل بارگذاری نیست. 165. زمینهای ماسهای فقط بار یک طبقه از ساختمان را می تواند تحمل کند. 166. هنگام تبخیر آب از زیر پی های ساختمان وضعیت رانش صورت می گیرد. 167. زمینی که از شنهای ریز و درشت و خاک تشکیل شده دج نامیده می شود که مقاومت فشاری زمینهای دج 10-5/4 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد. 168. مطالعات بر روی خاک باعث می گردد وضع فونداسیون ، ابعاد و شکل آن بتوانیم طراحی کنیم. 169. در صحرا برای آزمایش خاک از چکش و اسید رقیق استفاده می گردد. 170. سیسموگراف همان لرزه نگار است. 171. خاکی که برنگ سیاه قهوه ای باشد مقاومتش بسیار عالی است که نفوذ آب در آنها کم و به سختی انجام می گیرد. 172. سنداژیا گمانه زنی همان میله زدن در خاک و برداشت خاک از زمین می باشد. 173. اوگر همان لوله حفاری است. 174. خاک چرب به رنگ سبز تیره و دارای سیلیکات آلومینیوم آبدار است. 175. معیار چسبندگی خاک این است درصد دانه های آن کوچکتر از 002/0 میلیمتر باشد. 176. اصطلاحا خاک مرغوب زد نامگذاری می شود. 177. برای جلوگیری از ریزش بدنه و ادامه پی کنی و همین طور جلوگیری از نشست احتمالی ساختمان همسایه و واژگونی آن و جلوگیری از خطرات جانی باید دیوار همسایه را تنگ بست که تحت زاویه 45 درجه انجام می گیرد. 178. دیوار اطراف محل آسانسور معمولا ازمصالح بتون آرمه می سازند. 179. پی سازی کف آسانسور معمولا 40/1 متر پایین تر از کفسازی است. 180. قدیمی ترین وسیله ارتباط دو اختلاف سطح بواسطه شیب را اصطلاحا رامپ می گویند که حداکثر شیب مجاز آن 12 درصد می باشد که ات 5/2 درصد آن را میتوان افزایش داد. 181. برای ساختن پله گردان بیشتر از مصالح بتون آرمه و آهن استفاده می شود. 182. پله معلق همان پله یکسر گیردار است. 183. پله آزاد در ورودی ساختمان به حیاط یا هال و نهار خوری استفاده می شود. 184. پله های خارجی ساختمان حتی الامکان می بایست آجدار باشد. 185. به فضای موجود بین دو ردیف پله چشم پله می گویند. 186. فواصل پروفیل های جان پناه پله 12-7 سانتیمتر می باشد. 187. شاخکهای فلزی جتنپناه بهتر است که از پهلو به تیر آهن پله متصل شود. 188. سرگیر یا حدفاصل بین دو ردیف پله که رویهم واقع می شوند حداقل 2 متر می باشد. 189. طول پله مساوی است با تعداد کف پله منهای یک کف پله. 190. پیشانی پله به سنگ ارتفاع پله اطلاق می شود. 191. برای جلوگیری از سرخوردن در پله لب پله ها را شیار و اجدار می سازند و گاهی اوقات لاستیک می کوبند 192. اتصال پله های بالا رونده به دال بتنی (پاگرد) یه روی دال بتنی متصل می شوند ولی پله های پایین رونده در دال بتنی بایستی به مقابل دال بتنی وصل شوند. 193. اجرای جانپناه پله معمولا با مصالح چوبی زیاتر می باشد. 194. پله هایی که مونتاژ می شوند به پله های حلزونی معروف هستند. 195. از نظر ایمنی اجرای پله فرار با مصالح بتنی مناسبتر است. 196. تیرهای پوشش دهنده بین دو ستون (روی پنجره ها و درب ها ) نعل درگاه نام دارد که انتقال بار توسط آن یکنواخت و غی یکنواخت است. 197. گره سازی در چهار چوبهای درب و پنجره و دکوراسیون بکار می رود. 198. تحمل فشار توسط بتن و تحمل کشش توسط فولاد را به اصطلاح همگن بودن بتن و فولاد می نامند. 199. بالشتک بتونی در زیرسری تیرآهن های سقف مصرف می شود که جنس آن می تواند فلزی ، بتونی زیر سری و بتونی مسلح باشد. 200. در اجرای تیر ریزی سقف با تیرآهن ، مصرف بالشتک کلاف بتنی و پلیت مناسبتر است. 201. بالشتک های منفرد زیرسری ، حداقل ریشه اش از آکس تیر ریزی سقف 25 سانتیمتر است. 202. اجرای مهار تیر ریزی سقف با میلگرد معمول تر می باشد. 203. برای تراز کردن تیر ریزی سقف باید بوسیله سیمان همه در یک افق ترازی قرار گیرد. 204. طاق ضربی از نظر ضخامت به سه دسته تقسیم می شودکه معمول ترین آن نیم آجره می باشد که مهمترین عامل مقاومت در طاق ضربی خیز قوس مناسب است. 205. در زمستان پس از دوغاب ریزی طاق ضربی ، بلافاصله بایستی کف سازی کامل روی سقف انجام شود. 206. اگر هوا بارانی باشد پس از اتمام طاق ضربی نباید دوغاب ریخت. 207. سقفهای بتنی قابلیت فرم(شکل) گیری بهتری دارند. 208. وظیفه انسجام و انتقال نیروها در سقفهای بتنی بعهده آرماتور می باشد. 209. اودکادر سقف های بتنی به منظور خنثی کردن نیروی برشی بکار می رود. 210. بطور نسبی عمل بتون ریزی بین دو تکیه گاه می بایست حداکثر طی یک روز عملی شود. 211. از ویژگی های سقفهای مجوف سبکی آن است که در این سقف ها آرماتور گذاری بصورت خرپا می باشد. 212. تفاوت سقف های پیش فشرده با سقف های مجوف سفالی کشیده شدن آرماتورها می باشد. 213. حداقل زمان بریدن میلگردها در سقفهای پیش تنیده معمولا 7 روز می باشد. 214. نیروی کششی ذخیره شده در آرماتور سقفهای پیش تنیده عامل خنثی کننده نیروی فشاری است. 215. در سقفهای مجوف هنگامی از تیرهای دوبل استفاده می شود که دهانه و طول تیر زیاد باشد. 216. قبل از ریختن پوشش بتون در اجرای تیرچه بلوکها ابتدا می بایست سطح تیرچه و بلوک مرطوب شود. 217. اصطلاحا میش گذاری در بتن مسلح آرماتورهای شبکه نمره کم اطلاق می گردد. 218. حداکثر فاصله دو تیر در سقفهای چوبی 50 سانتیمتر می باشد. 219. معمولا زمان باز کردن قالبهای مقعر در سقف های بتونی 5 روز می باشد. 220. استفاده از قالبندی مقعر بتنی در سقفهای اسکلت فلزی و بتنی معمولتر است. 221. کابلهای برق در سقفهای مقعر داخل لوله های فولادی تعبیه می شود. 222. در ساختمان هایی که بیشتر مورد تهدید آتش سوزی بهتر است نوع بنا بتنی باشد. 223. در کارخانه های صنعتی معمولا از سقف اسپیس دکس استفاده می شود. 224. اصطلاحا مفهوم سرسرا همان سقف نورگیر است. 225. در شیشه خورهای نورگیر سقف برای فضاهای وسیع از سپری استفاده میشود زیرا از خمش در طول جلوگیری می کند. 226. مهمترین مزیت سقفهای کاذب آکوستیک بر ساقفهای کاذب عایق در برابر صدا می باشد. 227. مهمترین مزیت سقفهای کاذب آلومینیومی عدم اکسیداسیون آن می باشد. 228. روش جلوگیری از زنگ زدگی آرماتور در بتن این است که جرم آن را می گیریم و داخل بتن قرار می دهیم. 229. اتصال سقف کاذب در راستای دیوارها باعث پیش گیری از جابجایی سقف و ترکهای موئین خواهد شد. 230. قرنیز یکطرفه آب را به یک سمت منتقل می کند و هنگامی از قرنیز دو طرفه هنگامی استفاده می شود که دو طرف دیوار آزاد باشد. 231. قرنیز حتما باید آبچکان داشته باشد که آبچکان شیاره زیر قرنیز می باشد. 232. قرنیزی که توسط آجر چیده می شود هره چینی می نامند. 233. قرنیز پای دیوارهای داخلی به منظور جلوگیری از مکش آب توسط گچ و … و جلوگیری از ضربه ها و خراشها استفاده می شود و حتما باید آبچکان داشته باشد.

  Comments ()
مقاله عایق کاری ساختمان by: vahid-M

عایق کاری ساختمان

  

عایق کاری نقش بسیار مهمی در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنک نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به کمک عایق کاری می توان یک خانه را در زمستان 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنک تر نگه داشت.

انواع عایق کاری :

1- عایق هایی که در ساختار آنها حبابهای هوا وجود دارد و باعث کاهش هدایت حرارت می شوند.

2- عایق هایی که حرارت را باز می تابند.پشت این عایق ها باید حدود 20 میلی متر فاصله هوایی تعبیه شود. عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟

فاکتور مهم در انتخاب عایق ها ، میزان مقاومت حرارتی آن هاست.هر قدر n مقاومت بالاتر باشد ، عایق حرارت را کمتر از خود عبور می دهد و صرفه جویی که به همراه دارد افزایش می یابد ، پس به جای ضخامت عایق ها ،باید مقاومت حراتی آن ها با هم مقایسه شوند.

عایق های گوناگون با مقاومتهای حرارتی برابر ، از نظر میزان صرفه جویی در انرژی همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قیمت و محل کاربرد است.

چه جاهایی باید عایق کاری شوند؟

- سقفها : با عایق کاری سقف مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان 35% تا 45% کاهش می یابد.

- دیوار های خارجی : مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود 15% کاهش می دهد.

- کف : مصرف انرژی در زمستان را 5% کاهش می دهد.

- لوله های آبگرم : برای عایق کاری لوله های آبگرم می توان از عایق های پتویی یا عایقهایی که به طور ویژه برای لوله ها ساخته شده و به راحتی قابل نصب هستند استفاده کرد.

سقف و کف ساختمان های موجود را می توان به راحتی عایق نمود.

بر اساس مقررات ملی ساختمان ، تمامی ساختانهایی که ساخته می شوند باید به اندهزه کافی عایق کاری شوند. میزان عایق مورد نیاز در همین مقررات تعیین شده است.

 

چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها

عایق ها در صورتی خوب کار خود را انجام می دهند که به طور صحیح نصب شده باشند. موارد زیر به شما کمک می کند تا بهترین کارایی از عایق هایی که نصب می کنید ببینید:

- هرگز عایق را فشرده نکنید. عایق باید پس از نصب همان ضخامت اولیه خود را داشته باشد، در غیر این صورت مقدار مقاومت حرارتی آن کاهش می یابد و نمی توان آن طور که انتظار می رود جلوی انتقال حرارت را بگیرد.

- عایق کاری را به طور کامل روی تمام سطح انجام دهید. چرا که اگر تنها 5% از سطح خالی بماند ، ممکن است تا 50% از کارایی عایق کاری کاسته شود.

- مواد عایق را باید خشک نگه داشت ، زیرا به استثنای پلی استایرن که نسبت به آب مقاوم است ،بقیه عایق ها بر اثر رطوبت کارایی آنها پایین می آید. در برخی عایق های آزاد مقدار مقاومت حرارتی متناسب با تراکم عایق است نه ضخامت آن. در این عایق ها، مقدار مقاومت ممکن است بعد از مدتی تا 20% کاهش یابد. از این رو باید بعد از نصب کننده عایق تضمین گرفت.

- از عایق های آزاد در سقف هایی که شیب زیادی دارند استفاده نکنید.

- در صورت استفاده از عایق های بازتابنده باید حتما پشت آنها یک لایه هوای ساکن به ضخامت 20 میلی متر وجود داشته باشد.تمام سوراخها و پارگی ها و درزها باید با نوارچسب پوشیده شوند.

- اطراف کابل های برق و لوازم الکتریکی را هرگز عایق کاری نکنید، ایمن بودن عایق کاری باید توسط یک فرد متخصص بررسی شود.

- در فاصله کمتر از 90 میلی متر فنهای خروجی عایق نصب نکنید.

در فاصله کمتر از 25 میلی متر حبابهای لامپ و سرپیچ آنها عایق کاری نکنید.

برآوردها نشان می دهد که 9 سانتیمتر عایق حرارتی پشم شیشه معادل 3 متر سیمان درکاهش مصرف سوخت وجلوگیری از اتلاف حرارت داخل ساختمان و همچنین کاهش ورود سر و صدا به داخل ساختمان عمل می کند.

با 2 درصد هزینه اضافی درساختمان سازی برای عایق کاری با پشم شیشه می توان 40 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کرد و همچنین مانع ورود صداهای مزاحم به داخل ساختمان شد.

به عقیده کارشناسان صنعتی و دست اندرکاران ساختمان سازی، هزینه عایق کاری ساختمان ها 8/1 درصد هزینه کل ساختمان است، اما مزایای استفاده از عایق کاری مانند کاهش مصرف سوخت وجلوگیری از اتلاف گرما و سرمای داخل ساختمان و همچنین اثرات جلوگیری ازورود آلودگی هوا و آلودگی صوتی به داخل محیط زندگی و کار بسیار بالاتر از سرمایه گذاری اولیه برای عایق کاری است. خانوارها و ساکنان ساختمان های عایق کاری شده در سال اول سکونت خود، کل هزینه عایق کاری را از محل صرفه جویی درسوخت و برق پرداخت خواهند کرد.

آمارهای صرف جویی در هزینه ها و کاهش مصرف سوخت در اثر عایق کاری صنایع و ساختمان ها درکشورهای مختلف نشان می دهد که ترکیه درسال 1995 با اجباری کردن عایق کاری با ضخامت 5 سانتی متر در ساختمان ها 20 هزار تن گازسمی co2 را کاهش داد، سایرآلاینده ها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

این کشورها علاوه بر کاهش آلودگی هوا از سایر مزایای عایق کاری مانند کاهش مصرف سوخت و برق، جلوگیری از ورود سروصدا به داخل خودروها و ساختمان ها محیط زندگی و کاهش سروصدا و اتلاف انرژی در کارخانه ها، خیابان ها و ساختمان ها، میلیارد ها دلار صرفه جویی داشته اند و محیط زندگی شهری وخانواده ها با آرامش بیشتری همراه شده است.

کارشناسان محیط زیست، متخصصین انرژی و روان شناسان، امروزه اجباری کردن عایق کاری و استفاده ازعایق های رطوبتی و حرارتی را عاملی درکاهش ناراحتی های روحی، عصبی، اتلاف انرژی، کاهش آلودگی هوا و بیماری های مختلف معرفی کرده اند. درشرایطی که تولید خودرو درکشور به 700 هزار دستگاه در سال رسیده وساخت وساز رونق زیادی دارد و به معابر و خیابان های محدود تهران هر روز تعداد زیادی خودرو اضافه می شود، ساختمان های تک واحدی و 2 واحدی تخریب می شوند و به جای آنها آپارتمان های 20- 10 واحدی ساخته می شود، خانوارهای شهری به صورت متراکم در نقاط مختلف شهر سکونت می کنند،

تراکم جمعیت، ترافیک، مصرف سوخت، ایجاد آلودگی هوا، آلاینده سمی co2، صداهای مزاحم و ... هر روز رو به افزایش است، باید راهکارهایی نظیر استفاده از عایق های مختلف در صنایع خودرو سازی مورد توجه قرار گیرد تا علاوه برکاهش مصرف سوخت از افزایش آلاینده ها و صدای مزاحم، از ورود آلودگی هوا و آلودگی صوتی به داخل ساختمان ها و محیط زندگی خانوارها جلوگیری و محیط زندگی برای خانوارهای شهری با آرامش و رفاه نسبی بیشتری همراه شود.

فرهنگ عمومی استفاده از پشم شیشه و عایق های رطوبتی و حرارتی و عایق های صوتی درکشور ما گسترش نیافته است و متخصصین توجه زیادی به استفاده از عایق های مختلف در صنایع و ساختمان ها ندارند. یکی از دلایل اصلی در این زمینه وجود منابع سرشار نفت و گاز درکشور و ارزانی قیمت نفت، گاز و گازوییل بوده که باعث شده استفاده از عایق های مختلف درساختمان ها مورد توجه قرار نگیرد. دولت نیز توجهی به کاهش مصرف سوخت درساختمان ها نداشته و خانوارها هم تمایلی به پرداخت هزینه برای عایق کاری ساختمان، درها و پنجره ها نداشته اند.

اما امروزه با گسترش آپارتمان نشینی در تهران و ساخت 20 واحد جدید به جای یک واحد ساختمان قدیمی، ضرورت کاهش مصرف سوخت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و سروصدای موجود درآپارتمان های مجاور، راه پله ها، کوچه ها و خیابان ها خانوارها را به چاره اندیشی و تفکردرباره راهکار جلوگیری از ورود سروصدا به داخل منازل و ساختمان ها وکاهش مصرف سوخت مشغول کرده است.

دولت نیز از آمار رو به افزایش مصرف سوخت، گاز، گازوییل و بنزین نگران است. درحال حاضر سازمان بهینه سازی مصرف انرژی و سایر نهادهای دولتی طرح هایی برای کاهش مصرف سوخت خودروها با استفاده ازپشم شیشه و عایق های رطوبتی و حرارتی و عایق های صوتی درخودروها، ساختمان ها و صنایع مختلف درنظرگرفته اند که البته تا همگانی شدن این طرح ها و گسترش فرهنگ و اجباری شدن عایق کاری راه درازی پیش رو داریم؛ اما با اطمینان باید گفت که اگرعایق کاری همه گیر شود و همه، ازمردم و ساختمان سازها تا مدیران صنایع آن را جدی بگیرند علاوه برصرفه جویی در هزینه ها و بهبود کیفیت کالاهای صنعتی وساختمان ها، باعث کاهش مصرف سوخت و اتلاف منابع نفت وگاز و همچنین کاهش اثرات مخرب سروصدای خودروها در محیط زندگی شهری خواهد شد و به کاهش عصبیت در بین افراد جامعه نیز کمک خواهد کرد.

یک کارشناس صنعت پشم شیشه دراین زمینه می گوید: اگر قانون لزوم استفاده ساختمان های بالای 800 متر و 1000 متر زیر بنا ازعایق کاری درشهرستان ها و تهران اجرا شود و قوانین تکمیلی دیگری درمورد ضرورت عایق کاری در ساختمان ها و صنایع به اجرا درآید، از محل صرفه جویی درسوخت و انرژی به راحتی می توان علاوه بر تامین مبلغ سرمایه گذاری برای عایق کاری از اتلاف انرژی و سروصدای زیاد محیط زندگی جلوگیری کرد به گونه ای که از محل کاهش مصرف سوخت در یکی دو سال اول می توان هزینه عایق کاری را تامین و پوشش داد و درسال های بعد از مزایای آن سود برد.

اندازه مطلوب صدا درساختمان های مختلف

برآورد کارشناسان در پیشنویس آیین نامه صدابندی درساختمان ها که توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام شده است، نشان می دهد که حد مطلوب صدا در ساختمان های مسکونی و دراتاق خواب 30 دسی بل، دراتاق نشیمن40 دسی بل ودرآشپزخانه 45 دسی بل است. همچنین دراتاق بیماران دربیمارستان ها حد مطلوب صدا 30 دسی بل، دراتاق عمل 35 دسی بل، دراتاق انتظار 40 دسی بل ودربانک ها وفروشگاه ها 45 دسی بل برآورد شده است و حداکثر صدا نباید 5 دسی بل بیش ازاین مقدارباشد. در غیر این صورت صداهای گوشخراش مانند صدای موتورسیکلت 125، مغز انسان را آزار می دهد.

بنابراین صدابندی و استفاده از عایق ها و جداگرهای مناسب درساختمان ها الزامی است، تا از ورود صداهای مزاحم بالای 50 دسی بل به ساختمان ها جلوگیری شود. در نتیجه ضروری است که جداگرها و عایق کاری با حداقل صدابندی 50 دسی بل در محل سکونت و با حداقل صدابندی 60 دسی بل در بیمارستان ها وحداقل صدابندی 40 دسی بل درکلاس های درس مورد توجه قرارگیرد.

اگرچه امروزه از دیوارهای بتنی و سیمانی و گچی بیش از دیوارهای آجری استفاده می شود و تاحدودی صدابندی اجزای ساختمان بیشتر شده است و پنجره ها و شیشه های دوجداره از ورود صداهای مزاحم و با دسی بل بالا تا حدودی جلوگیری می کند؛ اما در شرایطی که تولید موتورسیکلت هایی با صدای بالای 70، 80، 90 دسی بل درکشور افزایش یافته است تنها می توان با دیوار سیمانی و بتنی از ورود صداهای مزاحم و آلودگی های مختلف صوتی جلوگیری کرد.

بنابراین برای آنکه حد مطلوب صدا در مناطق مسکونی وکلاس های درس و بیمارستان ها را داشته باشیم استفاده از عایق های رطوبتی و حرارتی و صوتی بیش از گذشته ضروری به نظر می رسد.

کارشناسان با اشاره به آثار مخرب و آزار صداهای نامناسب حاصل از زندگی ماشینی در سلامت جسم و روان و بروز بیماری های عصبی و حتی ناشنوایی، معتقدند که در طراحی ساختمان های جدید باید شاخص های تعیین شده صدابندی از سوی مراجع رسمی مورد توجه قرار گیرد.

امروزه آیین نامه و مقررات صدابندی درکشورهای سوئد، سوئیس، کانادا، آمریکا وانگلیس در دستور کار قرارگرفته است. درکشور ما و بخصوص در تهران نیز با این همه تراکم جمعیت و ترافیک باید مقررات صدابندی و استفاده از عایق ها، دیوار، سقف و پنجره های مناسب طبق استانداردها و تجربه کشورهای پیشرفته اجباری شود و از معمارها، کارفرمایان و سازندگان ساختمان ها بخواهیم تا برای ایجاد محیط زندگی با آرامش نسبی ساختمان های عایق کاری شده و با صدابندی مناسب را عرضه کنند.

دراین مسیر دولت، وزارت مسکن وشهرسازی، اتحادیه های مرتبط با ساخت مسکن وساختمان های اداری، وزارت صنایع و معادن و .... باید مقررات صدابندی و استفاده از عایق ها را توصیه و اجباری کنند.

اما از هر عاملی موثرتر، خانواده ها هستند که برای آرامش افراد خانواده و فرزندان و جلوگیری از آثار مخرب صداهای مزاحم بر روح و جسم و سلامت خود باید در خرید محل سکونت بر عایق کاری و صدابندی و استفاده از عایق ها و دیوارها و پنجره ها و مصالح ساختمانی مناسب تاکید کنند و آپارتمان و خانه ای را بخرند که عایق کاری و صدابندی درآن رعایت شده باشد تا از ورود آلودگی هوا و آلودگی صوتی به داخل ساختمان جلوگیری به عمل آید.

تشکل های صنفی و نهادهای مدنی وحامی حقوق مصرف کننده نیز باید مصالح ساختمانی وروشهای ساختمان سازی مناسب و با صدابندی مطلوب را به مردم معرفی کنند تا تقاضای مردم برای ساختمان های عایق کاری و صدابندی شده افزایش یابد.

رعایت استانداردهای جهانی در تولید محصولات پشم شیشه و عایق های رطوبتی و حرارتی امروزه در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و در ایران نیز استاندارد 13162 DIN- EN- که استاندارد اروپاست برای تولید محصولات پشم شیشه و عایق های رطوبتی وحرارتی در شرکت های پشم شیشه ایران، ایزوگام و .... مورد توجه قرار گرفته است.

به عقیده کارشناسان اگر این استاندارد توسط دولت، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی برای تولید داخلی و واردات تصویب و اجرای آن الزامی شود به راحتی می توان از واردات اجناس بی کیفیت و تولید عایق های نامطلوب در داخل جلوگیری کرد.

به عقیده کارشناسان بخشی از واردات پشم شیشه و عایق هایی که از کشورهای ترکیه و.... وارد کشور میشود استانداردهای لازم را ندارد و حتی می توان گفت که اصلا عایق نیست، بنابراین رعایت استانداردها و قوانین سختگیرانه در واردات عایق ها الزامی است تا از عایق ها و مصالح و اجناس مناسب برای عایق کاری استفاده شود.

به عقیده کارشناسان، عایق کاری علاوه بر مزیت های فراوان، اشتغال زایی نیز به همراه دارد و صنایع پشم شیشه و عایق های رطوبتی و حرارتی در ساختمان ها با صنایع پسین و پیشین بسیاری در ارتباط است و اشتغال زیادی را درمعادن، صنایع پتروشیمی، شرکت نفت، صنایع ساختمان سازی، نصب وتولید عایق ها در کارخانه ها، خدمات پس از فروش و سایر صنایع پایین دستی دربر میگیرد. درصورتی که استفاده از عایق های رطوبتی و حرارتی و صوتی درساختمان ها الزامی شود، اشتغال فراوانی را در کشور به صورت گسترده در بخش های تولیدی مواد اولیه و خدمات پس از فروش ایجاد خواهد کرد و مزایای فراوانی نیز در بخش صرفه جویی انرژی و جلوگیری از آلودگی هوا و آلودگی صوتی و جلوگیری از ورود صداهای مزاحم برای خانواده ها خواهد داشت.

تقاضای موجود در بازار پشم شیشه ایران تنها 70 میلیون مترمربع است. به عقیده کارشناسان، مصالح ساختمانی و روش های ساخت دیوار، در، پنجره، سقف و تقاضای موجود بازار برای پشم شیشه و عایق های رطوبتی و حرارتی نشان دهنده وضعیت نامطلوب عایق کاری و صدابندی و طراحی در صنعت خودرو و ساختمان است. خانوارهای شهری هر روز مقادیر زیادی آلودگی هوا، آلودگی صوتی وهزینه مصرف سوخت و برق را تقبل می کنند و خودروها و موتورسیکلت ها عامل ایجاد 70 درصد آلودگی هوا و 90 درصد آلودگی صوتی هستند.

در شرایطی که تولید صدا در خودروها و موتور سیکلت ها بالای 80 دسی بل است و حد مطلوب صدا دراتاق بیمار و اتاق خواب 30 دسی بل است، چگونه انتظار داریم که جامعه ای آرام، سالم، خلاق، باهوش و شاداب داشته باشیم، چگونه انتظار داریم که خواب افراد جامعه کامل باشد و خستگی و افسردگی و ناتوانی کاهش یابد و فرزندانی باهوش، کنجکاو، بدون پرخاشگری و عصبیت و مردمانی شاداب و با آرامش روحی و با بهره وری و کارآیی بالا داشته باشیم؟!

بنابراین عایق کاری رطوبتی و حرارتی و صدابندی برای جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی وکاهش مصرف سوخت و ایجاد آرامش نسبی درخانواده ها نیاز به یک عزم ملی دارد و از ساختمان سازی گرفته تا صنایع خودرو سازی و موتورسیکلت سازی و از توجه و دقت کارشناسان گرفته تا انتظار مردم و تقاضای مصرف کننده و حمایت نهاد ها و تشکل های صنفی و مدنی حامی حقوق مصرف کننده، همه و همه باید عزم را جزم کنیم و از خودروساز، موتورسیکلت ساز و ساختمان ساز و تولید کننده موتور و مصالح ساختمانی و .... بخواهیم که استانداردها را رعایت کنند، مصرف سوخت و تولید صدا را کاهش دهند تا آلودگی هوا، آلودگی صوتی و گاز کربنیک و میلیارد ها دلار هزینه برای مردم و دولت را با هم و با مشارکت ملی کاهش دهیم.

 

منابع:

• • مبحث 18 مقررات ملی ساختمان

  Comments ()
سلام by: vahid-M

مشاهده یادداشت خصوصی

  Comments ()
Recent Posts فایل پاورپوینت آموزش مقدماتی Etabs فهرست بهای واحد1394 فهرست بهای واحد1393 دانلود نشریات سازمان برنامه و بودجه – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست ج پروژه کارآموزی ساختمان (پیش تنیدگی) بتن ریزی سکوهای آبی(نفتی) دانلود رایگان فایل پاورپوینت آزمایش دانه بندی(آزمایشگاه مکانیک خاک) دانلود رایگان فایل پاورپوینت آزمایش پرسیومتری(آزمایش صحرایی ژئوتکنیک) دانلود رایگان فایل پروژه کامل راهسازی همراه با راهنمای کامل اتوکد لند جزوه مکانیک خاک در 128 اسلاید
My Tags «شهرسازی اسلامی» (۱) << قابهای ممان گیر با تیرهای خرپایی ویژه &g (۱) <پروژه اصول وسرپرستی کارگاه > (۱) (نشریه 132) (۱) // پروژه متره برآورد به همراه نقشه ها، و ریزه متره (۱) / پروژه متره برآورد به همراه نقشه ها، و ریزه متره (۱) ;پکیج تهویه مطبوع;پکیج تهویه مطبوع;پکیج تهویه مطبو (۱) تیرچه های پیش ساخته خرپایی (۱) ورقهای پلی استایرن (۱) 10 برج معروف تهـــران (۱) 2 مقاله مهندسی عمران (۱) 22جزوات ریاضیجزوات ریاضیجزوات ریاضیجزوات ریاضی (۱) 2جزوات ریاضی (۱) 2مقاله مهندسی عمران (۱) 2کتاب استاتیک پارسه کنکور کاردانی به کارشناسی (۱) ۲۲۳ نکته اجرایی ساختمان (۱) ۲۲۳ نکته اجرایی ساختمان۲۲۳ نکته اجرایی ساختمان (۱) ۲۲۳ نکته اجرایی ساختمان۲۲۳ نکته اجرایی ساختمان۲۲۳ (۱) 300 م300 مسئلسئله حل شده در مکانیک خاک و مهندسی پی (۱) 300 مسئله حل 300 مسئلشده در مکانیک خاک و مهندسی پی (۱) 300300 مسئل مسئله حل شده در مکانیک خاک و مهندسی پی (۱) 3dپنل (۱) 4 آیین نامه 2800 (۱) 66جزوه مکانیک خاک کاردانی (۱) 6کتاب استاتیک پارسه کنکور کاردانی به کارشناسی (۱) 7/10/2012 (۱) 7555 (۱) 7مقاله در زمینه شمع و شالوده های عمیق (۱) avast (۱) avast! internet security 701466 (۱) bitdefender total security 2013 (۱) etabs (۱) norton internet security 201320112 (۱) sپروژه ساختمان ۵ طبقه اسکلت فلزی (۱) ubc (۱) آئین نامه اتصالات در سازه های فولادی نشریه شماره 2 (۱) آئین نامه سازه های بتنی حجیم (۱) آب بند (۱) آب بندها ( water stop ) (۱) آب بندها (واتراستاپ، water stop)آب بندها (واتراستا (۱) آپدیت روزانه مکافی6807 (۱) آپدیت آفلاین avast 2012824 (۱) آپدیت آفلاین avast 2012824 آپ (۱) آپدیت آفلاین avast آپدیت آفلاین (۱) آپدیت آفلاین avast تاریخ 10/08/2012 (۱) آپدیت آفلاین avast تاریخ 14/08/2012 (۱) آپدیت آفلاین نود 32 (۱) آپدیت آفلاین نود 32 (7330) (۱) آپدیت آفلاین نود 32 آپدیت آفلاین نود 32 (7330) (۱) آپدیت آفلاین نود32 (۱) آپدیت آفلاین نود32 ورژن 7555 (۱) آپدیت روزانه مکافی (۱) آپدیت روزانه مکافی 6799 (۱) آپدیت روزانه مکافی 6814 (۱) آپدیت روزانه مکافی6802 (۱) آپدیت نود32 ورژن 7394 (۱) آپدیت های نود32 (۱) آپدیت های نود32 (( ورژن----7380)) (۱) آپدیت های نود32 7414 (۱) آخرین ضوابط مربوط به پارکینگ (۱) آردواز چیست؟ (۱) آرماتور بندی (٢) آرماتور بندی وقالب بندی (۱) آزمایش اصطکاک در لوله ها (۱) آزمایش تعیین ضریب ویسکوزیته (۱) آزمایش دانه بندی (۱) آزمایش شناسایی اسیلوسکپ (۱) آزمایش های مربوط به بتن الیاف پلیمری چگونگی ساخت آ (۱) آزمایش کشش بولت (۱) آزمایشگاه فیزیک 1 (۱) آشنایی با تونل توحید و مشخصات فنی آن (۱) آموزش mtlbe (٢) آموزش اتوکد برای ترسیم دو بعدی و سه بعدی قطعات صن (۱) آموزش اتوکد لند (۱) آموزش تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها در نرم اف (۱) آموزش تحلیل خرپای ماکارونی (۱) آموزش تصویری etabs (۱) آموزش تصویری etabs (۱) آمـوزش تصـویـری محـاسـبـات عــددی (۱) آموزش تصویری مقاومت مصالح و استاتیک (۱) آموزش فارسی نرم افزاراتوکد (٢) آموزش فارسی نرم افزاراتوکد آموزش فارسی نرم افزار (۱) آموزش فارسی نرم افزاراتوکد 3 (۱) آموزش فارسی نویسی در محیط اتوکد توسط نرم افزار کا (۱) آموزش گام به گام مدلسازی دیوار حائل در نرم افزار s (۱) آموزش نحوه کشیدن پل ماکارونی در اتوکد 2010 (۱) آموزش نرم افزار matlab (۱) آموزش نرم افزار تخصصی عمران (۱) آموزش کامل فارسی دوربین توتال استیشن لایکا (۱) آنتی ویروس (۱) آنتی ویروس avast! internet security 701466 (۱) آنتی ویروس bitdefender total security 2013 (۱) آنتی ویروس norton internet security 201320112 (۱) آهک و کاربرد آن (۱) ابزارهای جداکننده ساخابزارهای جداکنندهتمان از زمین (۱) ابزارهای جداکننده ساختمان از زمین (۱) اپدیت مکافی 6857 (۱) اتوکد دیتایل مربوط به پله فرار یک سالن اجتماعات (۱) اثر طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر سازه های فولادی (۱) اجرای سازه بتنی به روش قالب تونلی (۱) اجزای اصلی تشکیل دهنده سقف تیرچه و بلوک (۱) ارائه یک مدل ساده جهت تحلیل سکوهای ثابت فلزی دریای (۱) ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان (۱) از تخت جمشید چه می دانید؟ (۱) استاد برجسته هنر کاشیکاری ایران (۱) استاد برجسته هنر کاشیکاری ایراناستاد برجسته هنر کا (۱) استاندارد astm در آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک (۱) استفاده از ترکیبات سیلیکونی در صنایع ساختمانی (۱) استفاده از خرده شیشه در بتن (۱) استفاده خرده شیشه در بتن (۱) اسکریپر (۱) اسکلت فلزی (۱) اسکیس مفهومی (۱) اسکیس مفهومی اسکیس مفهومی (۱) اسکیس مفهومی اسکیس مفهومی (۱) اصطلاحات و لغت نامه معماری و عمرانَ (۱) اصلاح خاک برای حفاریهای بزرگ (۱) اصول بتن پیش تنیده(اصلاح شده با تصویر) (۱) اصول بتن پیش تنیده(اصلاح شده با تصویر)اصول بتن پیش (۱) اصول پیمان و پیمانکاری (۱) اصول سرپرستی کارگاه (۱) اصول مدیریت اجرایی ساختمان (۱) اصول مدیریت و کنترل پروژه ها (۱) اصول مدیریت و کنترل پروژه ها(قسمت اول ) قسمت اول (۱) اصول مدیریت و کنترل پروژه ها(قسمت دوم) (۱) اصول و مبانی معماری و شهرسازی (۱) اصول و نکات ساختمانی، (۱) اطلاعات مفید درباره سیمان (۱) افزودن فیبر به بتنافزودن فیبر به بتن (۱) افزودن فیبر به بتنافزودن فیبر به بتنافزودن فیبر به (۱) اقلیم در معماری اقلیم در معماری (۱) اقلیم در معماری اقلیم در معماری (۱) اقلیم در معماری اقلیم در معماری (۱) امن ترین و زلزله خیز ترین نقاط تهران (۱) انتخاب فرآیند جوشکاری مناسب (۱) اندازه گیری زلزله (۱) انواع سدها و معرفی آنها (۱) انواع سدهای خاکی (۳) انواع فهرست بهای واحد (۱) انواع قالب لغزنده (۱) انواع قوس و طاق با فرمت dwg (۱) انواع متره (۱) انواع و روش های جوشکاری (۱) ایمنی جعبه آسانسور : (۱) ایمنی جعبه آسانسور :ایمنی جعبه آسانسور : (۱) بادبند بادبند (۱) بادبند بادبند (۱) بادبند بادبند (۱) بادبند بادبند (۱) بازرسی ایمنی کارگاه : (۱) بازرسی ایمنی کارگاه : بازرسی ایمنی کارگاه : (۱) بازرسی فنی جوش به روش بازدید چشمی (۱) بایرامیکس/بایرامیکس (۱) بایرامیکس2بایرامیکس (۱) بایرامیکس6بایرامیکس (۱) بایرامیکسبایرامیکس (۱) بتن‌های هوشمند (۱) بتن انعطاف پذیر (۱) بتن با عملکرد ودوام بالا (۱) بتن با نرمی بالا (۱) بتن با نرمی بالا بتن با نرمی بالا (۱) بتن با نرمی بالابتن با نرمی بالا (۱) بتن خود تراکم (۱) بتن خود تراکم بتن خود تراکم (۱) بتن خود تراکمبتن خود تراکم (۱) بتن خود تراکمبتن خود تراکمبتن خود تراکم (۱) بتن ریزی در هوای سرد (۱) بتن ریزی در هوای سرد و اقدامات اصلاحی (۱) بتن ریزی در هوای سرد و اقدامات اصلاحیبتن ریزی در ه (۱) بتن ریزی سکوهای آبی(نفتی) (۱) بتن فوق سبک (۱) بتن هبلکس (۱) بتن یا فولاد؟ (۱) بتن یا فولاد؟ بتن یا فولاد؟ (۱) بتن یا فولاد؟ بتن یا فولاد؟ بتن یا فولاد؟ بتن ی (۱) بحرالمیت (۱) بررسی آثار زلزله (۱) بررسی اشکالات و ضعف های اجرایی سازه های فولادی (۱) بررسی بتن مسلح به الیاف فولادی (۱) بررسی پل های چوبیبررسی پل های چوبی (۱) بررسی پل های چوبیبررسی پل های چوبیبررسی پل های چوب (۱) بررسی جامع فرو ریزش پل i-35w مینیاپولیس، بازرسی تا (۱) بررسی رفتار الیاف و تاثیر آن در کنترل ترک هاى بتن (۱) بررسی رفتار و خصوصیات بتن اسفنجی (۱) بررسی سقف های مرکب با عرشه فولادی با تمام فایل ها (۱) بررسی مدلهای پیش بینی جمع شدگی بتن (۱) بررسی نقش ارتفاع و اهمیت سازه در خطر صاعقه (۱) بررسی یک پارکینگ طبقاتی در مونیخ آلمان به همراه پل (۱) برنامه های طراحی اجزاء سازه فولادی (۱) بروزرسانی آفلاین محصولات avast در تاریخ 7/10/2012 (۱) بلوک های فیبری - پانل های ساندویچی (۱) به کارگیری دیوار برشی فولادی در بهسازی لرزه ای (۱) بهینه سازی بتن با ویبراسیون (۱) پ (۱) پالیمسست شهری : زیبایی شناسی ساختار لایه لایه (۱) پاورپوینت محاسبه سختی ومرکز جرم سازه (۱) پاورپوینت کارگاه جوش کاری (۱) پاورپوینت آشنایی با انواع جوش و تکنولوژی جوشکاری (٢) پاورپوینت از مراحل اجرای ساختمان اسکلت فلزی (۱) پاورپوینت جوشکاری (welding) (۱) پاورپوینت طراحی اتصال گیردار تیر به ستون(اتصال جوش (۱) پرلیت چیست؟ (۱) پروژه(پی نواری) (۱) پروژه (آرماتور بندی) (۱) پروژه متره (۱) پروژه آزمایش شناسایی اسیلوسکپ و آشنایی با کاربرد آ (۱) پروژه بارگذاری 4 طبقه اسکلت فلزی (۱) پروژه بارگذاری همراه نقشه ها و (۱) پروژه بتن ساختمان شش طبقه (٢) پروژه برج (۱) پروژه برج دبی (۱) پروژه تأسیساتی (۱) پروژه ترمیم و تقویت سازه فولادی در برابر زلزله (۱) پروژه تری دی مکس مسجد (۱) پروژه تکمیلی ساختمان (۱) پروژه راه سازی (۱) پروژه ساختمان ۵ طبقه اسکلت فلزی (۱) پروژه سازه های بتن (۱) پروژه سازه های بتن آرمه (۱) پروژه سازه های فولادی 7طبقه با نقشه ها و فایل های (۱) پروژه فولاد بسیار کامل 7طبقه اداری (۱) پروژه متره با نقشه (۱) پروژه متره برآورد به همراه نقشه ها، و ریزه متره ه (۱) پروژه محوطه سازی (۱) پروژه و جزوه روشهای تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی (۱) پروژه کارآموزی ساختمان (پیش تنیدگی) (۱) پروژه کارآموزی مهندسی عمران قابل ارائه در 43 صفحه (۱) پروژه کامل راهسازی همراه با راهنمای کامل اتوکد لند (۱) پروژه کاملی از سازه های فولادی به همراه محاسبات دس (۱) پلان دانشگاهی (۱) پلان جزئیات اتصالات سازه فضاکار (۱) پلان زیبا (٢) پلان معماری (۱) پکیج تهویه مطبوع'پکیج تهویه مطبوع;پکیج تهویه (۱) پکیج تهویه مطبوعlپکیج تهویه مطبوعlپکیج تهویه مطبوع (۱) پی های نواری (۱) پیدایش ترک در ساختمان (۱) پیدایش ترک در ساختمان پیدایش ترپیدایشک در ساختمان (۱) تأثیر دیرکرد بتن ریزی بر مقاومت فشاری بتن (۱) تأثیر دیرکرد بتن ریزی تأثیر دیرکردمقاومت فشاری بتن (۱) تاثیر دیرکرد بتون ریزی بر مقاومت فشاری بتون (۱) تاریخچه آجر ساختمانی (۱) تاریخچه تونل سازی و سازه های زیر زمینی (۱) تاسیسات مکانیکی ساختمان (۱) تحلیل و بررسی یک پارکینگ طبقاتی در مونیخ آلمان به (۱) تحلیل و طراحی ساختمان 8 طبقه بتنی با etabs (۱) تحلیل یک نمونه اجرایی سازه فضاکار (۱) ترجمه لغات زبان تخصصی عمران (۱) ترجمه ی لغات کتاب زبان تخصصی عمران پیام نور (۱) تصاویر پر خرج ترین سازه تصاویر پر خرج ترینهای دنیا (۱) تصاویر پر خرج ترین سازه های دنیا (۱) تصاویر جک مخصوص قالبهای مسطح پانلی icf (۱) تصاویر معماری (۱) تصاویر میلائو مرتفع ترین پل جهان - پل بین فرانسه و (۱) تصاویری از پل آبی آلمان (۱) تعاریف عمومی ساختمان از نگاه شهرداری (۱) تعاریف مختلف زلزله (۱) تعدادی مثال حل شده از درس ا2ستاتیک (۱) تعدادی مثال حل شده از درس اس2تاتیک (۱) تعدادی مثال حل شده از درس استاتیک (۱) تعدادی مثال حل شده از درس استاتیک1 (۱) تغییر مکان تیرها (۱) تمرین تمرین های حل شده مهای حل شده مکانیک خاک و پی (۱) تمرین هاتمرین های حل شده می حل شده مکانیک خاک و پی (۱) تمرین های تمرین های حل شده محل شده مکانیک خاک و پی (۱) تنظیم خانواده (۱) تهیه گزارش ترازیابی (۱) توسعه پایدار فضاهای سبز شهری در شهر تهران (۱) توضیحات کلی در مورد انواع اتصالات در ساختمانهای فل (۱) تکسچر چمن (۱) تکسچر چمن grass texture (۱) تکسچر سنگ و آجر (۱) تکنیک حفاری (۱) تکنیک های جلوگیری از ازدیاد درجه حرارت بتن در هوای (۱) تکنیک های حفاری (۱) تکنیکها حرفه ای در اتوکد (۱) تیر ها (تنش مجاز خمشی 1) (۱) تیر ها (تنش مجاز خمشی 2) (۱) تیرچه های پیش ساخته خرپایی (۱) تیرها ( تنش مجاز خمشی 4) (۱) تیرها ( حل مثال ) 5 (۱) تیرها (تنش مجاز خمشی 3) (۱) جداول مهم عمران (۱) جزئیات اجرای سازه های فولادی3(تصویری) (۱) جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی (۱) جزئیات اجرایی نازک کاری ساختمان های بتنی (۱) جزئیات اجرایی ورقهای پوششی سقفها (۱) جزئیات و نکات اجرایی ستونها به صورت مختصر (۱) جزوات تنظیم شرایط محیطی (۱) جزوات ریاضی (۱) جزوات طراحی سازه های بتنی یک و دو (۱) جزوات محاسبات ساختمانهای بتنی و فلزی (مهندس احمدرض (۱) جزوات هیدرولیک و هیدرولوژی مهندسی (۱) جزوات ویژه طراحی سازه ها توسط نرم افزار etabs (۱) جزوه (٢) جزوه استاتیک (۱) جزوه پاورپوینت فایل آموزش کامل تنش کرنش و روابط ب (۱) جزوه درس محوطه سازی (٢) جزوه طراحی جزوه طراحی فنی ساختماننی ساختمان (۱) جزوه طراحی فنی ساختمان (۱) جزوه محاسبات برنامهetabs (۱) جزوه محاسبات برنامهetabsجزوه محاسبات برنامهetabs (۱) جزوه کامل درس محوطه سازی (٢) جزوه آموزشی etabs و safe (٢) جزوه آموزشی etabs و safe 2 (۱) جزوه آموزشی استاتیک در فرمت پاورپوینت (۱) جزوه آموزشی نحوه طراحی دیوارهای برشی در etabs (۱) جزوه استاتیک (٢) جزوه استاتیک (پاور پوینت ) بیر-جانسون (۱) جزوه استاتیک کنکوری (۱) جزوه استاتیک مهندس روح الله افشارپور (۱) جزوه استاتیک و تحلیل سازه (۱) جزوه استاتیک و تحلیل سازه ها (۱) جزوه اسکلت فلزی (۱) جزوه بتن (۱) جزوه بناهای آبی (۱) جزوه به زبان فارسی اتو کد (۱) جزوه تجهیز و راه اندازی کار گاه (۱) جزوه تحلیل سازه (۱) جزوه تحلیل سازه 2 (۱) جزوه جوشکاری (۱) جزوه درس استاتیک (٢) جزوه درس استاتیک دکتر قاسمیه (۱) جزوه درس تحلیل سازه 1 و 2 (۱) جزوه درس طراحی ساختمانهای بتنی 1 (۱) جزوه درس طراحی ساختمانهای فولادی (۱) جزوه درس طراحی لرزه ای ساختمانها (۱) جزوه درسی مکانیک خاک - مقاومت برشی خاک ها (٢) جزوه درسی مکانیک خاک - مقاومت برشی خاک هاجزوه درسی (۱) جزوه درسی مکانیک خاک - مقاومت برشی خاک هاجزوه درسی (۱) جزوه دست نویس مقاومت مصالح (۱) جزوه دست نویس مکانیک خاک (۱) جزوه دیاگرام تنش و کرنش (۱) جزوه دیوار برشی (۱) جزوه روشهای اصلی جوشکاری در ایران (دوره بازرسی چشم (۱) جزوه ریاضی (۱) جزوه ریاضی عمومی 2 (۱) جزوه ریاضی عمومی ۲ به صورت فایل پاورپوینت (۱) جزوه زبان تخصصی (٢) جزوه زلزله به صورت پاورپوینت (۱) جزوه سازه های بتنی 1 و 2 خواجه نصیر طوسی (۱) جزوه سازه های فولادی (۱) جزوه طراحی بیس پلیت تیرستون(نیروی محوری+لنگر خمشی) (۱) جزوه طراحی سازه های فولادی ۲ (۱) جزوه طراحی لرزه ای ساختمان (۱) جزوه مبانی معماری داخلی (۱) جزوه محاسبه تغییرشکل سازه ها(تحلیل سازه) (٢) جزوه محوطه سازی (٢) جزوه معادلات دیفرانسیل (۱) جزوه معادلات دیفرانسیل جزوه معادلات دیفرانسیل (۱) جزوه معماری و شهرسازی (۱) جزوه مقاومت مصالح (٢) جزوه مقاومت مصالح با تشریح کامل (۱) جزوه مقاومت مصالح در 6 فصل (۱) جزوه مهندسی اطلاعات مکانی و ژئوماتیک (۱) جزوه مهندسی پی (۱) جزوه مکانیک خاک (٢) جزوه مکانیک خاک ( پاورپویت) (۱) جزوه مکانیک خاک به صورت پاورپوینت (۱) جزوه مکانیک خاک در 128 اسلاید (۱) جزوه مکانیک خاک کاردانیجزوه مکانیک خاک کاردانی (۱) جزوه نقشه برداری (۱) جزوه های دانشگاهی مهندسی عمران (۱) جزوه های دانشگاهی مهندسی عمرانجزوه های دانشگاهی مه (۱) جزوه های کنکور کارشناسی ارشد معماری (۱) جزوه های کنکور کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران (۱) جزوه هیدرولیک کانالهای باز (۱) جلوگیری از افزایش درجه حرارت بتن در هوای گرم (۱) جلوه دادن به روکش های بتنی (۱) جوشهای بی کیفیت ساختمانها (۱) جوشکاری (۱) جوشکاری با گاز یا شعله (۱) جوشکاری ترمیت (thermit welding) (۱) چسب بتن آب بند (۱) چگونگی اجراء و نصب پیچهای مهاری (۱) چند جزوه آموزشی در زمینه اتوکد، متلب، فرترن و sdrm (۱) چند فیلم از مراحل تولید در کارخانه(جوشکاری) (۱) چند نکته در رابطه با رعایت ایمنی در کارگاه : (۱) چک لیست مدل سازی ساختمان (۱) حفاری (۱) حل المسائل مقاومت مصالح (۱) حل المسائل مقاومت مصالح حل المسائل مقاومت مصالح (۱) خاک شناسی در عمران (۱) خسارات احتمالی برج‌های شیشه‌ای درهنگام زلزله (۱) خمش الاستیک تیرها (۱) خواص کامپوزیت های frp (۱) دانلدانلود نمونه هایی از محاسبه قسمتهای مختلف سازه (۱) دانلود جزوه تقاطع (۱) دانلود 4 پروژه متره کامل (۱) دانلود آشنایی با کوپلر (وصله مکانیکی) (۱) دانلود آیین نامه علائم و خط کشی ایلات متحده mutcd (۱) دانلود بررسی سقف های مرکب با عرشه فولادی با تمام ف (۱) دانلود برنامه آنالیز ستون ها (۱) دانلود برنامه فارسی متره و برآورد (۱) دانلود بیش از ۱۰۰ پروژه دانشجویی (۱) دانلود پاورپوینت( 19+ 60 اسلاید) از مراحل اجرای سا (۱) دانلود پاورپوینت بتن عبور دهنده نور (۱) دانلود پاورپوینت مجموعه تصاویر آموزشی از عکس اجرای (۱) دانلود پاورپوینت مقاومت مصالح (۱) دانلود پاورپوینت نسبت ممان ستون به تیر (۱) دانلود پایان نامه دکتری با عنوان خزش در خاک های نر (۱) دانلود پروژه بتن ساختمان شش طبقه (٢) دانلود پروژه ترمیم و تقویت سازه فولادی در برابر زل (۱) دانلود پروژه راه (۱) دانلود پروژه راهسازی (۱) دانلود پروژه فولاد ساختمان 7 طبقه نامنظم با تحلیل (۱) دانلود پروژه فولاد4 طبقه با تمام فایل های محاسباتی (۱) دانلود پروژه کارآموزی مهندسی عمران (۱) دانلود پلان جزئیات اتصالات سازه فضاکار (۱) دانلود پلان های معماری مسکونی (۱) دانلود پیش نویس ویرایش 4 آیین نامه 2800 (۱) دانلود تصاویر با کیفیت آماده نقشه های ساختمانی سه (۱) دانلود تعریف اصطلاحات پایه مهندسی عمران (۱) دانلود جزوه pdf مکانیک خاک (۱) دانلود جزوه آموزش autocad civil3d 2010 (۱) دانلود جزوه آموزشی فرایندهای جوشکاری و بازرسی جوش (۱) دانلود جزوه استاتیک (۱) دانلود جزوه استاتیــــــــــــــک 111 (۱) دانلود جزوه استاتیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر (۱) دانلود جزوه ایمنی بهداشت (۳) دانلود جزوه ایمنی بهداشت مهندس شادابی فر (۳) دانلود جزوه بارگذاری (٢) دانلود جزوه بسیار عالی فولاد آقای میثم برزگر - در (۱) دانلود جزوه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی (۱) دانلود جزوه تحلیل سازه 1 دکتر خلوتی (۱) دانلود جزوه تحلیل سازه کاردانی به کارشناسی جامع (۱) دانلود جزوه روش های انتگرال گیری (۱) دانلود جزوه زبان تخصصی (۱) دانلود جزوه طبقه بندی خاک با روش متحد و آشتو (۱) دانلود جزوه فولاد (۱) دانلود جزوه فولاد 1 دکتر صادقی (۱) دانلود جزوه فولاد موسسه پارسه (۱) دانلود جزوه متره و برآورد پروژه (۱) دانلود جزوه متره و برآورد پروژهدانلود جزوه متره و (۱) دانلود جزوه معادلات (۱) دانلود جزوه ی استاتیک همراه مثال های حل شده (۱) دانلود چند دتایل مربودانلود چند دتاط به تیرورقها (۱) دانلود چند دتایل مربوط به تیرورقها (۱) دانلود چند دتایل مربوط به تیرورقها دانلود چند دتا (۱) دانلود چند کتاب و جزوه فارسی مدیریت پروژه (۱) دانلود حرفه ای ترین نرم افزار نقشه کشی autodesk au (۱) دانلود درس استاتیک و نمونه سوالات (۱) دانلود رایگان ۱۱۷ نقشه اتوکد پروفیل و ۱۹عکس ۳ بعدی (۱) دانلود رایگان پاورپوینت روانگرایی در خاکها (۱) دانلود رایگان پاورپوینت فوق العاده آموزش اتوکد لن (۱) دانلود رایگان پروژه بارگذاری همراه نقشه ها و (۱) دانلود رایگان پلان اتوکدی بیمارستان (۱) دانلود رایگان پلان اتوکدی ویلا سری (۱) دانلود رایگان جزئیات اجرایی ورقهای پوششی سقفها (۱) دانلود رایگان جزوه درس تحلیل سازه 1 و 2 (آقای مهند (۱) دانلود رایگان جزوه ریاضی عمومی 1 دکتر رکنی (۱) دانلود رایگان جزوه محاسبه تغییرشکل سازه ها(تحلیل س (٢) دانلود رایگان راهنمای طراحی روسازی بتنی (۱) دانلود رایگان طراحی فونداسیون توربین های بادی (۱) دانلود رایگان فایل پاورپوینت آزمایش پرسیومتری(آزما (۱) دانلود رایگان فایل پاورپوینت آزمایش دانه بندی(آزما (۱) دانلود رایگان فایل پروژه کامل راهسازی همراه با راه (۱) دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی نویسی در اتوکد با ک (۱) دانلود رایگان فیلم آموزشی اتوکد ۲۰۱۱ به زبان فارسی (۱) دانلود رایگان مجموعه 1500 پلان ساختمان(essential h (۱) دانلود رایگان مجموعه از نقشه های اتوکد تاسیسات (۱) دانلود رایگان مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی سبک (۱) دانلود رایگان مجموعه منحصر به فرد بیش از ۱۰۰ تکسچر (۱) دانلود رایگان مجموعه کامل ۱۰۰ دتایل اجرایی کف (۱) دانلود رایگان مقاله آشنایی با سیستم های سازه ای (۱) دانلود رایگان مقاله ای در مورد بادبندهای brb +مدلس (۱) دانلود رایگان نقشه اتوکد پلان معماری بازار خودرو (۱) دانلود رایگان نقشه اتوکد پلان معماری بازار خودرو ش (۱) دانلود رایگان نقشه با کیفیت گسلهای ایران (۱) دانلود رایگان نمونه سولات فولاد1 بخش کشش (۱) دانلود رایگان نمونه نقشه اتوکد سازه و معماری ساختم (۱) دانلود رایگان نمونه نقشه اتوکد معماری خوابگاه دانش (۱) دانلود رایگان نمونه نقشه اتوکد معماری و سازه حسینی (۱) دانلود رایگان کتاب 1300 فرمول ریاضی (۱) دانلود رایگان کتاب آموزش طراحی و اجرای دکوراسیون د (۱) دانلود رایگان کتاب تئوری الاستیسیته فینر (۱) دانلود رایگان کتاب کارگاه عمومی 1 (کارگاه مکانیک و (٢) دانلود رایگان کتابهای دانشگاهی در موضوع سد و سدساز (٢) دانلود سه مقاله پیرامون آسانسور (۱) دانلود سوال و جواب مبحث تنش و کرنش ایستایی 2 (٢) دانلود ضوابط آیین نامه در مورد طراحی تیر ورقها (۱) دانلود عکسهای وسایل اجرایی بتن (۱) دانلود فایل ویدیویی از آزمایش کشش بولت حدود 3 دقیق (۱) دانلود فرم های تایید (۱) دانلود فرم های تایید (دودکش - ماشین آلات ساختمانی (۱) دانلود فیلم آزمایش اسلامپ بتن (۱) دانلود فیلم بتن پیش تنیده دانلود مقاله بتن پیش تن (۱) دانلود گزارش کارآموزی از یک ساختمان فولادی (۱) دانلود مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان - ویرایش (۱) دانلود مباحث مقررات ملی***ویرایش های جدید*** (۱) دانلود مقاله الهام از مفاهیم بنیادی معماری ایران (۱) دانلود مقاله پیرامون توپوگرافی (۱) دانلود مقاله پیرامون توپوگرافیدانلود مقاله پیرامون (۱) دانلود مقاله کوتاه از محاسن قالبهای سیستم icf (٢) دانلود نحوه رسم قوس در etabs (۱) دانلود نرم افزار تخصصی مهندسی عمران revit structur (۱) دانلود نرم افزار طراحی بست های فولادی چپ و راست ست (۱) دانلود نشریات سازمان برنامه و بودجه – معاونت برنام (۱) دانلود نشریه 4311 (۱) دانلود نقشه اتوکد ۳ بعدی تریلی و جرثقیل (۱) دانلود نقشه اتوکد پک کامل دتایل های مورد نیاز طراح (۱) دانلود نقشه توپوگرافی 2000*1600 متر مخصوص پروژه را (۱) دانلود نقشه های بچینگ پلانت برای تهیه بتن مصرفی کا (۱) دانلود نقشه های کامل دانشگاه آزاد مرودشت (۱) دانلود نمونه قراردادهای پیمانکاری (۱) دانلود نمونه نقشه اتوکد دیوار حایل سنگی (۱) دانلود نمونه هایی از محاسبه قسمتهای دانلوختلف سازه (۱) دانلود نمونه هایی از محاسبه قسمتهای مختلف سازه (۱) دانلود نمونه هایی از محاسبه قسمتهای مختلف سازهدانل (۱) دانلود کاربرد شبکه های عصبی و مجموعه های فازی در ز (۱) دانلود کتاب 2500 مسأله حل شده در مکانیک سیالات (۱) دانلود کتاب آموزش اتوکد 2011 (۱) دانلود کتاب آموزش نرم افزار پریماورا 6 - primavera (۱) دانلود کتاب تمرین های درس تحلیل ساز دانلود کتاب (۱) دانلود کتاب تمرین های درس تحلیل سازه با پاسخ های (۱) دانلود کتاب معماری : اصول اولیه طراحی داخلی (عناصر (۱) دانلود کتابهای دانشگاهی رشته عمران در موضوع ساختما (۱) دانلود کتابهای دانشگاهی مهندسی عمران در موضوع زلزل (۱) دانلود کتابهای دانشگاهی مهندسی عمران در موضوع ساز (۱) دانلود کتابهای دانشگاهی مهندسی عمران در موضوع سازه (۱) دانلود یک سری مطالب کاربردی عمرانی (۱) دانلود یک نمونه فایل اتوکد دیتایل مربوط به پله فرا (۱) دانلود یک کارآموزی (۱) دتایل در رابطه با سوله سازی (۱) دتایل ساختمان سازی (۱) دتایل معماری پرفیل درب و پنجره (۱) دتایل های روسازی (۱) درباره بتن سبک هوادار (۱) دریای مرده (۱) دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم‌های پانل پیش (۱) دستورالعمل کار با لیفتراک ها (۱) دلایل استفاده از صفحه کف ستونی و بولت: (۱) دلیل مکعب بودن کعبه {خانه ی خدا} (۱) دمای بین پاسی (۱) دکوراسیون آشپزخانه : (۱) دکوراسیون آشپزخانه : دکوراسیون آشپزخانه : (۱) دیاگرام تنش و کرنش (۱) دیتایل رایج کف سازی طبقات برای محاسبه وزن (۱) دینامیک ساره های چوپرا ویرایش 4 (۱) دیوارهای سنگی (۱) دیوارهای سنگیدیوارهای سنگی (۱) دیکشنری معماری و ساختمان (۱) دیکشنری معماری و سدیکشنری معماری و ساختمان (۱) راه پله و پلکان (۱) راهنمای آیین نامه بتن ایران "آبا" (۱) راهنمای اتصالات در ساختمانهای فولادی (۱) راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه (۱) راهنمای کامل کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران (۱) رجزوات ریاضی (۱) رفتار الاستیک و پلاستیک خاک (۱) رنگ درمانی (٢) رنگ درمانی رنگ درمانی (۱) رنگ درمانی رنگ درمانی (۱) رنگهای ایمنی : (۱) روانگرایی در خاکها (۱) روش اجرای شالوده های عمیق (۱) روشهای جمع اوری فاضلاب (۱) ریز نکته های عمرانی (۱) زمین شناسی در عمران (۱) زندگی نامه استاد معماری (۱) زندگی نامه استاد معماریزندگی نامه استاد معماری (۱) زهکشی چیست و چگونه ؟ (۱) ژئوسینتتیک ها (۱) ساختمان ۱۴ طبقه آپارتمانی (۱) سازه پیش تنیده (۱) سازه فضا کار چیست؟ (۱) سازه ماکارونی (۱) سازه های بتن آرمه (۱) سازه های فضاکار (۱) سازه های فضاکارv (۱) سازه های ماکارونی (۱) سازه های نگهبان (۱) سازه های نگهبان2سازه های نگهبان (۱) سازه های نگهبان6سازه های نگهبان (۱) سازه های نگهبانسازه های نگهبان (۱) سازه های کابلی (۱) سازه های کابلی سازه های کابلی (۱) سایتهای معماری و شهرسازی (۱) سد سازی تا قبل از هخامسد سازی تا قبل از هخامنشیان (۱) سد سازی تا قبل از هخامسد سازی تا قبل از هخامنشیان (۱) سد سازی تا قبل از هخامنشیان (٢) سری دوم تمرین های حل شده مکانیک خاک و پی (۱) سری دوم تمرین های حل شده مکانیک خاک و پیسری دوم تم (۱) سقف بتنی سبک (۱) سقف های کرمیت ، مزایا و معایب (۱) سقف های کمپوزیت در سازه فلزی (۱) سلام (۱) سنجش از دور چیست؟ (۱) سنجش اسلامپ بتن (۱) سنگ شناسی (معرفی سنگ ها و کانی ها) (۱) سوالات مقاومت مصالح دوره کارشناسی عمران (۱) سولفـات سبخـایی و انیدریت ندولــی (۱) سیاستهای ایمنی در شرکتها : (۱) شرایط عمومی و خصوصی پیمان (۱) شرایط نصب نرده و حفاظ در کارگاه : (۱) شرایط نصب نرده و حفاظ دشرایط نصب نرده و ر کارگاه : (۱) شرح کامل مسائل اجرایی بتن سبکدانه سازه ای (۱) شریه 30 (۱) شریه شماره 101 (۱) شناخت رفتار سازه‌ پل و برآورد نیروهای وارد بر آن (۱) ضعف ها و اشکالات اجرایی ساختمانهای در حال ساخت (۱) ضوابط مربوط به پارکینگ (۱) ضوابط و مقررات شهرداری و آخرین ضوابط مصوب معماری ( (۱) ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی (۱) طراحی اتاق نشیمن: (۱) طراحی اتصال تیر به ستون (۱) طراحی اتصال تیر به ستونطراحی اتصال تیر به ستون (۱) طراحی اطراحی اتاق نشیمن: (۱) طراحی تیرهای زنبوری در دو حالت کامپوزیت و غیر کامپ (۱) طراحی داخلی در معماری سنتی (۱) طراحی دیوار برشی بتنی (۱) طراحی دیواره کوله پشت بند دار (۱) طراحی ستون بتنی بصورت دستی (۱) طراحی ستون بتنی بصورت دستی طراحی ستون بتنی بصورت (۱) طراحی سوله و سازه های فلزی قسمت دوم (۱) طراحی فنی ساختمان (۱) طراحی لرزه ای اتصال گیردار تیر به ستون (۱) طراحی معماری در مناطق گرم و مرطوب (۱) طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای س (۱) طراحی یک ساختمان ۷ (۱) طرح و ساخت قاب سبک فولادی (lsf) (۱) طرحی فراتر از شرق و غرب (۱) عایق کاری ساختمان (۱) عایقکاری رطوبتی ساختمان (۱) عمل آورنده بتن ( کیورینگ) (۱) عملکرد تیرهای بتن مسلح مقاومت بالای تقویت شده با و (۱) عملیات با گریدر (۱) عناصر و المانها (۱) عناصر و جزئیات ساختمان (۱) عناوین کتاب ----> رشته عمران (۱) عنصر اصلی معماری (۱) عکس (۱) عکس هایی از سازه فضایی و داربست (۱) عکسهای (۱) عکسهای وسایل اجرایی بتن (٢) عکسهای وسایل اجرایی بتن عکسهای وسایل اجرایی بتن (۱) عکسهای وسایل اجرایی بتن عکسهای وسایل اجرایی بتن ع (۱) عکسهایی بسیار زیبا ازحرم مطهر امام حسین (۱) غلتک ها و ماشین آلات آسفالت کاری (۱) فاصله یابی در نقشه برداری (۱) فایل پاور پوینت: معرفی مصالح ساختمانی جدید (۱) فایل پاورپوینت آرماتوربندی ساختمانهای بتنی (۱) فایل پاورپوینت آزمایش پرسیومتری(آزمایش صحرایی ژئ (۱) فایل پاورپوینت آزمایش دانه بندی(آزما (۱) فایل پاورپوینت آموزش مقدماتی etabs (۱) فایل پاورپوینت محاسبه ضریب طول موثر ستونها (۱) فایل پاورپوینت محافظت و عمل آوری بتن (۱) فایل های سه بعدی ساختمان ۱۴ طبقه آپارتمانی (۱) فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی جدی (۱) فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی جدی فرآورده‌های ع (۱) فرسودگی و تخریب سازه های بتنی (۱) فرمول‌های مهندسی عمران (۱) فرمول های نقشه برداری (۱) فرکانس ویبراتور 2فرکانس ویبراتور (۱) فرکانس ویبراتور7فرکانس ویبراتور (۱) فرکانس ویبراتور8فرکانس ویبراتور (۱) فرکانس ویبراتور9فرکانس ویبراتور (۱) فضای داخلی و نحوه تقسم بندی پلانها (۱) فناوری نانو در صنایع ساختمانی (۱) فناوری نانو در صنعت ساختمان (۱) فهرست بهای واحد1394 (۱) فوق روان کننده و کاهش دهنده شدید آب بتن (۱) فیلم آموزشی etabs (۱) فیلم آموزشی اتوکد ۲۰۱۱ (۱) فیلم آموزشی اتوکد ۲۰۱۱ به زبان فارسی (۱) فیلم آموزشی انواع آزمایشهای مکانیک خاک و وظایف و ن (۱) فیلم آموزشی رسم پلان در اتوکد (۱) فیلم اتصال گل میخ (جفیلم اتصال گل میخ (جوش) وش) (۱) فیلم اتصال گل میخ (جوش) (۱) فیلم حل خرپا به روش مقطع (۱) قالب بندی دالانی یا تونلی (۱) قالب بندی دالانی یا تونلیقالب بندی دالانی یا تونلی (۱) قالب های لغزنده (۱) قالب های لغزنده (slip forms) (۱) قفل قلابها (۱) قفل قلابهاقفل قلابها (۱) قنات (اولین تونل ساخته شده در جهان) (۱) گزارش آزمایشگاه(جدید) (۱) گزارش تصویری از اجرای یک ساختمان بتنی (۱) گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح (۱) گزارش کار ترازیابینقشه برداری (۱) گزارش کار مکانیک خاک (۱) گزارش کارآموزی (۱) گزارش کارآموزی:مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساخت (۱) گزارش کارآموزی مدیریت واجرای نقشه های ساختمانی (۱) گزارش کارگاه تاسیسات برقی (۱) گزارش کامل از بررسی زلزله بم (۱) گزارشی از راه جایگزین و پل‌های بزرگ سد کارون 3گزار (۱) گزارشی از راه جایگزین و پل‌های بزرگ سد کارون گزار3 (۱) لودرها (۱) لودرها\ (۱) لودرها در عملیات عمرانی (۱) لودرها در عملیات عمرانی لودرها در عملیات عمرانی (۱) لیست جزوات منتخب کارشناسی نقشه برداری (۱) ماکت ساختمان های مشهور جهان ماکت ساختمان های مشهور (۱) مبانی بتن (٤) مبانی بتنمبانی بتن (۳) متره (۱) مجموعه ۱۰۰ دتایل معماری پرفیل درب و پنجره (۱) مجموعه پلان های یک هتل بسیار زیبا برای دانلود (۱) مجموعه پلان های یک هتل بسیار زیبا برای دانلودمجموع (۱) مجموعه دفترچه محاسبات ساختمان های بتنی و فولادی و (۱) مجموعه نقشه های تیپ تابلیه پل های پیش ساخته و پیش (۱) مجموعه کامل از نقشه های معماری و سازه (۱) مجموعه کامل کتاب های مقررات ملی ساختمان (۱) مجموعه کاملی از نقشه های معماری یک برج مسکونی ۲۴ ط (۱) محاسبه و اجرای سقف های تیرچه و بلوک (۱) محوطه سازی (۱) مدلسازی دیوار حائل در نرم افزار sap (۱) مدیریت حفاظت بتن (۱) مروری بر طرح و اجرای تونل رسالت (۱) مزایا و معایب ساختمانهای فلزی (۱) مزیتهای استفاده از سنگ طبیعی در ساختمانها (۱) مزیتهای استفاده از سنگ طبیعی در ساختمانها\ (۱) مسائل حل شده بتن 2 (۱) مسائل حل شده بتن 2 دکتر شقاقی (۱) مسکن قابل استطاعت مردم اسپانیا (۱) مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (۱) مطلبی کوتاه درباره فتوگرامتری (۱) معادلات دیفرانسیل (۱) معرفی انواع ملاتها (۱) معرفی تمامی سنگهای ساختمانی ایران (۱) معرفی جوش آرگون (۱) معرفی ژئوسنستیک ها (۱) معرفی ماشین آلات ساختمانی (۱) معماری ، مصالح و انرژی (٢) معماری باستانی (۱) معماری باستانی معماری باستانی (۱) معماری تخت جمشید (۱) معماری داخلی وفضامندی (۱) معماری در فضای سایبر (۱) معماری دینامیک (۱) معماری قبل از اسلام (۱) مـعـمـاری قـبـل از اسـلام مـعـمـاری قـبـل از اسـ (۱) مـعـمـاری قـبـل از اسـلام مـعـمـاری قـبـل از اسـل (۱) معماری مصر (۱) معماری مصر معماری مصر (۱) معماری مصر معماری مصر (۱) معماری موسیقی (۱) مقالات زبان اصلی و فارسی (۱) مقالات زبان اصلی و فارسی مقالات زبان اصلی و فارسی (۱) مقالات زبان اصلی و فارسیمقالات زبان اصلی و فارسی (۱) مقالاتی در رابطه با امور ساختمانی (۱) مقالاتی در رابطه با امور ساختمانیمقالاتی در رابط (۱) مقالاتی در خصوص هوش مصنوعی (۱) مقاله آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک (۱) مقاله آشنایی با سیستم های سازه ای (۱) مقاله ای از ساختمانهای آجری بدون تیر آهن و بتن (۱) مقاله ای در ارتباط با سقف های شیبدار (۱) مقاله ای در مورد بادبندهای brb +مدلسازی (۱) مقاله تخصصی دیوار برشی (۱) مقاله جوشکاری (۱) مقاله مفاهیم بنیادی معماری ایران (۱) مقاله مقابله با خوردگی بتن (۱) مقاله مهندسی عمران (٢) مقاله کامل بتن ریزی در هوای گرم (۱) مقاله کامل بهسـازی و مقـاوم سـازی پلهـا (۱) مقاله کامل در مورد پی سازی (۱) مقاله کامل در مورد سیمان پرتلند پوزولانی ppcemen (۱) مقاله کامل در مورد فرسایش خاک (۱) مقاله کامل درمورد بتن ریزی در هوای گرم ایران (۱) مقاله کامل روشهای اجرای شالوده های عمیق (۱) مقاوم سازی پل های بتنی (۱) مقاوم سازی پل های بتنی (۱) مقاوم سازی پل های بتن ی (۱) مقاوم سازی پل های بتنیg (۱) مقاومت مصالح (۱) مقایسه رابطه توزیع برش پایه استاتیکی درibc (۱) مقدمات طراحی معماری 1 (۱) مقدمات طراحی معماری 12 (۱) مقدمه ای بر بتن پس کشیده (۱) ملاتها (۱) منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران-نظارت (۱) منابع خاکشناسی (۱) مناسب سازی مبلمان و تجهیزات شهری (۱) مهندس روح الله افشارپور (۱) مهندسی رودخانه در پل سازی (۱) مهندسی زلزله (۱) مواد افزودنی بتن (۱) مواد خشک آماده برای پوشش بتنی سبک، عایق و غیر شکنن (۱) مکافی 6857 (۱) مکانیک خاک (۱) نحوه مدلسازی و تحلیل غیر خطی ساختمان بنایی (۱) نرم افزارهای عمرانی و معماری (۱) نرم افزار etabs بدون نیاز به نصب (۱) نرم افزار طراحی بست های فولادی چپ و راست ستون های (۱) نرم افزار نقشه کشی autodesk autocad 2013 (۱) نرم افزار های عمرانی (فارسی) (۱) نشریات راه سازی (۱) نشریات راه سازی -نشریات راه سازی (۱) نشریات راه سازی=نشریات راه سازی= (۱) نشریات راه سازی--نشریات راه سازی (۱) -نشریه 103 (۱) نشریه ۱۲۸ تاسیسات مکانیکی ساختمان (۱) نشریه 228 (۱) نشریه 289 (۱) نشریه 345 (۱) -نشریه 85 (۱) نشریه 94 (۱) نشریه 94 تیرچه ها (۱) نشریه ژئومترونیک (۱) نشریه شماره 20 ظوابط جوشکاری در ساختمانهای فولادی (۱) نشریه شماره 264 (۱) نشریه شماره 325 (۱) نشریه شماره 55 (۱) نشریه شماره 82 (۱) نشریه شماره 83 (۱) نشریه علمی مهندسی نقشه برداری (۱) نشریه علمی مهندسی ننشریه علمی مهندسی نقشقشه برداری (۱) نقدی بر آیین نامه بتن ایران (۱) نقش تاخیر بتن ریزی بر مقاومت فشاری بتن (۱) نقش شیشه در معماری ساختمان : (٢) نقشه اتوکد پل بتنی (۱) نقشه اتوکد سازه و معماری ساختمان اداری (۱) نقشه اتوکد طرح هادی روستا(نقشه دارای مساحت تقریبی (۱) نقشه اتوکد معماری خوابگاه دانشگاه آزاد (۱) نقشه اتوکد معماری و سازه حسینیه (۱) نقشه ایستگاه پمپ بنزین در فرمت اتوکد (۱) نقشه برداری (( آموزش)) (۱) نقشه جزئیات عمومی به همراه جدول نازک کاری (۱) نقشه جزئیات عمومی ساختمان به همراه جدول نازک کاری (۱) نقشه جغرافیایی ایران در 196سال پیش (۱) نقشه ساختمان (۱) نقشه سازه و معماری یک ساختمان مسکونی 4۰۰ متری (۱) نقشه مجتمع 432 واحدی (۱) نقشه های توپوگرافی (۱) نقشه های توپوگرافی نقشه های توپوگرافی نقشه های توپ (۱) نقشه های ساختمانی (۱) نقشه های سوله (۱) نقشه های مدار فرمان کارگاه برق (۱) نقشه های مدار فرمان کارگاه برق نقشه های مدار (۱) نقشه های مدار فرمان کارگاه برق نقشه های مدار فرما (۱) نقشه و فایل مدل سازی سقف کامپوزیت با عرشه فولادی (۱) نقشه کامل اتوکد پل بتنی ( (۱) نقشه یک فضای آموزشی یک نقشه مدرسه (۱) نمونه از طراحی سازه های خاص - دتایل اجرایی سازه خر (۱) نمونه پروژه دانشجویی پایان ترم ساختمان 5 طبقه بتنی (۱) نمونه سوال امتحانی عمرانی (۱) نمونه سوالات استاتیک (۱) نمونه سولات فولاد1 بخش کشش (۱) نمونه مثالهای حل شده درس بتن یک (۱) نمونه مثالهای حل شده درس بتن یکنمونه مثالهای حل شد (۱) نکات اجرایی حائز اهمیت در سازه های بتنی (۱) نکات اجرایی زیرسازی پی در سازه اسکلت فلزی (۱) نکات ایمنی که در عملیات حفر چاه نکات ایمنی که در ع (۱) نکات ایمنی که در عملیات حفر چاهنکات ایمنی که در ع (۱) نکات حائز اهمیت در سازه های بتنی (۱) نکاتی از اجرای سازه های فولادی و بتنی (۱) نکاتی چند در اجرای پل‌های بتن مسلح‌ (۱) نکاتی در تحلیل و طراحی سازه‌ها (۱) نکاتی در خصوص بیمه پیمان ها (۱) نکاتی در خصوص بیمهنکاتی در خصوص بیمه پیما پیمان ها (۱) نکاتی درباره حفاری نکاتی درباره حفاری نکاتی درباره (۱) نکاتی درباره حفارینکاتی درباره حفارینکاتی درباره ح (۱) نکاتی درمورد آرماتوربندی (۱) نکاتی که در نقشه های اجرایی باید درج گردد (۱) هفت اصل برای طراحی داخلی (۱) همه چیز در مورد بتن پیش تنیده (۱) همه چیز در مورد تیرهای لانه زنبوری (۱) همه چیز درباره شیشه (۱) همه چیز درباره فولاد ساختمانی (۱) همه چیز درباره گچ ساختمانی (۱) همه چیز درباره موزائیک (۱) همه چیز درباره موزائیک همه چیز درباره موزائیکهم (۱) هنر معماری و بهداشت روانی (۱) هویت فراموش شده در معماری ایران (۱) واژه شناسی معماری (۱) وسایل کنترل ترافیک-نشریه 99 (۱) وظایف رئیس یا سرپرست کارگاه (۱) کارآموزی (۱) کاربرد پوششهای صنعتی در نفوذناپذیری بتن (۱) کاربرد ژل میکروسیلیس در ساخت بتنهای پردوام (۱) کاربرد مواد نانو در صن\عت بتن (۱) کاربردهای بتن الیافی (۱) کاربردهای بتن الیافی>>>>> source:b (۱) کارگاه برق تأسیسات (۱) کاشی و سرامیک (۱) کتاب سیستم قاب ساختمانی ساده بتن مسلح پیش ساخته (۱) کتاب pdf استانداردهای نقشه کشی ساختمان (۱) کتاب آموزش اتوکد 2011 (۱) کتاب استاتیک پارسه کنکور کاردانی به کارشناسی (۱) کتاب اقتصاد و مدیر کتاب اقتصاد و مدیریت شهیت شهری (٢) کتاب اقتصاد و مدیریت شهری (٢) کتاب انبوه سازی صنعتی، ضرورت انکار ناپذیر (۱) کتاب انتخاب فرآیند جوشکاری مناسب (۱) کتاب بتن پیش تنیده (۱) کتاب تئوری الاستیسیته boresi (۱) کتاب تاسیسات ساختمان برای طراحان داخلی (۱) کتاب زبان تخصصی عمران (٢) کتاب زیبا شناسی معماری و مبانی نظری معماری (۱) کتاب فارسی سدسازی (٢) کتاب فرمول های ریاضی (۱) کتاب لاتین طراحی بیمارستان (۱) کتاب ملاتها (۱) کتاب های مقررات ملی ساختمان (۱) کتاب کارگاه عمومی 1 (کارگاه مکانیک و ماشین افزار) (۱) کتاب کارگاه عمومی 1 (کارگاه مکانیک و ماشین افزار) (۱) کتابچه 720 لغت زبان تخصصی مهندسی عمران (۱) کتابهای تخصصی دانشگاهی رشته مهندسی عمران ساختمان (۱) کتابهای تخصصی دانشگاهی مهندسی عمران زلزله و مهندسی (۱) کته هایی از فرسایش و حفاظت خاک (۱) کرک ولایسنس (۱) کرک ولایسنس آنتی ویروس (۱) کل و جزء در معماری (۱) کلیات آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی (۱) کوتاه درباره آرماتورهای غیر فولادی در بتن (۱) کوتاه درباره اتصال مفصلی تیر به ستون در سازه های ف (۱) کوتاه درباره ترمیم سازه های بتنی (۱) کوتاه درباره خصوصیات بتن سبک (۱) ی اجرای سازه های lfs (۱) یاضی در معماری (۱)
My Friends موسسه آموزش عالی ایوانکی مرجع مهندسی عمران مهندسی عمران و معماری اخبار آی تی و کامپیوتر عکس های لو رفته دوست دختر و پسر خط قرمز ابزار های دانلود مقالات ساختمانی خرید شارژ با موبایل سامانه افزایش بازدیده پارسیان رنک جام نیوز اسون دانلود عشق است پرسپولیس میهن سازه، وب سایت تخصصی مهندسین عمران و معماری